Указания за файла

Качете файл успешно като следвате тези указания, за да създадете файла правилно. Може да спестите време като ползвате някой от нашите примерни файлове. Просто изтеглете предпочитания файл, редактирайте го с детайлите за Вашия артикул, запазете и качете.
 • За всеки артикул е необходимо да са налични всички полета, но някои от тях могат да се оставят празни (както е показано)
 • Полетата трябва да са задължително в реда, отбелязан по-долу, за всеки артикул във Вашия файл
 • Опишете артикулите само на английски
 • Данни, които надвишават максимума от знаци, ще доведат до грешки при качване
 • Максимум 250 артикула във файл
Виж примера
Виж примера

Номерата съответстват на детайлите в указанията
Файл тип: TXT, Разделител на полета: |
Подредба
Наименование на полето
Максимален брой знаци
Формáт
Описание
Пример
1
Уникален Номер на артикула

1

Трябва винаги да е 1

1 трябва да бъде първото поле за всеки уникален артикул

 • Не се отнася до Количество
1
2
Предмет
Няма

INV_ITEM

За всеки артикул, INV_ITEM трябва да присъства в това поле
INV_ITEM
3
Описание на предмета
70

буквено-цифрен

Необходимо е описанието да включва подробности за това какво представлява артикулът, от какво е направен и за какво се използва.
 • Опишете всеки уникален артикул отделно във Вашия файл
 • Не комбинирайте описания на артикули в едно и също поле
Дамска рокля от памук
4
Код на стоката

Минимум: 6

Максимум: 15

Числа и точки (.)

Отнася се за Кода на стоката (или схема B кода), който съответства на артикула.
 
Може да бъде цяло число като:
 • 123456
Може да включва десетичен знак като:
 • 1234.12.1234
123456
5
Количество
Няма

Числов(и) Само

Отнася се за Количеството на всеки уникален артикул (колко).
 • Необходимо е да е цяло число
 • Не може да включва десетични знаци
20
6
единици
3

буквено-цифрен

Отнася се за кода, който отговаря на съответните Единици.
 • Единици са например: всеки, кашони, парчета, грамове
 • Примерни кодове за единици са: EA, CTS, PCS, GM
 • До 1 код на артикул

Направете справка с Референтните кодове

EA
7
Стойност
Максимум: 18
 
Максимален брой цифри след десетичния знак: 5

Числа, точки (.) и запетая (,)

Отнася се за Стойността на всеки индивидуален артикул.
Може да бъде цяло число като:
 • 10
Може да включва десетичен знак като:
 • 10.5
 • 20,25
Ако е по-малко от 1, трябва да включва нула (0) преди десетичния знак, например:
 • 0.5
50
8
Валута
3

буква Само

Отнася се за Валутната единица на артикула
 • Всички артикули във Вашия файл трябва да са в една и съща валутна единица

Направете справка с Референтните кодове

EUR
9
Тегло
Максимум след десетичната запетая: 2

Числа, точки (.) и запетая (,)

Отнася се за Теглото на всеки индивидуален артикул.
 
Може да бъде цяло число като:
 • 5.0
Може да включва десетичен знак като:
 • 1.5
Ако е по-малко от 1, трябва да включва нула (0) преди десетичния знак, например:
 • 0.25
2
10
Тегло 2
Няма
Трябва да е празно
Включете това поле във Вашия файл, но го оставете празно
11
Страна на произход
2

буква Само

Отнася се за Кода на държавата, където е произведен артикула
 
Направете справка с Референтните кодове
CN
12
Референция тип
3
Може да е празно
 
Само един код на артикул:
 
SE
MID
SON
BRD
MAK
AFE

Може да добавите Тип Референция за артикула. Отнася се до кода, който съответства на типа Референция.

Кодовете са:

 • Сериен номер: SE
 • Manufacturer's ID: MID
 • Номер на поръчката за продажба: SON
 • Марка: BRD
 • Марка: MAK
 • Електронен контролен класификационен номер (ECCN): AFE

Уверете се, че предоставяте код за Тип Референция, в случай, че сте я заложили да е включена по подразбиране в Настройки за пратки.

