Terms and Conditions of Carriage

 

ГЛОБАЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПРАТКИ

(наричани по-долу за краткост “Глобални Общи Условия”)

ВАЖНО


При поръчка на услугите на DHL Вие, в качеството си на „Подател“ се съгласявате и приемате от ваше име и от името на получателя на Пратката (“Получател”), както и от името на всяко друго лице, свързано с Пратката, настоящите Общи Условия.

“Пратка” означава всички документи или колети, пътуващи с една товарителница, и които са транспортирани по начин, избран от DHL, включително по въздух, земя или друг способ. Под „Товарителница“ се разбира всеки идентификатор на Подателя или документ, създаден от автоматична система на DHL или на Подателя, като маркировка, баркод, въздушна товарителница или коносамент, както и техни електронни версии. Всяка Пратка се транспортира въз основа на принципа на ограничена отговорност, както е уточнено по-долу. Ако Подателят желае допълнителна сигурност, тогава срещу заплащане може да бъде направена застраховка (виж по-долу за повече информация). “DHL” означава всяко дружество, принадлежащо към мрежата на DHL Express.

 

Март 6, 2020

Условия на Гаранцията за връщане на парите на DHL EXPRESS

ВАЖНО!

При поискване от клиента и спазване на ограниченията по-долу, DHL ще предостави кредит или ще възстанови сумата, заплатена от клиента за пратката по DHL Express, която е доставена по-късно от цитирания ангажимент за доставка от DHL.

Валидно от 1 януари 2017
За повече информация можете да се обърнете към местния отдел “Обслужване на клиенти” на DHL Express.