Глобални Общи Условия

Вие сте упълномощени да използвате тази система за проследяване само на пратки изпратени по DHL от Вас или към Вас. Системата за проследяване не може да бъде използвана за никакви други цели без предварителното писмено съгласие на DHL.
Върнете се в началото