SON
13
Референция Данни
35
буквено-цифрен
 
Не може да бъде празно, ако Типът Референция е включен във файла
Отнася се за данните, които съответстват на типа Референция, например сериен номер или марка на артикула.
1234ABCD
14
Tax Paid
1
Y, N
 
Може да е празно
Отнася се за това дали е платено ДДС за артикула.
Y
 • За всеки артикул е необходимо да са налични всички полета, но някои от тях могат да се оставят празни (както е показано)
 • Етикетите на полетата трябва да се появяват преди или след съответните детайли. Вижте примера
 • Опишете артикулите само на английски
 • Данни, които надвишават максимума от знаци, ще доведат до грешки при качване
 • Максимум 250 артикула във файл
Виж примера
Виж примера

Номерата съответстват на детайлите в указанията
Подредба
Наименование на полето
Максимален брой знаци
Формáт
Поле Етикет и Описание
Пример
1
Уникален Номер на артикула

Няма

<ID>1</ID>
Поле Етикет: ID
 
1 трябва да бъде първото поле за всеки уникален артикул
 • Не се отнася до Количество
<ID>1</ID>
2
Предмет
Няма

INV_ITEM

Поле Етикет: INV_ITEM
 
За всеки артикул, INV_ITEM трябва да присъства в това поле
INV_ITEM
3
Описание на предмета
70

буквено-цифрен

Поле Етикет: INV_DESCRIPTION
 
Необходимо е описанието да включва подробности за това какво представлява артикулът, от какво е направен и за какво се използва.
 • Опишете всеки уникален артикул отделно във Вашия файл
 • Не комбинирайте описания на артикули в едно и също поле
Дамска рокля от памук
4
Код на стоката

Минимум: 6

Максимум: 15

Числа и точки (.)

Поле Етикет: COMMODITY
 
Отнася се за Кода на стоката (или схема B кода), който съответства на артикула.
 
Може да бъде цяло число като:
 • 123456
Може да включва десетичен знак като:
 • 1234.12.1234
123456
5
Количество
Няма

Числов(и) Само

Поле Етикет: QUANTITY
 
Отнася се за Количеството на всеки уникален артикул (колко).
 • Необходимо е да е цяло число
 • Не може да включва десетични знаци
20
6
единици
3

буквено-цифрен

Поле Етикет: QTY_UOM
 
Отнася се за кода, който отговаря на съответните Единици.
 • Единици са например: всеки, кашони, парчета, грамове
 • Примерни кодове за единици са: EA, CTS, PCS, GM
 • До 1 код на артикул

Направете справка с Референтните кодове

EA
7
Стойност
Максимум: 18
 
Максимален брой цифри след десетичния знак: 5

Числа, точки (.) и запетая (,)

Поле Етикет: ITEM_VALUE
 
Отнася се за Стойността на всеки индивидуален артикул.
Може да бъде цяло число като:
 • 10
Може да включва десетичен знак като:
 • 10.5
 • 20,25
Ако е по-малко от 1, трябва да включва нула (0) преди десетичния знак, например:
 • 0.5
50
8
Валута
3

буква Само

Поле Етикет: ITEM_VALUE_CURRENCY
 
Отнася се за Валутната единица на артикула
 • Всички артикули във Вашия файл трябва да са в една и съща валутна единица

Направете справка с Референтните кодове

EUR
9
Тегло
Максимум след десетичната запетая: 2

Числа, точки (.) и запетая (,)

Поле Етикет: NET_WEIGHT
 
Отнася се за Теглото на всеки индивидуален артикул.
 
Може да бъде цяло число като:
 • 5.0
Може да включва десетичен знак като:
 • 1.5
Ако е по-малко от 1, трябва да включва нула (0) преди десетичния знак, например:
 • 0.25
2
10
Тегло 2
Няма
Трябва да е празно
Поле Етикет: GROSS_WEIGHT
 
Включете това поле във Вашия файл, но го оставете празно
11
Страна на произход
2

буква Само

Поле Етикет: COUNTRY_ORIGIN
 
Отнася се за Кода на държавата, където е произведен артикула
 
Направете справка с Референтните кодове
CN
12
Референция тип
3
Може да е празно
 
Само един код на артикул:
 
SE
MID
SON
BRD
MAK

Поле Етикет: REFERENCE_TYPE

 

Може да добавите Тип Референция за артикула. Отнася се до кода, който съответства на типа Референция.

