Declarations Definitions (on Customs Invoice Templates)

Nyilatkozat definíciói

Minden vámszámlának tartalmaznia kell vámáru nyilatkozatot. Minden vámszámlán szerepeltetjük a standard nyilatkozatot, de Ön választhat további nyilatkozatot, ami megfelel a szállított termékek típusának és a származási országnak, ill. annak az országnak, ahová a termékeket szállítják.

Alább találhatók a bevallási opciók, és megjelenésük a vámszámlán

Bevallás Leírás és cél Vámáru nyilatkozat, ahogy a vámszámlán megjelenik
Standard alapbeállítás

Ez a nyilatkozat a DHL által létrehozott minden vámszámlán szerepel:

  • Minden küldő és fogadó országban
Én/mi ezennel tanusítom(juk), hogy a jelen számlán szereplő információk valósak és helyesek és hogy a küldemény tartalma megfelel a fent jelzettnek.
NAFTA Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által aláírt megállapodás a három ország közötti vámtarifa korlátok megszüntetésére. Ezennel tanúsítom, hogy a küldeményben szereplő termékek származó termékeknek tekintendők a NAFTA preferenciális tarifa egyezmény értelmében.
Preferenciális eredet Preferenciális származási besorolást a bizonyos országokból származó azon termékek kapnak, amelyek teljesítenek egyes, a preferenciális vámtételek alkalmazására alapot adó kritériumokat. Én/mi ezennel tanusítom(juk), hogy a jelen számlán szereplő információk valósak és helyesek, és hogy a küldemény tartalma megfelel a fent jelzettnek. A jelen dokumentumban szereplő termékek exportőre kijelenti, hogy hacsak nincs egyértelműen másként jelezve, ezek a termékek preferenciális származásúak.
CITES  A CITES Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről, egy nemzetközi kormányközi megállapodás, amely 1975-ben lépett életbe. Bizonyos fajok importjához, exportjához és kereskedelmi célra való hasznosításához CITES engedélyre van szükség. Megerősítem, hogy ennek a küldeménynek a tartalma nem a Washingtoni Egyezmény által védett állatfajok bőr részeiből készült.
Preferenciális eredet és CITES Ez a nyilatkozat a preferenciális származás és a CITES nyilatkozat kombinációja. Én/mi ezennel tanusítom(juk), hogy a jelen számlán szereplő információk valósak és helyesek és hogy a küldemény tartalma megfelel a fent jelzettnek. A jelen dokumentumban szereplő termékek exportőre kijelenti, hogy hacsak nincs egyértelműen másként jelezve, ezek a termékek preferenciális származásúak. Hivatkozással a fenti küldeményre, tanúsítom, I jelen küldemény tartalma nem a Washingtoni Egyezmény által védett állatfajok bőr részeiből készült.
EUR-1 Az EUR.1 szállítási bizonyítvány (más néven EUR.1 bizonyítvány, vagy EUR.1) a nemzetközi áruforgalomban használt nyomtatvány, amely tanúsítja a termék eredetét, és adott esetben élvezi az EU preferenciális kereskedelmi politikája által alkalmazott kedvező kereskedelmi feltételek (főként tarifák) előnyeit. Ahhoz, hogy vámoláskor élvezhesse a preferenciális díjak előnyeit érvényes EUR.1 szállítási bizonyítványt kell átadnia az illetékes hatóságoknak (valószínűleg a vámhivatalnak), amelyben a gyártó tanúsítja a termék származását. Én/mi ezennel tanúsítom(juk), hogy a jelen számlán szereplő információk valósak és helyesek, és hogy a küldemény tartalma megfelel a fent jelzettnek. A jelen dokumentumban szereplő termékek exportőre (vám engedély szám ...............(1)) kijelenti, hogy ha nincs egyértelműen másként jelezve, ezek a termékek .......................(2)(3) preferenciális származásúak.
Oroszországi nyilatkozat Akkor használandó, ha vámköteles árut szállít az Orosz Föderációból/ba.

Vállalatunk garantálja, hogy a szállított termékek nem katonai jellegűek, ill. nem többféle célra szolgáló termékek, és nem sértik az Orosz Föderációnak az "Államtitkokról, szerzői jogokról és szellemi tulajdonról" szóló törvényét ”. / Наша организация гарантирует, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не нарушает законодательство РФ «О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности». Под меры нетарифного регулирования не подпадает.

 

Vállalatunk garantálja, hogy az exportált termékek tartalma nem kapcsolódik erőszakhoz, pornográfiához és fasizmushoz.

Наша организация гарантирует, что экспортируемая нами видеопродукция (DVD, CD, видеоплёнка, другие видео носители) не содержит сцен насилия, фашистской пропаганды и порнографии.

 

A vállalat kijelenti, hogy a fenti tájékoztatás valós és helyes.

Компания «______________________» несет полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном Инвойсе.


Our company guarantees that a content of exported goods is not related to violation, pornography and fascism.
Наша организация гарантирует, что экспортируемая нами видеопродукция (DVD, CD, видеоплёнка, другие видео носители) не содержит сцен насилия, фашистской пропаганды и порнографии.

The company declares that the information mentioned above is true and correct.
Компания «______________________» несет полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном Инвойсе.