Élelmiszer bevitele az Amerikai Egyesült Államokba

Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hatóságának (FDA) rendelkezései

Élelmiszert szeretne szállítani az Amerikai Egyesült Államokba? A DHL segít az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA) vámszabályozásainak megismerésében.
A következő, példaként felsorolt tételek minősülnek élelmiszernek az FDA besorolása szerint:
 • Táplálékkiegészítők és táplálékösszetevők
 • Italok, beleértve az alkoholtartalmú italokat és palackozott vizeket
 • Gyümölcsök és zöldségek
 • Hal és a tenger gyümölcsei
 • Tejtermékek és tojás
 • Nyers mezőgazdasági termények, amelyek élelmiszerben vagy élelmiszeradalékban kerülnek felhasználásra
 • Konzervek és mélyfagyasztott élelmiszerek
 • Fogyasztásra szánt élő állatok
 • Pékáruk, gyorsételek, édességek és rágógumi
 • Takarmány és állateledel
A következő áruféleségek esetén nincs előzetes bejelentési kötelezettség:
 • Minden olyan húsféleség, szárnyasból és tojásból készült termék, amelyek felügyelete és szabályozása kizárólagosan az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) hatáskörébe tartozik, és amelyek megfelelnek a Minisztérium által támasztott követelményeknek.
 • Minden olyan étel, amelyet magánszemély saját kezűleg készített lakhelyén, és adott fel személyes ajándékként (nem kereskedelmi céllal) az Egyesült Államok területén élő magánszemélynek. Az FDA nemrégiben kibővítette a kivételek listáját minden személyes élelmiszer küldeményre, így minden olyan küldeményre, amelyet magánszemély magánszemélynek ad fel nem kereskedelmi céllal.
Ezek a következők lehetnek:
 • Háztartási áruként szállított élelmiszerek, beleértve katonai, civil, kormányszerv és diplomáciai szerv által feladott küldeményeket.
 • Utazó által vásárolt,és általa a saját USA-beli címére feladott élelmiszer.
 • Vásárló által kereskedelmi egységben beszerzett ajándék, amelyet a vásárló ,- és nem a kereskedelmi egység - adott fel.
 • Élelmiszer, diplomáciai zsákban szállított küldeményként.
Megjegyzés: Azon küldemény, amelyet kereskedő ad fel magánszemélynek, nem mentesül az előzetes értesítési kötelezettség alól. (Lsd. lejebb: ajándékkosár)
Az FDA teljes és kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a fenti kategóriákba tartozó termékek meghatározásának és besorolásának tekintetében. További információért kérjük, látogasson el az FDA hivatalos honlapjára
Minden olyan közület, amely tevékenységi köréből fakadóan olyan élelmiszerek feldolgozásával, csomagolásával, vagy tárolásával foglalkozik, amelyek az Amerikai Egyesült Államok területén belül kerülnek emberi vagy állati fogyasztásra, köteles bejegyeztetnie magát az FDA–nál.
A DHL Express USA beadhat előzetes értesítést egyes küldemények érkezéséről (lsd. 4. pont), de az FDA-nál történő közületi bejegyzést az adott cégnek kell kérnie az FDA honlapján
A DHL akkor tudja elfogadni az Ön ilyen jellegű küldeményét szállításra, ha az ahhoz csatolt kísérő okmányokon Ön már előre feltüntette az FDA által kiadott igazolási számot, vagy legalább minden olyan adatot, ami az előrejelzéshez szükséges.
Amennyiben Ön a DHL közbenjárása nélkül kíván eleget tenni az előzetes értesítési kötelezettségnek, azt az FDA központi honlapján megteheti.
Ha az FDA számára benyújtandó előzetes értesítőhöz szükséges információkat kitölti és a szállítási dokumentumokhoz csatolja, biztosíthatja, hogy minden szükséges adat rendelkezésre áll.
A normál számlakövetelményeken felül a következő adatokat kell feltüntetni a küldeményhez csatolt számlán, illetve rendelkezésre bocsátani a küldemény felvételekor:
 • Tételes áru megnevezés, amely magába foglalja az adott élelmiszer hétköznapi vagy hivatalos megnevezését; mennyiség a legkisebb egységre lebontva; tétel-, vagy kódszám vagy bármilyen más azonosító.
 • Megfelelő előzetes értesítés leadása érdekében fontos, hogy a tételes áru megnevezés angol nyelven történjen. Meggyorsítja az eljárást, ha az FDA termékkódot is feltünteti. Ezen kódokat az FDA honlapjánE leellenőrizheti.
