Farligt gods forsendelser

Farligt gods (også kendt som farligt materiale eller hazmat) er stoffer eller materialer, der er i stand til at udgøre forhøjet risiko for sundhed, sikkerhed og ejendom. Identifikation af farligt gods er det første skridt til at reducere de risici, som produktet udgør. Dette gøres ved brug af korrekt emballage, kommunikation, håndtering og opbevaring. DHL er et etableret selskab med stor erfaring med transport af farligt gods.

Hvad du har brug for at vide

 • Der er helt specielle regler for farligt gods
 • Afsenderen er juridisk ansvarlig for at overholde reglerne
 • Ikke alt farligt gods kan du sende med DHL Express
 • Du skal være forhåndsgodkendt af DHL Express for at sende farligt gods
 • DHL Express accepterer farligt gods under visse betingelser
 • DHL skal underrettes om formålet med at sende pakken
 • Forsendelser med farligt gods er underlagt yderligere gebyrer
Mange varer, der er klassificeret som farligt gods, kan stadig godt sendes.
DHL overholder følgende regler:
 • IATA gælder for alle DHL Express services på fly
 • ADR er gældende i alle lande, der har vedtaget ADR-konventionen i deres lovgivning
 • Anden gældende national lovgivning, afhængigt af forsendelsens oprindelse, transit og destination
Open Box
Pakning
Exclamation Point
Opmærkning
Erklære
Forskrifterne indeholder specifikke regler for korrekt emballering af farligt gods, mærkning af kasser og angivelse af varerne på forsendelsesdokumenterne.
Varer med disse egenskaber betragtes som farlige (ikke udtømmende)
 • Radioaktiv
 • Brandfarlig
 • Eksplosiv
 • Ætsende
 • Giftig
 • Oxiderende
 • Smitsom
 • Andre regulerede materialer
Elektronisk udstyr, parfume og endda madaromaer kan klassificeres som farligt gods. Nogle materialer eller kemikalier kan have egenskaber, der gør dem skadelige under særlige omstændigheder.
Sikkerhedsdatabladet fra producenten giver oplysninger til identificering af indholdsklassificeringen.
DHL Express kræver forudgående godkendelse for at sende farligt gods for at sikre, at afsender er tilstrækkeligt uddannet, instrueret og vil klargøre pakkerne med farligt gods i henhold til gældende regler og DHL's politikker og procedurer.
Sender du farligt gods? Vores kyndige eksperter er her for at yde professionel hjælp og vejledning. 

Kontakt vores farligt gods eksperter

Tilbage til toppen