Προαιρετικές υπηρεσίες

Η DHL προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προαιρετικών υπηρεσιών - από μη τυπικές παραδόσεις και επιλογές χρέωσης, έως αποστολές ουδέτερης κλιματικής αλλαγής - δίνοντάς σας ευέλικτες επιλογές υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ανάγκες αποστολής σας!
Προαιρετικές υπηρεσίες
Περιγραφή
Πώς χρεώνουμε
Αξία
Προστασία Αποστολής (ασφάλιση)
Ασφάλιση Αποστολής
Πρόσθετη προστασία για τα πολύτιμα αγαθά σας.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Ασφάλιση Αποστολής
Σας προτείνουμε αυτήν την ολοκληρωμένη προστασία για τις πολύτιμες ή προσωπικές αποστολές σας, δίνοντάς σας ηρεμία σε απίθανη περίπτωση σωματικής βλάβης ή απώλειας. Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.
Ανά αξία αποστολής
10.00 EUR ή 1% της ασφαλιζόμενης αξίας αν είναι υψηλότερο
Επέκταση Κάλυψης
Τα έγγραφα είναι πολύτιμα!
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επέκταση Κάλυψης

Εάν στέλνετε πολύτιμα έγγραφα, όπως διαβατήρια, αιτήσεις θεώρησης ή πιστοποιητικά κανονισμών, μπορείτε να επεκτείνετε την τυπική ευθύνη DHL με αυτήν την υπηρεσία.

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής απώλειας αποστολής εγγράφου, θα καταβληθεί σταθερή αποζημίωση.

Ανά αποστολή
4.00 EUR
Επιλογές παραλαβής

Εξειδικευμένη παραλαβή

Έχετε ένα ειδικό αίτημα παραλαβής;
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εξειδικευμένη παραλαβή
Εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται ειδικό όχημα για τη συλλογή ασυνήθιστων αποστολών ή παραλαβής εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας, μπορούμε να το κανονίσουμε για εσάς. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τοπική εξυπηρέτηση πελατών.
Ανά αποστολή
20.00 EUR ή 0.45 EUR το κιλό αν είναι υψηλότερο
Υπηρεσίες χρέωσης δασμού
Υπηρεσία Πληρωμής Δασμών και Φόρων
Τελωνειακά έξοδα μπορούν να χρεωθούν σε κωδικό DHL της χώρας προέλευσης είτε κάποιας τρίτης χώρας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία Πληρωμής Δασμών και Φόρων
Μετά από εντολή του πελάτη, η DHL εκτελωνίζει την αποστολή στη χώρα προορισμού, αναλαμβάνει την καταβολή των Δασμών και Φόρων που προκύπτουν και φροντίζει ώστε αυτά να χρεωθούν σε συγκεκριμένο κωδικό DHL είτε στη χώρα πρόλευσης, είτε σε Τρίτη χώρα.
Ανά αποστολή
18.00 EUR ή 2% των καταβαλλόμενων φόρων
Υπηρεσία εκτελωνισμού εισαγωγής
Οι υπηρεσίες και τα έξοδα εκτελωνισμού μπορούν να χρεωθούν στον κωδικό συνεργασίας DHL του παραλήπτη 
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία εκτελωνισμού εισαγωγής
Υπηρεσία εκτελωνισμού εισαγωγής μη εγγράφου για πελάτες που έχουν κωδικό συνεργασίας με την DHL και έτσι όλες οι χρεώσεις που προκύπτουν τιμολογούνται σε συγκεκριμένο κωδικό στον προορισμό
Ανά αποστολή
Ελάχιστο 79.84 EUR
Διασάφηση Εκτελωνισμού Εισαγωγής
Ο παραλήπτης χρεώνεται με την υπηρεσία εκτελωνισμού
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Διασάφηση Εκτελωνισμού Εισαγωγής
Υπηρεσία εκτελωνισμού εισαγωγής μη εγγράφου για πελάτες που δεν έχουν κωδικό συνεργασίας με την DHL.
Ανά αποστολή
40.32 EUR ή 10% των δασμών και φόρων που προκύπτουν αν είναι υψηλότερο
Υπηρεσία παράδοσης
Υπηρεσία Ουδέτερης Παράδοσης
Εάν δεν θέλετε να μοιραστείτε την αξία των προϊόντων της αποστολής, με τον παραλήπτη.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία Ουδέτερης Παράδοσης
Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την παράδοση οποιασδήποτε αποστολής, χωρίς να κοινοποιείται η αξία της ή να εκτίθεται στον παραλήπτη. Η DHL θα διασφαλίσει ότι τυχόν έγγραφα που εκθέτουν την αξία των εμπορευμάτων αφαιρούνται από την αποστολή πριν από την παράδοση.
Ανά αποστολή
18.00 EUR
Παράδοση Σαββάτου
Παραδόθηκε η αποστολή σας το Σάββατο.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παράδοση Σαββάτου
Προσφέρουμε την υπηρεσία Παράδοση το Σάββατο στις κυριότερες πόλεις της υφηλίου
Ανά αποστολή
30.00 EUR
Διεύθυνση κατοικίας
Λάβετε ειδοποιήσεις και επιλογές προγραμματισμού για παραδόσεις στο σπίτι.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Διεύθυνση κατοικίας
Οι πελάτες που στέλνουν σε κατοικία ή ιδιωτική κατοικία μπορούν να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες επιλογές παράδοσης ορίζοντας τη διεύθυνση παράδοσης ως κατοικία. Για τέτοιες αποστολές, η DHL Express θα ειδοποιεί προληπτικά τον παραλήπτη μέσω email ή SMS για την πρόοδο της αποστολής. Οι παραλήπτες μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν την καταλληλότερη επιλογή παράδοσης στον ιστότοπο On Demand Delivery.
Ανά αποστολή
3.00 EUR
Υπηρεσία Direct Signature
Όταν θέλετε να είστε σίγουροι ότι το πακέτο είναι στα σωστά χέρια.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία Direct Signature
Εάν στέλνετε ευαίσθητα έγγραφα ή περιεχόμενο υψηλής αξίας, μπορείτε να ζητήσετε από την DHL να λάβει απευθείας υπογραφή από τον παραλήπτη ή από έναν αντιπρόσωπο του, στη διεύθυνση παράδοσης. Η DHL θα διασφαλίσει ότι η αποστολή σας δεν θα επαναπροσανατολιστεί ή παραδοθεί σε εναλλακτική διεύθυνση.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Συγκεκριμένη παράδοση
Μπορούμε να κάνουμε ειδικές ρυθμίσεις παράδοσης όταν χρειαστεί.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Συγκεκριμένη παράδοση
Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η υπηρεσία μιας άμεσης ή εκτός διαδικασίας, μοναδικής παράδοσης μόνο μιας αποστολής εντός μιας κανονικής εργάσιμης ημέρας ή διακοπών που περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο όχημα, όπως φορτηγό ουράς ή περισσότερα από ένα ταχυμεταφορέα. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τοπική εξυπηρέτηση πελατών.
Ανά αποστολή
40.00 EUR ή 0.45 EUR το κιλό αν είναι υψηλότερο
Επιπρόσθετες υπηρεσίες
GoGreen Climate Neutral
Αποστολή ουδέτερη για το περιβάλλον με την DHL.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
GoGreen Climate Neutral

