Достигнат е максимално допустимият брой контакти. Изтрийте старите, неизползваните или дублиращите се адреси от Адресната книга.
Възникна неочаквана грешка. Данните за контакта са запазени частично. Допълнете ги сега, или по-късно: