Reference Format Tips

Ötletek referencia megadásához

Beállíthat referencia formátumokat, így a felhasználók a küldemény létrehozása során az előre megadott formátumban adhatják meg a refetrenciát.

FONTOS

  • Győződjön meg róla, hogy a formátum megadásakor csak megengedett karaktereket használ.
  • A karakteres helye (sorrendje) egyedi kell legyen a megfelelő működéshez.
  • Vegye figyelembe, hogy a küldemény létrehozása során a nem megfelelő formátumú referencia beírásakor a felhasználó hibaüzenetet fog kapni. Csak a megfelelő referencia megadása után fog tudni továbblépni..

Megengedett karakterek

Karakter Megnevezés
? Bármilyen ASCII karakter
* 0 vagy több ASCII karakter
# Bármilyen szám (0-9)
% 0 vagy több szám (0-9)
@ Bármilyen betű (A-Z)
& 0 vagy több betű karakter (A-Z)

Példa formátumok

Formátum Megnevezés Példa
@@@### 3 betű, amit 3 szám követ ABC778
862###? 3 konkrét szám, amit további 3 szám és 1 karakter követ 862123$
% Szám sorozat 453902156
123& 3 konkrét szám, amit egy betű karakter sorozat követ 123QXWY
&% Egy betűkből álló sorozat, amit egy számokból álló sorozat követ UEZPA801234
###* 3 szám, amit ez karaktersorozat követ 444($!)