Decline Assigned Shipment

Причина за отказ на доставката

Пратката ще бъде пренасочена обратно към Прехвърлителя