Όταν επιλεγεί, η DHL θα αντισταθμίσει τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τη μεταφορά για αυτήν την αποστολή.

Σε συμβατική βάση, η DHL μπορεί επίσης να παρέχει αναφορές είτε για εκτίμηση υψηλού επιπέδου είτε για λεπτομερές αποτύπωμα άνθρακα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον υπολογισμό των εκπομπών άνθρακα σε επίπεδο αποστολής μέσω ενός εξειδικευμένου εργαλείου, τον συμψηφισμό αυτών των εκπομπών άνθρακα μέσω των δραστηριοτήτων διαχείρισης άνθρακα της DHL και την ετήσια πιστοποίηση αυτών των αντισταθμιστικών δραστηριοτήτων από έναν διαπιστευμένο τρίτο, Société Générale de Surveillance (SGS).

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών ή τον Αντιπρόσωπο Πωλήσεων για να μάθετε περισσότερα.

Ανά Κιλό
0.1 EUR ανά αποστολή ή 0.1 EUR ανά κιλό αν είναι υψηλότερο
Αλλαγή χρέωσης
Όταν απαιτούνται αλλαγές στο τιμολόγιο.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Αλλαγή χρέωσης
Αυτό ισχύει όταν ένας πελάτης ζητά αλλαγή των καθορισμένων πληροφοριών χρέωσης σε ένα ήδη εκδοθέν τιμολόγιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέκδοση του τιμολογίου και, σε περίπτωση αλλαγής λογαριασμού, πίστωση του παλιού λογαριασμού και χρέωση του νέου.
Ανά τιμολόγιο
10.00 EUR
Εκτυπωμένο τιμολόγιο
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε έντυπο τιμολόγιο;
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εκτυπωμένο τιμολόγιο
Αυτή η υπηρεσία προορίζεται για πελάτες που χρειάζονται έντυπο τιμολόγιο όπου η ηλεκτρονική χρέωση είναι το συμφωνημένο πρότυπο. Αυτή η υπηρεσία παρέχει ευελιξία για διαφορετική μέθοδο τιμολόγησης από αυτήν που έχει ήδη συμφωνηθεί.
Ανά τιμολόγιο
3.00 EUR
Προφορική Ειδοποίηση
Η DHL σας κρατάει ενήμερους!
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προφορική Ειδοποίηση
Με την υπηρεσία της Προφωρικής Ειδοποίησης, ενημερώνεστε για έκτακτα συμβάντα σχετικά με την αποστολή σας, την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης σε περίπτωση καθυστέρησης καθώς και την τελική παράδοσή της.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Περισσότερα για τις προαιρετικές υπηρεσίες
Περισσότερα για τις προαιρετικές υπηρεσίες
  • Οι χρεώσεις για προαιρετικές υπηρεσίες είναι επιπρόσθετες στις ισχύουσες χρεώσεις μεταφοράς.
  • Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών βασίζεται στην αποστολή και τον προορισμό. Όλες οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
  • Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι προαιρετικές υπηρεσίες για κάθε αποστολή ή σε κάθε χώρα.
  • Οι υπηρεσίες υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις της DHL ή / και όπως ορίζονται στη φορτωτική της χώρας προέλευσης
Επιστροφή στην αρχή