MyDHL+ Kikötések és feltételek

 1. A DHL Express Magyarország Kft, BUD Nemzetközi Repülőtér 302 ép, Budapest, 1185 a továbbiakban, mint "DHL Express", egy online platformot (továbbiakban “MyDHL+”) kínál ügyfeleinek , legyen szó magánszemélyről, üzleti személyről, vagy alkalmazottról, aki a vállalat nevében jár el (továbbiakban "Ügyfél"), annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbben intézze üzleti ügyeit a DHL Express segítségével. Például címkék nyomtatása, küldemények átvételének ütemezése, adatok tárolása, küldemény nyomon követése, dokumentumok, adatok továbbítása közvetlen a feladó számítógépéről, és más egyéb funkciók, melyek a DHL Express szolgáltatásában elérhetőek (ezek együtt "Funkciók").
 2. Ezek a feltételek érvényesek minden Ügyfél számára, aki használja a MyDHL+ oldalt és annak funkcióit. A kiegészítő feltételeket külön, bizonyos funkciók használatakor kell elfogadnia az Ügyfélnek. A DHL Express által nyújtott minden szállítási szolgáltatásra, a DHL Express szállítási feltételei vonatkoznak.
 3. Az Ügyfél a MyDHL+ oldalt csak az 1. szakaszban meghatározott DHL Express célokra használhatja. Teljes mértékben be kell tartania a jelen Felhasználási feltételeket, valamint a MyDHL + és a Funkciók használatára vonatkozó összes utasítást. Nem teheti meg, hogy (a) módosítja, beavatkozik, vagy letiltja a MyDHL+ funkcióit, vagy biztonsági vezérlését; (b) érvényteleníti, eltávolítja, deaktiválja, vagy más módon megkerüli a MyDHL+ védelmi funkcióit, vagy (c) visszafejti, visszaállítja, szétbontja a MyDHL+ forráskódját, vagy a funikciói mögött álló alap ötleteket, algoritmusokat, struktúrát, vagy (d) bérli, bérbe adja, allicenszbe ad, kölcsönad, vagy bármely más módon terjeszti a MyDHL+ funkcióit.
 4. A MyDHL+ folyamatos használatához az Ügyfélnek regisztrálnia kell és meg kell adni az ehhez szükséges adatokat. Az aktiváló e-mail megküldését követően, a DHL Express visszaigazolja a regisztrációt és az adott funkciók azonnal elérhetőek lesznek az Ügyfél számára.
 5. A "Küldemény létrehozása" vagy az "Átvétel ütemezése" funkciók használata a MyDHL+ oldalon nem minősül szállítási megállapodásnak. Szállítási megállapodás csak akkor jön létre, amikor a szállítmányt átadják és befogadják a DHL Express rendszerében.
 6. Az Ügyfél elfogadja, hogy a DHL Express bármikor, szabadon módosíthatja, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen megszakíthatja a MyDHL+ funkcióit, vagy bármikor, saját belátása szerint, másik IT-megoldással helyettesítheti azokat.
 7. A DHL Express fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztatja és/vagy korlátozza a Funkciókat és/vagy Tartalmat, különösen, ha (a) a Funkciókat és/vagy a Tartalmat módosítják, vagy megszüntetik, vagy (b) az Ügyfél megsértette a MyDHL+ használati feltételeit, vagy (c) karbantartási munkát folytat. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a DHL Express nem vállal felelősséget az Ügyféllel, vagy bármely harmadik féllel szemben a Funkciók és/vagy Tartalom módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.
 8. Minden szöveg, grafika, felhasználói felület, adatbázis, védjegy, logó és számítógépes kód („Tartalom”), ideértve, de nem kizárólag, az ilyen tartalom kialakítását, felépítését, kiválasztását, kifejezését, „megjelenését és érzetét” a MyDHL+ rendszerben, a DHL Express tulajdonában van, engedélyköteles, és szerzői jogokkal, védjegyekkel és más szellemi tulajdonjogokkal védett. A MyDHL+ Általános Szerződési Feltételeiben előírtak kivételével, a MyDHL+ egyetlen részét, vagy tartalmát sem lehet másolni, reprodukálni, újra közzé tenni, feltölteni, továbbítani, vagy terjesztni bármilyen módon más számítógépre, szerverre, webhelyre, vagy más adathordozóra, a DHL Express előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 9. Az Ügyfél a DHL Express számára engedélyezi, hogy az Ügyfél által a MyDHL+ oldalon továbbított összes adatot, dokumentumot, vagy egyéb információt felhasználjon, ideértve a vállalati fejléces levelet, az elektronikus aláírást és egyéb IP-t („Információ”), a Funkciókban meghatározott célokra. Ez magában foglalja az információ felhasználását a küldemények feldolgozása és szállítása céljából, ideértve a papírmentes kereskedelmet is. Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik, és teljes mértékben kárpótolja a DHL Express-t, minden olyan követelésért, veszteségért, kárért, vagy következményért, amely az Információ felhasználásából, vagy annak megbízhatóságából ered.
