Εισαγωγή τροφίμων στις ΗΠΑ

Κανονισμοί της FDA για αποστολή τροφίμων στις ΗΠΑ

Διασφάλίστε της ταχύτερες διαδικασίες εκτελωνισμού και παράδοσης στην περίπτωση αποστολής τροφίμων στις ΗΠΑ. Η DHL σας βοηθά να κατανοήσετε τους κανονισμούς της FDA και των τελωνειών στις Η.Π.Α.
Παραδείγματα εμπορευμάτων που η FDA θεωρεί οτι περιλαμβάνονται στα τρόφιμα:
 • Συμπληρώματα διατροφής και διατροφικά συστατικά
 • Ποτά περιλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών και εμφιαλωμένου νερού
 • Φρούτα και λαχανικά
 • Ψάρια και θαλασσινά
 • Γαλακτοκομικά προϊόντα και κελύφη αυγών
 • Ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων
 • Κονσέρβες και κατεψυγμένα τρόφιμα
 • Ζωντανές τροφές ζώων
 • Προϊόντα αρτοποιίας, σνακ, ζαχαρωτά και τσίχλες
 • Ζωοτροφές και τροφές για οικόσιτα ζώα
Τα ακόλουθα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της εκ των προτέρων ειδοποίησης:
 • προϊόντα διατροφής από κρέας, προϊόντα πουλερικών και αυγών που υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) και είναι σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του USDA
 • Τρόφιμα που δημιουργήθηκαν από άτομα στην προσωπική τους κατοικία και αποστέλλονται ως ένα προσωπικό δώρο (δηλαδή για μη επαγγελματικούς λόγους), σε ένα άλλο άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η FDA πρόσφατα επέκτεινε τις εξαιρέσεις ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι προσωπικές αποστολές τροφίμων. Αυτές είναι οι αποστολές πού στέλνονται από ιδιώτη σε ιδιώτη (άνθρωπο σε άνθρωπο) για μη εμπορικούς σκοπούς.
Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:
 • Τρόφιμα σε οικιακά είδη, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, πολιτικών, κυβερνητικών υπηρεσιών και διπλωματικών μεταβιβάσεων.
 • Τρόφιμα που αγοράζονται από ταξιδιώτη και ταχυδρομούνται ή αποστέλλονται στην διεύθυνσή του στις ΗΠΑ από τον ίδιο .
 • Δώρα που αγοράζονται σε μια εμπορική εγκατάσταση και αποστέλλονται από τον αγοραστή και όχι από την εμπορική εγκατάσταση.
 • Τρόφιμα που περιέχονται σε διπλωματικούς σάκους.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται οι αποστολές αποστέλλονται από τον λιανοπωλητή ή διανομέα σε ένα άτομο. Οι μεταφορές αυτές απαιτούν εκ των προτέρων ειδοποίηση. (Βλ. επίσης "Καλάθια Δώρου" παρακάτω).
Ο FDA έχει την αποκλειστική εξουσία να καθορίζει την έκταση των περιλαμβανομένων εμπορευμάτων. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της FDA.
Όλες οι εγκαταστάσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, συσκευάζουν ή διαθέτουν τρόφιμα για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εγγραφούν στο FDA.
Η DHL Express USA Inc μπορεί να υποβάλει αίτηση εκ των προτέρων Ειδοποίησης για μεμονωμένες αποστολές (βλ. τμήμα 4 πιο κάτω), αλλά δεν παρέχει υπηρεσίες εγγραφής. Οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν απευθείας στην ιστοσελίδα της FDA
Η DHL απαιτεί τον αριθμό επιβεβαίωσης υποβολής της αίτησης ή τα απαιτούμενα στοιχεία για να υποβάλει αίτηση εκ των προτέρων ειδοποίησης της αποστολής τη στιγμή της παραλαβής.
Η FDA επιτρέπει επίσης στους εισαγωγείς τροφίμων να υποβάλλουν την αίτηση εκ των προτέρων ειδοποίησης απευθείας. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της FDA
Το έντυπο "Απαιτούμενες πληροφορίες για εκ των προτέρων ειδοποίηση " μπορεί να συμπληρωθεί και να συμπεριληφθεί με στα αποσταλλόμενα έγγραφα για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες παρέχονται.
Εκτός από τις καθηερωμένες απαιτήσεις τιμολογίου, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν στο τιμολόγιο που αποστέλλεται και να είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της παραλαβής.:
 • Στοιχεία ταυτότητας του κάθε είδους τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων της κοινής ή της συνήθης ονομασίας ή του ονόματος της αγοράς, της ποσότητας που περιγράφεται στο πακέτο με το μικρότερο μέγεθος, τον αριθμό της παρτίδας ή τον κωδικό αριθμό ή άλλο αναγνωριστικό.