Кодовете са:

 • Сериен номер: SE
 • Manufacturer's ID: MID
 • Номер на поръчката за продажба: SON
 • Марка: BRD
 • Марка: MAK

Електронен контролен класификационен номер (ECCN): AFE

SON
13
Референция Данни
35
буквено-цифрен
 
Не може да бъде празно, ако Типът Референция е включен във файла
Поле Етикет: REFERENCE_NUMBER
 
Отнася се за данните, които съответстват на типа Референция, например сериен номер или марка на артикула.
1234ABCD
14
Tax Paid
1
Y, N
 
Може да е празно
Поле Етикет: VAT_PAID
 
Отнася се за това дали е платено ДДС за артикула.
Y
Кодове за единица
Кодове за единица
Единица
Код за единица
Кутии
BOX
Сантиграм
2GM
Сантиметри
2M
Кубически Сантиметри
2M4
Кубически Фута
3M4
Кубически метри/а
M3
Дузина Двойки
DPR
Дузина
DOZ
бройки
PCS
грама
GM
Бруто
GRS
Килограми
KG
литри/а
L
метри/а
M
Не се изисква мерна единица
X
Номер
NO
унции
2KG
Двойки
PRS
Галони/а
2L
фунтове/а
3KG
Квадратен/ни Сантиметри
CM2
Квадратен/ни Фута
2M2
Квадратен/ни Инчове/а
3M2
Кашони
CT
Фута
FT
Инчове/а
IN
Sachets
SK
комплект
SET
милиметри/а
MM
ярдове/а
YD
милиграми/а
MG
Квадратен/ни ярдове/а
SYD
милилитри/а
ML
Всеки
EA
Квадратен/ни метри/а
M2
Валутни единици
Валутни единици
Валута
Код на валутата
Афган
AFN
Алжирски динар
DZD
Аржентинско песо
ARS
Ариари
MGA
Арубският гулден
AWG
Австралийски долар
AUD
Бахамски долар
BSD
Бахрейнски динар
BHD
Бат
THB
Балбоа
PAB
Барбадоски долар
BBD
Беларуска рубла
BYN
Белизки долар
BZD
Бермудски долар
BMD
Бир
ETB
Боливар
VES
Боливиано
BOB
Брунейски долар
BND
Български лев
BGN
Бурундски франк
BIF
Канадски долар
CAD
Кабо Верде ескудо
CVE
Кайманов долар
KYD
Седи
GHS
Централноафрикански франк
XAF
Западноафрикански франк
XOF
 Френски тихоокеански франк
XPF
Колумбийско песо
COP
Коморски франк
KMF
Конвертируеми марки
BAM
Кордоба
NIO
Костарикански колон
CRC
Хърватска куна
HRK
Кубинско песо
CUP
Чешка крона
CZK
Даласи
GMD
Датска крона
DKK
Денар
MKD
Джибутски франк
DJF
Добра
STN
Доминиканско песо
DOP
Донг
VND
Драм
AMD
Източнокарибски долар
XCD
Египетска лира
EGP
Евро
EUR
Фолкландска лира
FKP
Фиджийски долар
FJD
Форинт
HUF
Конгоански франк
CDF
Грузински лари
GEL
Гибралтарска лира
GIP
Гурд
HTG
Гуарани
PYG
Гвинейски франк
GNF
Гвиански долар
GYD
Хонконгски долар
HKD
Гривня
UAH
Исландска крона
ISK
Парична единица на МВФ
XDR
Индийска рупия
INR
Ирански риал
IRR
Иракски динар
IQD
Ямайски долар
JMD
