TSA Notice (on Schedule Pickup)

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
 

A 49 USC 114 engedélyezi ezen adat gyűjtését. Az Ön által megadott adatot az Ön minősítésére, valamint lehetséges 'ismert szállítói' státuszának ellenőrzésére használjuk.

Ennek az adatnak a megadása önkéntes, de ha nem adja meg az adatot, akkor nem tudjuk 'ismert szállítónak' minősíteni. Az adatot kiadjuk a TSA személyzetnek és alvállalkozóknak, ill. más ügynökségeknek, beleértve az ismert szállítói program karbantartásában és müködtetésében lévő IACs-t is.

A TSA megoszthatja az adatokat a repülőtéri üzemeltetőkkel, a külföldi légi fuvarozókkal, az IACs-kel, a bűnüldöző hatóságokkal és másokkal az Adatvédelmi törvény 5 USC 552a szakasza értelmében.

További részleteket lásd a Szövetségi Nyilvántartásban közzétett Szállítás biztonság fenyegetettségének értékelési rendszere (DHS/TSA 002) nyilvántartásában. 

Jelen közleménnyel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a www.tsa.gov oldalra.