Ταχύτερος εκτελωνισμός – Πώς κάνετε τη διαφορά

Βελτιστοποιήσαμε τις διαδικασίες μας για να απλοποιήσουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία εκτελωνισμού. Και τα στοιχεία αποστολής που παρέχετε – όπως τα στοιχεία του τελωνειακού τιμολογίου σας – παίζουν κρίσιμο ρόλο στον γρήγορο εκτελωνισμό των αποστολών.
Κάντε κύλιση για περισσότερα
DHL transmitting shipment information to customs authorities
Ο Εκτελωνισμός Ξεκινά Άμεσα
Προχωράμε γρήγορα! Ακόμη και πριν φορτωθούν οι αποστολές σας σε αεροπλάνα, η DHL στέλνει τα στοιχεία του τελωνειακού τιμολογίου σας (δεδομένα) στις τελωνειακές αρχές για έλεγχο ασφαλείας και για να εκκινήσει επίσης ο εκτελωνισμός.
 • Τα δεδομένα αποστέλλονται ηλεκτρονικά
 • Πριν φορτωθούν οι αποστολές στα αεροπλάνα
 • Στη χώρα αποστολής
Δίκτυο Παγκόσμιων Τελωνειακών Κανονισμών

Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις τελωνειακές απαιτήσεις από όλο τον κόσμο.

Για να διασφαλίσει η DHL Express ομαλό και γρήγορο εκτελωνισμό, οι αποστολείς πρέπει να παρέχουν:

 • Πλήρεις και ακριβείς περιγραφές αγαθών
 • Στοιχεία αποστολής ηλεκτρονικά
Customs authorities reviewing shipment details for clearance

Η Παγκόσμια Δρομολόγηση μας

Χρησιμοποιούμε δυναμική, ευέλικτη δρομολόγηση αεροπλάνων για να διασφαλίζουμε πάντα τον ταχύτερο δυνατό χρόνο μεταφοράς και παράδοσης. 

Αυτό σημαίνει ότι οι κανονισμοί ελέγχου τελωνειακής ασφάλειας μπορούν να επηρεάσουν τις αποστολές από οποιαδήποτε περιοχή προέλευσης και προς οποιονδήποτε προορισμό, ανάλογα με τη διαδρομή.

Woman describing the items in her package
Οι Ακριβείς Λεπτομέρειες έχουν Σημασία!
Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε στη διαδικασία ελέγχου ασφάλειας και της διαδικασίας εκτελωνισμού είναι να διασφαλίσετε ότι περιγράφετε με ακρίβεια τα περιεχόμενα της αποστολής σας (αγαθά/εμπόρευμα).
 • Τι είναι τα περιεχόμενα, από τι κατασκευάζονται και ο σκοπός χρήσης τους
 • Κωδικός Εναρμονισμένου Συστήματος (HS).
 • Λεπτομέρειες που λείπουν επιβραδύνουν τη διαδικασία εκτελωνισμού!
Το MyDHL+ σας Βοηθά
Όταν δημιουργείτε αποστολές στο MyDHL+, θα σας βοηθήσουμε να παρέχετε λεπτομέρειες αποστολής και τελωνειακού τιμολογίου που υποστηρίζουν την πιο αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου τελωνειακής ασφάλειας και εκτελωνισμού.
 • Θα σας δώσουμε συμβουλές και οδηγίες για την περιγραφή των προϊόντων σας
 • Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το τελωνειακό σας τιμολόγιο
 • Επιλογές για να ανεβάσετε τα στοιχεία της αποστολής σας ηλεκτρονικά
Woman describing the items in her package
Επιστροφή στην αρχή