Йордански динар
JOD
Кенийски шилинг
KES
Кхмерски риал
KHR
Кина
PGK
Кип
LAK
Кувейтски динар
KWD
Квача
ZMW
Квача
MWK
Кванза
AOA
Кият
MMK
Ливанска лира
LBP
Лек
ALL
Лемпира
HNL
Леоне
SLE
Леоне
SLL
Лея
MDL
Лея
RON
Либерийски долар
LRD
Либийски динар
LYD
Лилангени
SZL
Лоти
LSL
Малайзийски Рингит
MYR
Манат
AZN
Манат
TMT
Маврицианска Рупия
MUR
Мексиканско Нуево Песо
MXN
Марокански Дирхам
MAD
Мозамбикски Метикал
MZN
Найра
NGN
Накфа
ERN
Намибийски долар
NAD
Непалска Рупия
NPR
Холандски Антилски Гулден
ANG
Ново Чилийско Песо
CLP
Нов Израелски Шекел
ILS
Нов Тайвански Долар
TWD
Нова Турска Лира
TRY
Новозеландски Долар
NZD
Нгултрум
BTN
Няма зададена валута
XXX
Севернокорейски Вон
KPW
Норвежка Крона
NOK
Нов Сол
PEN
Омански Риал
OMR
Угия
MRU
Паанга
TOP
Пакистанска Рупия
PKR
Патака
MOP
Песо
CUC
Уругвайско Песо
UYU
Филиписнко Песо
PHP
Лира Стерлинг
GBP
Пула
BWP
Катарски Риал
QAR
Кетцал
GTQ
Реал
BRL
Долар
ZWL
Руфия
MVR
Рупия
IDR
Руска Рубла
RUB
Руандски Франк
RWF
Саудитски Риал
SAR
Сръбски Динар
RSD
Сейшелска Рупия
SCR
Сингапусрски Долар
SGD
Соломоновски Долар
SBD
Сом
KGS
Сомалийски Шилинг
SOS
Сомони
TJS
Южноафрикански Ранд
ZAR
Южносудански Паунд
SSP
Шриланска Рупия
LKR
Паунд
SHP
Суданска Лира
SDG
Сума
UZS
Суринамски Долар
SRD
Шведска Крона
SEK
Швейцарски Франк
CHF
Сирийски Паунд
SYP
Така
BDT
Тала
WST
Танзанийски Шилинг
TZS
Тенге
KZT
Тринидадски Долар
TTD
Тугрик
MNT
Тунизийски Динар
TND
Дирхам на ОАЕ
AED
Угандски Шилинг
UGX
Щатски Долар
USD
Вату
VUV
Вон
KRW
Йеменски Риал
YER
Йени
JPY
Юан
CNY
Злота
PLN
Кодове на държави
Кодове на държави
Държава
Код на държавата
Афганистан
AF
Албания
AL
Алжир
DZ
Американска Самоа
AS
Андора
AD
Ангола
AO
Ангила
AI
Антигуа и Барбуда
AG
Аржентина
AR
Армения
AM
Аруба
AW
Австралия
AU
Австрия
AT
Азербайджан
AZ
Бахамски острови
BS
Бахрейн
BH
Бангладеш
BD
Барбадос
BB
Беларус
BY
Белгия
BE
Белиз
BZ
Бенин
BJ
Бермудски острови
BM
Бутан
BT
Боливия
BO
Bonaire
XB
Босна и Херцеговина
BA
Ботсвана
BW
Бразилия
BR
Бруней
BN
България
BG
Буркина Фасо
BF
Бурунди
BI
Камбоджа
KH
Камерун
CM
Канада
CA
Канарските острови
IC
Кабо Верде (Зелени нос)
CV
Кайманови острови
KY
ЦАР
CF
Чад
TD
Чили
CL
Китай
CN
Колумбия
CO
Северни острови Мариана
MP
Коморски острови
KM
Конго
CG
Кук (острови Кук)
CK
Коста Рика
CR
Хърватска
HR
Куба
CU
Кюрасао
XC
Кипър
CY
Чехия
CZ
Конго (Демократична република)
CD
Дания
DK
Джибути
DJ
Доминика