 10. Az Ügyfél felel minden, a MyDHL+ oldalon végzett tevékenységért, ideértve, de nem kizárólag, az értesítési funkció használatát, mindezt az alkalmazandó törvényekkel, különös tekintettel a verseny- és adatvédelmi, valamint a vám jogszabályokkal összhangban. Különösképp, az Ügyfélnek meg kell szereznie minden címzett hozzájárulását a DHL Express-től érkező e-mail, vagy SMS fogadásához, vagy bármilyen más adat, dokumentum, vagy információ elektronikus formában történő fogadásához, továbbá bármely harmadik féltől, a harmadik fél tulajdonában lévő személyes adatokért, amelyet az Ügyfél a DHL Express számára biztosított. A DHL Express kérésére, az Ügyfél bizonyítékot szolgáltat a DHL Express-nek a hozzájárulásról.
 11. Az Ügyfélnek a jelenleg elérhető eSecure biztonsági funkciókat kell használnia, és követnie kell a DHL Express által a MyDHL+ szolgáltatásban biztosított biztonsági információkat. Legfőképp, az Ügyfél titokban tartja a hozzárendelt használati és hozzáférési engedélyeket, megvédi őket illetéktelen, harmadik fél hozzáférésétől, és nem hozhatja nyilvánosságra jogosulatlan felhasználók számára. Csak azokat a személyeket kell engedélyezni a MyDHL+ oldalon, akiknek hozzá kell férniük, hogy az Ügyfél nevében az adott funkciókat használják. („Meghatalmazott felhasználó”). Az Ügyfél értesíti az engedélyezett felhasználókat kötelezettségeikről, és biztosítja az engedélyezett felhasználók megfelelő kötelezettségvállalását. Az Ügyfél tudomásul veszi a MyDHL+ használatáért vállalt saját felelősségét, azon szállítmányokkal kapcsolatban is, amelyeket harmadik fél, a MyDHL+ segítségével kérhet. Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a DHL Express-t, amennyiben az Ügyfél fiókja, vagy jelszava illetéktelen felhasználóhoz került, vagy a biztonság bármilyen más megsértése esetén.
 12. Az Ügyfél minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy semmilyen számítógépes vírust, férget, vagy más programot ne továbbítson és ne fogadjon el, amely a DHL Express rendszerének, adatainak vagy információinak megsértésére, zavarására, begyűjtésére, vagy kisajátítására törekszik.
 13. Ha a MyDHL+ oldalon, vagy a Funkciókban másként nem rendelkezik, a felek minden információt megadnak, ideértve a következőket: számlák, elektronikusan a MyDHL+ oldalon keresztül. Az Ügyfél biztosítja, hogy minden információ, amelyet a MyDHL+ oldalon keresztül továbbít a DHL Express számára, teljes, helyes és pontos. Az esetleges károkért, melyek a hamis, téves, vagy hiányos információk felhasználásából ered, kizárólag az Ügyfél felel.
 14. Az Ügyfél elfogadja, hogy a DHL Express-nek költségek merülnek fel a MyDHL+ szolgáltatásban leadott szállítási megrendelések feldolgozása során, és hogy a DHL Express kérheti az Ügyféltől annak kompenzációját, abban az esetben, ha az Ügyfél később nem ad át szállítmányt a szállítási megrendelés szerint, a várt átvételi időpontban.
 15. A DHL Express a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges - az Ügyfél által a MyDHL+ oldalon szolgáltatott - személyes adatokat begyűjti, tárolja és feldolgozza, mindezt a vonatkozó törvényekkel, és a DHL Group adatvédelmi szabályozásával összhangban. A DHL adatvédelmi információi a weboldalon, az „Adatvédelmi közlemény” lapon találhatóak. A MyDHL+ oldal tartalmazhat linkeket más független, harmadik fél webhelyeire („Kapcsolt oldalak”). Ezek a kapcsolt webhelyek nem a DHL Express ellenőrzése alatt állnak, és a DHL Express nem felelős az ilyen összekapcsolt webhelyek tartalmáért, továbbá nem járul hozzá az ilyen összekapcsolt webhelyeken található információkhoz, vagy anyagokhoz. Az Ügyfél megerősíti, hogy megfelelő hozzájárulást kapott minden olyan személyes adathoz, amely harmadik fél tulajdonában van, és amelyet Ön átadott a DHL-nek. 