 • Για να είναι σε θέση να υποβάλει μια σωστή προειδοποίηση η DHL απαιτεί περιγραφή κάθε τρόφιμου που αποστέλλεται στην αγγλική γλώσσα. ( Ο FDA κωδικός του προϊόντος, εφόσον είναι γνωστός παρέχεται στην ιστοσελίδα της FDA
 • Πλήρες όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του παραγωγού και τον FDA αριθμό εγγραφής (εάν υπάρχει).
 • Χώρα παραγωγής
 • Πλήρες όνομα και διεύθυνση του αποστολέα και FDA αριθμού εγγραφής (εάν υπάρχει)
 • Πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, του αγοραστή ή του τελικού παραλήπτη και τους αντίστοιχους αριθμούς εγγραφής του FDA (εάν υπάρχουν)
Το έντυπο "Απαιτούμενες πληροφορίες για εκ των προτέρων ειδοποίηση " μπορεί να συμπληρωθεί και να συμπεριληφθεί με στα αποσταλλόμενα έγγραφα για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες παρέχονται.
Σημειώστε ότι απαιτείται ξεχωριστό έντυπο για κάθε είδος τροφίμων, όταν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία διαφέρει ή αλλάζει. Αυτό περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στο μέγεθος ή το είδος της συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου.
Η DHL θα απαιτήσει ένα αντίγραφο της αίτησης πρότερης ειδοποίησης για να συνοδεύσει την αποστολή. Ο αριθμός επιβεβαίωσης της αίτησης πρέπει επίσης να αναγράφεται στο τιμολόγιο. Η αεροπορική φορτωτική της DHL πρέπει να δηλώνει: Τροφή ή τρόφιμα.
Τα τρόφιμα που εισάγονται ή που προσφέρονται για εισαγωγή με ανεπαρκή στοιχεία στο έντυπο εκ των προτέρων ειδοποίησης υπόκεινται στην άρνηση και θα κρατιούνται στο λιμάνι ή σε ασφαλής αποθήκες. Η FDA θα παρέχει στο προσωπικό της κατευθυντήριες γραμμές που περιέχουν την πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τις διώξεις, τις κατασχέσεις, τις καταστροφές, τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που συνδέονται με την αποτυχία να παρέχει ο εισαγωγέας έγκαιρη και ακριβή εκ των προτέρων ειδοποίηση για την αποστολή του.
Οι ΗΠΑ με το Νομοσχέδιο περί “Ετοιμότητας και Αντίδρασης για τη Δημόσια Υγεία και Βιοτρομοκρατία” του 2002(γνωστό και ως BTA), περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από βιο-τρομοκρατικές απειλές στις προμήθειες τροφίμων περιλαμβανομένων και αυτών από ξένες πηγές.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
Κατά συνέπεια, οι αμερικανικές τελωνειακές αρχές μπορούν να επιστρέψουν ή να εγκαταλείψουν τις αποστολές που δεν συμμορφώνονται με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα εφαρμόσει όλα τα πρόστιμα / κυρώσεις που αναφέρονται για τη μη συμμόρφωση.
 • Κανονισμοί Εγκαταστάσεων: Η FDA θα απαιτήσει από τις εγχώριες και ξένες εγκαταστάσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, συσκευάζουν ή διαθέτουν τρόφιμα για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι καταχωρημένες στην FDA. Οι εγκαταστάσεις που εδρεύουν στις ΗΠΑ, εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων,εστιατόρια και μη κερδοσκοπικές εγκαταστάσεις τροφίμων,στις οποίες τα τρόφιμα παρασκευάζονται ή παρέχονται απευθείας στον καταναλωτή, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις αυτές.
 • Προειδοποίηση για την εισαγωγή των τροφίμων: Η FDA θα απαιτήσει οι αγοραστές των ΗΠΑ ή οι εισαγωγείς ή οι αντιπροσωποί τους να υποβάλουν στην FDA ειδοποίηση πρίν την άφιξη των εισαχθέντων τροφίμων. Η προειδοποίηση πρέπει να υποβληθεί το λιγότερο τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη της πτήσης, αλλά δεν μπορεί να υποβληθεί περισσότερες από πέντε ημέρες πριν από την άφιξη.
Ο νόμος αυτός έχει δύο σημαντικές διατάξεις που επηρεάζουν τους πελάτες της DHL Express:
Η καταχώρηση και η εκ των προτέρων ειδοποίηση επηρεάζει σημαντικά την εμπορική κοινότητα. Το έγγραφο αυτό έχει ως στόχο να παρέχει μια προεπισκόπηση των σχετικών διατάξεων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε σας, ώς πελάτες της DHL Express.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αλλαγή αυτή, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο της DHL. Επιπλέον, θα βρείτε μία λίστα με ερωτήσεις και απαντήσεις που μπορούν επίσης να προσφέρουν βοήθεια.
Επιστροφή στην αρχή