TSA Notice (on Schedule Pickup)

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ЗАКОНА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ
 

Глава 49 от Кодекса на САЩ т.114 (49 USC 114) позволява събирането на тази информация. Предоставената от Вас информация ще се използва за да бъдете квалифицирани или за проверка на статуса Ви като потенциален „Известен изпращач“.

Предоставянето на тази информация е доброволно, но ако не бъде предоставена, това ще попречи да бъдете квалифицирани като „Известен изпращач“. Тази информация ще бъде разкрита на персонала за транспортна безопасност (TSA) и на подизпълнители или други агенти в т.ч. системи IAC при поддръжката или изпълнението на програма на известния изпращач.

TSA може да сподели информацията с летищни оператори, чуждестранни въздушни превозвачи, системи ІАС, правоприлагащи органи и други в съответствие със Закона за защита на личните данни, 5 USC раздел 552a.

За допълнителни данни, вижте бележките към системата от доклади за Системата за транспортна безопасност (DHS/TSA 002), публикувана във федералния регистър.

За допълнителни подробности относно съдържанието на тази бележка посетете www.tsa.gov.