DM
Доминиканска република
DO
Еквадор
EC
Египет
EG
Ел Салвадор
SV
Гвинея - Екваториална
GQ
Еритрея
ER
Естония
EE
Етиопия
ET
Фолкландски острови
FK
Фарьорски острови
FO
Фиджи
FJ
Финландия
FI
Франция
FR
Габон
GA
Гамбия
GM
Грузия
GE
Германия
DE
Гана
GH
Гибралтар
GI
Гърция
GR
Гренландия
GL
Гренада
GD
Гваделупа
GP
Гуам
GU
Гватемала
GT
Гърнси
GG
Гвинея - Република
GN
Гвунея - Бисау
GW
Гвияна (Брит.)
GY
Френска Гвияна
GF
Хаити
HT
Хондурас
HN
Хонг Конг
HK
Унгария
HU
Исландия
IS
Индия
IN
Индонезия
ID
Иран
IR
Ирак
IQ
Израел
IL
Италия
IT
Кот д'Ивоар
CI
Ямайка
JM
Япония
JP
Джърси
JE
Йордания
JO
Казахстан
KZ
Кения
KE
Кирибати
KI
Косово
KV
Кувейт
KW
Киргизстан
KG
Лаос
LA
Латвия
LV
Ливан
LB
Лесото
LS
Либерия
LR
Либия
LY
Лихтенщайн
LI
Литва
LT
Люксембург
LU
Макао
MO
Мадагаскар
MG
Малави
MW
Малайзия
MY
Малдиви
MV
Мали
ML
Малта
MT
Маршалови о-ви
MH
Мартиника
MQ
Мавритания
MR
Мавриций
MU
Майоте
YT
Мексико
MX
Федеративни щати на Микронезия
FM
Монако
MC
Монголия
MN
Монсерат
MS
Мароко
MA
Мозамбик
MZ
Мианмар (Бирма)
MM
Намибия
NA
Науру
NR
Непал
NP
Холандия
NL
Невис
XN
Нова Каледония
NC
Нова Зеландия
NZ
Никарагуа
NI
Нигер
NE
Нигерия
NG
Ниуе
NU
Северна Корея (Демократична народна република)
KP
Северна Македония
MK
Норвегия
NO
Оман
OM
Пакистан
PK
Палау
PW
Панама
PA
Папуа Нова Гвинея
PG
Парагвай
PY
Перу
PE
Филипини
PH
Полша
PL
Португалия
PT
Пуерто Рико
PR
Катар
QA
Ирландия
IE
Молдова
MD
Република Черна гора
ME
Реюнион
RE
Румъния
RO
Русия
RU
Руанда
RW
Самоа
WS
Сан Марино
SM
Сао Томе и Принсипе
ST
Саудитска Арабия
SA
Сенегал
SN
Сърбия и Черна гора
RS
Сейшелски острови
SC
Сиера Леоне
SL
Сингапур
SG
Словакия
SK
Словения
SI
Соломонови острови
SB
Сомалия
SO
Somaliland
XS
Южна Африка
ZA
Южна Корея
KR
Южен Судан
SS
Испания
ES
Шри Ланка
LK
Синт Еустациус
XE
St. Helena
SH
Сент Китс и Невис
KN
Сент Лусия
LC
Сен Мартен
XM
Сейнт Винсънт и Гренадини
VC
Сен Бартелми
XY
Судан
SD
Суринам
SR
Свазиленд
SZ
Швеция
SE
Швейцария
CH
Сирия
SY
Таити
TI
Тайван
TW
Таджикистан
TJ
Танзания
TZ
Тайланд
TH
Източен Тимор
TL
Того
TG
Тонга
TO
Тринидад и Тобаго
TT
Тунис
TN
Турция
TR
Туркменистан
TM
Търкс и Кайкос
TC
Тувалу
TV
Уганда
UG
Украйна
UA
ОАЕ
AE
Великобритания
GB
САЩ
US
Уругвай
UY
Узбекистан
UZ
Вануату
VU
Ватикана
VA
Венецуела
VE
Виетнам
VN
Британски Вирджински острови
VG
Вирджински острови (САЩ)
VI
Йемен
YE
Замбия
ZM
Зимбабве
ZW
Върнете се в началото