  A MyDHL+ és a Funkciók "ahogy vannak" alapon működnek. A DHL Express a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden garanciát, legyen szó akár szavatosságról, törvényi vagy egyéb jótállásról, ideértve, de nem korlátozva a termék szavatosságát, a harmadik felek jogtisztaságát és az adott célra való alkalmasság feltételezett garanciáját. A DHL Express, leányvállalatai vagy ügynökei nem vállalnak felelősséget, vagy garanciát a MyDHL+ pontosságáért, teljességéért, biztonságáért vagy időszerűségéért. A MyDHL+ oldalon megszerzett információk nem jelentenek garanciát, kifejezetten nem rendelkezik erről a DHL Express MyDHL+ használati feltételeiben.

 16. A törvény által megengedett mértékben a DHL Express, és annak leányvállalatai, vagy képviselői, semmilyen esetben nem felelnek az esetleges, közvetett, példaértékű, büntető és következményes károkért, az elveszített nyereségért, büntetésekért, pénzbírságért, vagy károkért, amelyek adatvesztés, üzleti megszakítás vagy más módon keletkeznek a MyDHL+ használatából fakadóan, garancia, szerződés, kényszer, vagy bármely más jogi elmélet alapján, annak ellenére, hogy a DHL Express-et tájékoztatták ennek lehetőségéről. A fentiek korlátozása nélkül, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, a DHL Express semmilyen esetben sem felel a teljes (közvetlen vagy egyéb) kárért, vagy veszteségekért, a kereset vagy igény formájától függetlenül, akár szerződésben, akár károkozásban, akár egyéb módon, amennyiben az meghaladja a 100 eurót eseményenként. A törvény által megengedett mértékben a MyDHL+ használati feltételekben meghatározott jogorvoslati lehetőségek kizárólagosak, és a MyDHL+ használati feltételeiben kifejezetten előírtakra korlátozódnak.
 17. Az Ügyfél teljes mértékben megtéríti a DHL Express számára, bármely az Ügyfél által a MyDHL+ Általános Szerződési Feltételeinek megsértéséből eredő, vagy azzal bármilyen módon összefüggő kötelezettségek, költségek, igények, keresetek és költségek teljes mértékű károkozását.
 18. A felek saját belátásuk szerint bármikor felmondhatják, vagy felfüggeszthetik a MyDHL+ Ügyfél általi használatát. Ilyen felfüggesztés, vagy megszüntetés esetén az Ügyfélnek haladéktalanul (a) abba kell hagynia a MyDHL+ használatát és (b) törölnie kell az esetlegesen készített másolatokat. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a DHL Express nem vállal felelősséget, saját vagy harmadik személyek által, az Ügyfél MyDHL+ oldalához való hozzáférésének megszüntetéséért, vagy felfüggesztéséért. A MyDHL+ használatáról szóló szerződés felmondása sem a MyDHL+ oldalon keresztül történő megrendeléseket, sem magát a szállítási megállapodást nem érinti.
 19. A DHL Express bármikor felülvizsgálhatja a MyDHL+ használati feltételeket. A DHL Express írott formában (pl. a platformon keresztül, vagy e-mailben) értesíti az Ügyfelet a MyDHL+ Általános Szerződési Feltételeinek bármilyen változásáról. A változások az Ügyféllel szemben lépnek hatályba, és a szerződéses viszony a megváltozott feltételek között folytatódik, amennyiben az Ügyfél a DHL Express-től érkezett írásbeli értesítés kézhezvételét követő négy (4) héten belül nem ellenzi ezeket a változásokat. Ez a határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a kifogást ezen határidőn belül megküldik a DHL Express számára. A DHL Express írásos értesítésében fel kell hívnia a figyelmet, hogy az Ügyfél kifogásának elmulasztása a fenti következményekkel jár.
 20. Ezeket a MyDHL+ használati feltételeket azon ország törvényei szabályozzák, ahol a szerződő DHL Express székhelye található. Abban az esetben, ha az Ügyfél egy EU-tagállamban lakóhellyel rendelkező magánszemély, a fent említett törvények annyiban alkalmazandók, amennyiben ezek a törvények nem ellentétesek az Ügyfél lakóhelye szerinti EU-tagállamban kötelező törvény rendelkezéseivel. A MyDHL+ felhasználási feltételeit az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény nem szabályozza, ennek alkalmazása kifejezetten kizárt. Az e megállapodásból eredő bármilyen vita, a szerződéses DHL Express székhelye szerinti bíróság kizárólagos joghatóságára tartozik.
Vissza a tetejére