Внос на хранителни продукти в САЩ

Регламенти на Агенцията за контрол на храните и лекарствата относно доставка на храни до САЩ

Осигурете бързо митническо освобождаване и най-ранна доставка при изпращане на храна до САЩ. DHL Ви помага да разберете най-новите разпоредби на Агенцията за контрол на храните и лекарствата и изискванията на митницата.
Примери за стоки, които Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ счита за храна, включват:
 • Хранителни добавки и диетични съставки
 • Напитки, в това число алкохолни напитки и бутилирана вода
 • Плодове и зеленчуци
 • Риба и морски дарове
 • Млечни продукти и яйца
 • Сурови селскостопански стоки за употреба като храна или компоненти на храната.
 • Консерви и замразени храни
 • Живи животни, предназначени за храна
 • Тестени изделия, закуски, бонбони и дъвки
 • Храна за животни и храна за домашни любимци
Следните стоки са освободени от изискванията за подаване на предварително известие:
 • Месни хранителни продукти, продукти от птиче месо и яйчни продукти, които са предмет на изключителната юрисдикция на Министерството на земеделието на САЩ и отговарят на правилата и разпоредбите на министерството.
 • Храна, направена от физическо лице в личното му жилище и изпратена от него като личен подарък (т.е. по нестопански причини) на физическо лице в Съединените щати. Агенцията за контрол на храните и лекарствата наскоро разшири обхвата на изключенията (или упълномощеното право на преценка), за да включи всички лични пратки с храни. Това са пратки, изпращани от човек на човек с нетърговска цел.
Някои примери включват:
 • Храна в домакински стоки, включително военни, граждански, държавни агенции и дипломатически трансфери;
 • Храна, закупена от пътник и изпратена по пощата или изпратена до пътуващия до неговия американския адрес;
 • Подаръци, закупени в търговско учреждение и изпратени от купувача, а не от търговското учреждение;
 • Храна, съдържаща се в дипломатически пратки.
Забележка: Това не включва пратки, изпратени от търговец на дребно или дистрибутор до физическо лице. Такива пратки изискват предварително известие.
Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ единствена има правото да определя обхвата на включените стоки. Допълнителни подробности са достъпни на уебсайта на Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ.
Всички съоръжения, които произвеждат, обработват, опаковат или съхраняват храни за консумация от хора или животни в САЩ, трябва да се регистрират в Агенцията за контрол на храните и лекарствата.
DHL Express USA Inc може да подаде предварително известие за отделни пратки (вж. Раздел 4 по-долу), но не предлага услуги по регистрация. Клиентите могат да се регистрират директно на уебсайта на Агенцията за контрол на храните и лекарствата.
DHL ще изисква представяне на номер за потвърждение на предварителното известие или необходимите данни, за да подаде заявление за предварително известие в транспортната документация по време на вземането от куриер.
Агенцията за контрол на храните и лекарствата дава възможност на вносителите на храни да подават заявлението за предварително известие директно. Предварителното известие трябва да бъде изпратено по електронен път на уебсайта на агенцията.
„Необходимата информация за подаване на предварително известие до Агенцията за контрол на храните и лекарствата“ може да бъде попълнена и включена в документите за доставка, за да се гарантира, че са налични всички необходими данни.
В допълнение към стандартните изисквания за фактура, следните елементи трябва да бъдат включени във фактурата за пратката и да са налични по време на вземането от куриер:
 • Идентификация на всеки вид храна, включително обичайното име или търговско наименование, количеството, описано при най-малкия размер на опаковката, и партидите или кодовите номера или друг идентификатор.
 • За да може да изпрати коректно предварително известие, DHL изисква описание на английски език за всеки изпратен хранителен продукт. (Кодът на продукта в Агенцията за контрол на храните и лекарствата, ако е известен (достъпен от уебсайта на агенцията, ще ускори процеса.)
 • Пълно име и адрес на производителя и неговия регистрационен номер в Агенцията за контрол на храните и лекарствата (ако е наличен)
 • Държава на производство
 • Пълно име и адрес на изпращача и неговия регистрационен номер в Агенцията за контрол на храните и лекарствата (ако има такъв)
 • Пълно име и адрес на вносителя, купувача или крайния получател и техните регистрационни номера в Агенцията за контрол на храните и лекарствата (ако са налични)
„Необходимата информация за подаване на предварително известие до Агенцията за контрол на храните и лекарствата“ може да бъде попълнена и включена в документите за доставка, за да се гарантира, че са налични всички необходими данни.
Имайте предвид, че се изисква отделно предварително известие за всеки вид храна, когато някой от тях варира или се променя. Това включва и промени в размера или вида на опаковката или контейнера.
DHL ще изисква копие от потвърждението за предварително известие, което да придружава пратката. Номерът за потвърждение също трябва да бъде ясно посочен във фактурата. В товарителницата на DHL трябва да се посочи описанието Храна или Хранителен продукт.
Храната, която се внася или предлага за внос с некоректно предварително известие, подлежи на отказ и задържане на пристанището или на сигурно съхранение. Агенцията за контрол на храните и лекарствата ще предостави на своите служители насоки за прилагане, съдържащи политиките на aгенцията относно разпорежданията, наказателното преследване, изземването, унищожаването, глобите и санкциите, свързани с непредставянето на своевременно и точно предварително известие.
Закон за опазване на общественото здраве и готовност и реакция при биотероризъм от 2002 г. на САЩ (известен също като Закон за борба с биотероризма или ЗБТ) включва разпоредби, предназначени да защитят Съединените щати срещу биотерористични заплахи, свързани с доставките на храни, включително храни от чужди източници.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
В резултат на това митническите служби на САЩ могат да върнат или да изоставят всички пратки, които не отговарят на всички необходими разпоредби. Правителството на САЩ ще наложи всички глоби / наказания, описани за неспазване.
 • Регистрация на сгради и съоръжения: Агенцията за контрол на храните и лекарствата ще изисква местните и чуждестранните сгради и съоръжения, които произвеждат, обработват, опаковат или съхраняват храни за консумация от хора или животни в САЩ, да се регистрират в агенцията. Базирани в САЩ ферми, търговски обекти, ресторанти и съоръжения с нестопанска цел, в които храната се приготвя или сервира директно на потребителя, са освободени от тези изисквания.
 • Предварително известие за внос на храни: Агенцията за контрол на храните и лекарствата ще изисква американските купувачи, вносители или техни агенти да представят на агенцията предварително известие за вноса на храни. Предварителното известие трябва да бъде подадено не по-малко от четири часа преди пристигането на полета, но не може да бъде изпратено повече от пет дни преди пристигането на пратката.
Този закон има две основни разпоредби, засягащи клиентите на DHL Express:
Регистрацията и предварителното известие оказва значително влияние върху търговската общност. Този документ има за цел да направи обзор на съответните разпоредби, които могат да повлияят на Вас като клиенти на DHL Express.
Ако имате въпроси, свързани с тази промяна, моля не се колебайте да се свържете с местния офис на DHL.
Върнете се в началото