T&Cs (on Customs Clearance Settings/Digitial Customs Invoice)

Цифрова Митническа Фактура Глобални Общи Условия

DHL предлага услугата Paperless Trade (PLT), с която изпращача има възможност да изпрати част от задължителните документи за всяка пратка по електронен път. По този начин се елиминира нуждата от изпращане на документи на хартиен носител.
Вие, като „Изпращач“, се съгласявате от Ваше име и от името на всяка друга страна, която има отношение към пратката, че настоящите  условия за Paperless Trade (PLT), ще се прилагат по отношение на всички пратки, изпратени с услугата PLT.
Вие се съгласявате, че настоящите условия за Paperless Trade (PLT) се прилагат като допълнение към „Глобални общи условия на Ди Ейч Ел Експрес за пренасяне на пратки“ посочени на уебсайта на DHL. Моля обърнете по-специално внимание на раздел Пратки, които не се приемат за транспорт, Задължения и обезщетения от страна на Подателя и  Отговорност на DHL от Общите условия.
При активация ще имате достъп до инструкции за използването на PLT услугата. Те се прилагат в допълнение към всички съществуващи изисквания за приемане на пратката и транспортните документи, които я съпътстват. Инструкцията ще включва:
  • информация за файловия формат, в който следва да изпращате Вашите електронни документи,
  • изискванията за качество на изображението за сканирани документи,
  • кога следва да бъдат изпратени файловете,
  • информация за това къде следва да бъдат изпратени файловете,
  • информацията за самата пратка, например произход, дестинация, съдържание, стойност на пратката, които касаят документи, които не се покриват от услугата PLT,
  • документи (например сертификат за произход), които следва да бъдат предоставени на хартиен носител, когато пратката се предава на DHL
Вие се съгласявате да спазвате всички инструкции на DHL относно услугата PLT. В допълнение, Вие се съгласявате да спазвате всички законови или митнически изисквания, касаещи услугата PLT. Например, че няма да използвате PLT услугата за пратки, за които, съгласно правните или митнически изисквания следва да бъдат предоставяни документи на хартиен носител.
Вие потвърждавате, че сте упълномощени да изпращате данни по електронен път. Вие упълномощавате DHL да използва данните, които предоставяте на DHL по електронен път, за целите на обработката и изпращането на Вашите PLT пратки. В това число влизат и Вашата фирмена бланка и Вашият електронен подпис.
Всички документи, изпратени по електронен път следва да бъдат четими.
Вие се съгласявате да освободите DHL от отговорност за всякакви загуби, повреди или забавяния, произтичащи от нарушаване „Глобални общи условия на Ди Ейч Ел Експрес за пренасяне на пратки“ условия за ползване на услугата PLT.
Вие потвърждавате, че получателят е съгласен с използването на услугата PLT.