Τελωνειακές υπηρεσίες

Η DHL Express διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία εκτελωνισμού βοηθά τις αποστολές σας να φτάσουν στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό. Παρέχουμε τυποποιημένες υπηρεσίες που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη διαδικασία εκτελωνισμού.
Τελωνειακές υπηρεσίες
Περιγραφή
Πώς χρεώνουμε
Αξία
Προετοιμασία τελωνείου
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Ζητήστε από την DHL να κανονίσει μια προσωρινή εισαγωγή ή εξαγωγή
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η DHL θα κανονίσει την προσωρινή εξαγωγή και αργότερα την εισαγωγή των προϊόντων σας. Συνήθως για ακατέργαστα ή ημιτελή προϊόντα που εξάγονται προσωρινά και στη συνέχεια επανεκδίδονται σε τρίτη χώρα ή ζώνη ελεύθερου εμπορίου για δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας.
Ανά αποστολή
40.00 EUR
Δήλωση εξαγωγής
Η εξαγωγή αγαθών υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Δήλωση εξαγωγής
Ισχύει σε χώρες όπου απαιτείται διασάφηση εξαγωγής για αποστολές που περιέχουν ελεγχόμενα εμπορεύματα ή υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο αξίας ή βάρος. Ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, οι αποστολείς που υποβάλλουν δήλωση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να αποφύγουν την τοπική χρέωση.
Ανά αποστολή
36.69 EUR
Εισαγωγή πολλαπλών γραμμών
Εισαγωγή αποστολών που περιέχουν πολλά εμπορεύματα
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εισαγωγή πολλαπλών γραμμών
Ισχύουν χρεώσεις όταν καταγράφονται περισσότερες από 5 γραμμές στον εκτελωνισμό, για παράδειγμα με διαφορετικά εμπορεύματα ή διαφορετικές χώρες κατασκευής.
Ανά Γραμμή
10.00 EUR ανά γραμμή μετά την 5η γραμμή
Customs Process
Τυπική Εκκαθάριση
Εκτελωνισμός εκτός διαδικασίας και υψηλής αξίας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Τυπική Εκκαθάριση
Ισχύει όταν τα εμπορεύματα εξαιρούνται από τις συνήθεις διαδικασίες εκτελωνισμού, λόγω αξίας ή βάρους που υπερβαίνει το επίσημο όριο εισόδου που έχει καθοριστεί από τις τελωνειακές αρχές προορισμού ή λόγω άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, όπως οι δασμολογικοί κωδικοί. Ισχύει επίσης για τον επίσημη εκτελωνισμό που πραγματοποιείται από μεσίτες τρίτων μερών της DHL σε χώρες όπου η DHL δεν μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες εκτελωνισμού ή να λειτουργεί ως εκτελωνιστής με άδεια.
Ανά αποστολή
Ελάχιστη χρέωση 97.58 EUR
Αποθήκευση Bonded
Όταν η αποστολή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το τελωνείο
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Αποθήκευση Bonded
Οι χρεώσεις αποθήκευσης ισχύουν όταν η αποστολή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από τελωνεία λόγω ανακριβούς ή ελλιπούς εγγράφου. Οι χρεώσεις ισχύουν τρεις ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία άφιξης φορτίου ή ειδοποίησης του εκτελωνιστή, όποιο από τα δύο πραγματοποιηθεί αργότερα. Η χρέωση ισχύει για τον πληρωτή δασμών και φόρων.
Ανά αποστολή
Ανά μέρα
Μετά από 3 Ημερολογιακές Ημέρες
7.26 EUR ανά αποστολή και 0.25 EUR ανά κιλό με ελάχιστη χρέωση 15.32 EUR
Τροποποίηση δεδομένων εκκαθάρισης
Όταν τα δεδομένα εκτελωνισμού απαιτούν διορθώσεις
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Τροποποίηση δεδομένων εκκαθάρισης
Ισχύει επιπλέον χρέωση σε περίπτωση που η δασμολογημένη αξία μιας αποστολής απαιτεί τροποποίηση πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτελωνισμού.
Ανά αποστολή
50.00 EUR
Άδειες και Πιστοποιητικά
Διευκολύνουμε τη διαδικασία υποβολής άδειας.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Άδειες και Πιστοποιητικά
Για να επιταχυνθεί η εισαγωγή επιλεγμένων ελεγχόμενων προϊόντων, όπως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, οθόνες υπολογιστών, συσκευές αναπαραγωγής CD laser, καλλυντικά, γυαλιά, τρόφιμα και προϊόντα διατροφής, η DHL απαιτείται να υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες άδειες εισαγωγής ή άδειες. Η χρέωση ισχύει για αυτόν που πληρώνει τους δασμούς και τους φόρους.
Ανά αποστολή
€20.00
Τελωνειακή υποστήριξη
Παράδοση στον Εκτελωνιστή
Η αποστολή εκτελωνίστηκς και παραδόθηκε από τον εκτελωνιστή της επιλογής σας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παράδοση στον Εκτελωνιστή
Κατόπιν αιτήματος των εισαγωγέων, η DHL θα μεταφέρει την αποστολή και τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα στον υποψήφιο εκτελωνιστή του πελάτη για εκτελωνισμό και τελικού στάδιου παράδοσης.
Ανά αποστολή
37.10 EUR

Άλλος κυβερνητικός οργανισμός

Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Άλλος κυβερνητικός οργανισμός
Κατόπιν αιτήματος, η DHL θα κανονίσει την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών, υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών ελέγχων στο πρώτο σημείο εισόδου σε μια χώρα ή μια τελωνειακή ένωση, που απαιτείται συνήθως κατά την εισαγωγή ζωικών προϊόντων, φυτών, σπόρων ή φαρμακευτικών προϊόντων.
Ανά αποστολή
30.00 EUR plus cost of certificate
Επιστροφή στην κορυφή