Create an Upload Option

Създаването на нова схема за качване Ви позволява да изберете полета от Вашия файл, които да свържете с транспортния етикет на пратката и полетата в документа. След това можете да качвате пратки в MyDHL+ Управлявайте пратките и да достъпвате запазената схема през Качете файл на пратка.

 • Полетата с данни във Вашия файл може да са във всякакъв ред 
 • Всички задължителни полета трябва да се изберат, за успешно маркиране

Подгответе файла:

 • Запазете като CSV, TXT или XML

Преди да маркирате и картирате полетата:

 • Направете бързо сравнение! Прегледайте и свалете пратка в Управлявайте пратките, за да я използвате като пример. Ще имате възможност да:
  • Проверите съществуваща пратка, за да видите как се появяват данните и какви данни отговрят на отделните полета
  • Видите как се форматират данните, в случай че се наложи да модифицирате данните/полетата
 1. Въведете Име на новата опция за качване
 2. Изберете ограничители, които ще бъдат използвани във файла за качване
 3. Започнете свързването:
  • Изберете име на полето от падащото меню
  • Ползвайте стрелки нагоре и надолу,  за да пренаредите полетата при необходимост
  • Кликнете Добави, за да въведете ред на поле след текущото поле
  • Кликнете Заличи, за да заличите полето от този ред
 4. Направете повторна проверка, като се уверите, че всички Задължителни полета са избрани
 5. Ако искате други незадължителни полета също да бъдат включени, уверете се, че те са избрани
 6. Натиснете Запазване
 1. Изберете Име
 2. Направете изменения:
  • Редактирайте разделителя(ите), които ще се ползват в файла за качване
  • Променете името на полето в падащото меню
  • Ползвайте стрелки нагоре и надолу,  за да пренаредите полетата при необходимост
  • Кликнете Добави, за да въведете ред на поле след текущото поле
  • Кликнете Заличи, за да заличите полето от този ред
 3. Проверете отново дали всички Изисквани полета са избрани
 4. Ако искате да се включат и други полета, убедете се, че са маркирани
 5. Натиснете Запази

Имате нужда от съдействие? Ние сме на разположение да помогнем!

Свържете се с нас на:
359 700 17 700 опция 3
sofecom@dhl.com