Upload and Map Quick Tips

Зареждането на множество контакти в адресната книга е лесно и бързо! Настроеният по Ваше задание процес използва параметрите на Вашия файл за картиране на полетата в Адресната книга на MyDHL+.

 • Опцията за ръчна настройка Ви позволява към всяка поръчка да посочите Ваши данни за картиране в полетата на адресната ни книга.  
 • Ако информацията във файла Ви отговаря на указанията ни, контактите ще бъдат успешно заредени.
 • След зареждане на файла и картиране на полетата, контактите Ви стават незабавно достъпни за подготвяне на пратки! 
 • Ще можете да запазите възможността за картиране на полетата, за да я използвате като автоматизирана опция.

За да се качат успешно контактите, проверете дали информацията съответства на нашите указания.
 
За пръв път ли качвате контакти във Вашата адресна книга? Може да тествате различни опции като качите един тестови контакт.

 • Вижте как фигурира във Вашата книга за адреси,
 • Отбележете кои детайли от контакта влизат в полетата на книгата за адреси,
 • и, вижте колко лесно се променят и изтриват контактите.
 1. Проверете дали Вашият файл съдържа заглавен ред
 2. Проверете дали подробностите трябва да се съкратят
 3. Снабдете с разделител на полета и, ако е приложимо - разделител на текст
  Пример: “DHL Express”,”Джон Смит”, “Адрес 1”
  Разделителят на полета е запетая (,), а разделителят на текст са кавички (").
 4. Изберете вашия набор от символи, ако не сте сигурен, изберете UTF-8
 5. Качете и изберете Вашия файл

Ако срещнете проблем при качване на Вашия файл:

 • Ще Ви предоставим специфична информация, за да актуализирате контакта и да опитате пак да качите файла.
 • И ако имате необходимост от съдействие, ние сме тук на помощ! Свържете се с нас на: 0700 17 700 или *3456