Eksporta kontrole un sankcijas

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Eiropas Savienība (ES) un daudzas valstis ir noteikušas sankcijas (sauktas arī par "valstu sankcijām" vai "embargo"), kas ierobežo tirdzniecību ar noteiktām valstīm vai teritorijām. Sankcijas var ietvert ieroču embargo un citus ekonomiskus pasākumus, piemēram, importa un eksporta ierobežojumus.
  • DHL politika ir ievērot piemērojamos starptautiskās tirdzniecības likumus, tostarp saistītās eksporta kontroles un sankciju ierobežojumus.
  • Sankciju neievērošanas gadījumā gan DHL Express, gan tā klientiem var draudēt bargi kriminālsodi un civiltiesiski sodi, kā arī kaitējums reputācijai.
  • Saskaņā ar tirdzniecības nosacījumiem DHL nepieņem maksājumus par sūtījumiem vai citām transakcijām ASV dolāros ASV sankcionētās valstīs (i.e. Baltkrievija, Crimea, Kuba, Irāna, Korejas Republika, Krievija un Sīrija).
Tāpēc DHL Express pieprasa, lai visi sūtījumi uz augsta riska valstīm, uz kurām attiecas sankcijas, būtu:
  • ir pievienota nosūtītāja parakstīta garantijas vēstule (LOI - Letter of Indemnity)
  • pirms eksportēšanas no izcelsmes valsts tiek pārbaudīti
  • pakļautas pastiprinātai pārbaudei, kas var ietvert fizisku pārbaudi.
DHL pienākumi
DHL Express veic visu savā tīklā pārvadājamo sūtījumu pārbaudi, lai noteiktu, vai sūtījums nav pakļauts personu pārbaudei (Denid Party Screening).
  • Pārbaude tiek veikta, lai nodrošinātu, ka DHL Express ievēro piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, nevis klientu vārdā.
  • DHL Express nevar darboties kā eksportētājs eksporta kontroles nolūkos, kā arī nevar klasificēt preces vai pieprasīt eksporta licences.
Atpakaļ uz sākumu