 • A gyártó vagy termelő teljes neve és telephelyének címe, valamint FDA nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik ilyen számmal).
 • Származási ország.
 • A feladó, indító fél teljes neve és telephelyének címe, valamint FDA nyilvántartási száma (ha az különbözik a gyártóétól).
 • Az importőr, felvásárló vagy végfelhasználó teljes neve és telephelyének címe, valamint FDA nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik ilyen számmal).
Ha az FDA számára benyújtandó előzetes értesítőhöz szükséges információkat kitölti és a szállítási dokumentumokhoz csatolja, biztosíthatja, hogy minden szükséges adat rendelkezésre áll.
Fontos megjegyezni, hogy külön előzetes értesítés küldése szükséges minden tételre külön-külön, amennyiben a fent leírtak bármelyikében változás történik. Ez vonatkozik a küldemény méretét, vagy a csomagolóanyag típusát érintő bárminemű változásra is.
Küldemény felvételekor a futár kérni fogja Öntől az előzetesen leküldött írásos értesítés másolatát. Emellett kérjük, hogy az FDA-tól kapott nyilvántartási számot írja rá a küldeményhez csatolt számlára, illetve a fuvarlevél "A küldemény tartalmának részletes leírása" c. rovatában tüntesse fel a Food vagy Food Product angol nyelvű szövegezést.
Minden olyan az Amerikai Egyesült Államokba behozatali céllal feladott élelmiszert tartalmazó küldeményt, amelynek az írásban elküldött előzetes értesítése nem megfelelőnek minősül, a határvámhivatal feltartóztatja, és további intézkedésig egy biztonsági zónában gondoskodik a tárolásáról. Amennyiben a küldemény szállítmányozásában érintett felek nem intézkednek meghatározott időn belül az írásos előrejelzés pótlásáról, úgy az FDA felhatalmazza alkalmazottait arra, hogy a vádemelésre, elkobzásra, megsemmisítésre, pénzbírság kiszabására kiterjedő belső szabályzata alapján járjon el.
Az USA „A közegészségügy biztonságáról és a bioterrorizmus elleni készültségről és a bioterrorizmusra adott válaszról szóló 2002-es törvénye” (más néven BTA – „bioterrorizmus törvény”) olyan intézkedések bevezetését szorgalmazta, amelyek legfőbb célja az Amerikai Egyesült Államok élelmiszerkészletét - beleértve a külföldről importált élelmiszereket - fenyegető terroristatámadások elhárítása.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
Az USA Vámhivatala visszafordíthat vagy feltarthat minden küldeményt, ami nem felel meg a rendelkezésnek. Az USA kormánya a rendeletnek nem megfelelő eljárás esetén büntetést szab ki.
 • Közületi bejegyzés (regisztráció): A törvény értelmében minden közület, mely tevékenységi köréből fakadóan olyan élelmiszer előállításával, feldolgozásával, csomagolásával, vagy tárolásával foglalkozik, mely az Amerikai Egyesült Államok területén belül kerül emberi vagy állati fogyasztásra, köteles bejegyeztetnie magát az FDA–nál. Az Egyesült Államok területén található azon telephelyek, viszonteladók, éttermek és non-profit élelmiszergyártó egységek, melyek tevékenységi körükből fakadóan közvetlenül szolgálják ki fogyasztóikat az általuk gyártott élelmiszeripari termékekkel, nem képezik jelen rendelkezés tárgyát, annak hatályán kívül esnek. Nincs szükség a közületi bejegyzésre abban az esetben sem, amikor magánszemély küld csomagot ugyancsak magánszemélynek (pl. karácsonyi ajándékot).
 • Előzetes értesítés élelmiszer behozataláról: A törvény azt is előírja, hogy minden amerikai felvásárló, importőr, azok megbízott partnerei vagy külföldi beszállítói előzetesen írásban értesítsék az FDA-t élelmiszer behozatali szándékukról. Az előzetes értesítést a küldemény célállomásra érkezését megelőző 5 napon belül de legkésőbb a küldeményt szállító repülőgép megérkezése előtt 4 órával kell benyújtani.
A DHL Express ügyfeleire nézve a törvény két fontos intézkedése:
Kereskedelmi tevékenység során is eleget kell tenni a bejegyzési és az előzetes értesítési kötelezettségnek. Ezért a továbbiakban szeretnénk felhívni a DHL Express partnerei figyelmét a jogszabály minden olyan vonatkozására, amelyet az USA-ba történő szállítás során szem előtt kell tartani.
A rendelkezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk. További segítséget nyújt Önnek az alábbi kérdések és válaszok listája.
Vissza a tetejére