DHL Express Verboden artikelen

Voordat u met DHL Express verzendt, is het belangrijk om te controleren of artikelen verboden of beperkt zijn.
Wanneer u twijfelt of uw goederen kunnen worden geaccepteerd voor verzending, kunt u vooraf contact opnemen met uw DHL-contactpersoon. Neem voor meer informatie over landspecifieke verboden of beperkte artikelen contact op met de klantenservice.
Verboden goederen zijn niet toegestaan ​​voor transport.
De volgende goederen worden door NIET - ONDER GEEN BEDING – door DHL geaccepteerd voor transport.
 • Levende dieren (inclusief maar niet beperkt tot zoogdieren, reptielen, vissen, ongewervelde dieren, amfibieën, insecten of vogels)
 • Jachttrofeeën, delen van dieren zoals ivoor en haaienvinnen, dierlijke resten of dierlijke bijproducten of afgeleide producten die niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie, verboden voor verplaatsing door de CITES-conventie of lokale wetgeving
 • Menselijke resten of as in welke vorm dan ook
 • Ongemunt edelmetaal (iedere soort edelmetaal)
 • Contant geld (huidig wettig betaalmiddel zoals bankbiljetten en munten)
 • Losse edel- en halfedelstenen (geslepen of ongeslepen, gepolijst of ongepolijst)
 • Volledige vuurwapens, munitie, explosieven, explosieven, inclusief inerte explosieven of proefstukken, luchtdrukgeweren, replica- of imitatievuurwapens of munitie
 • Illegale goederen, zoals illegale drugs, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verdovende middelen, depressiva of hallucinogenen. Cannabis of zijn derivaten
 • Namaakgoederen in strijd met intellectuele eigendomsrechten (IER)
Eigendommen die niet vervoerd mogen worden conform enige wet, voorschrift of verordening van enige federale, staats- of lokale regering van enig land waarnaar of waardoorheen de zending wordt vervoerd.
De volgende artikelen worden NIET geaccepteerd voor vervoer, tenzij anders overeengekomen door DHL. Om een dergelijke overeenkomst te verkrijgen zal DHL een business case moeten opstellen en zullen de voor vervoer goedgekeurde artikelen schriftelijk met de Klant worden vastgelegd.
 • Antiek en kunstwerken met een individuele waarde van meer dan 500.000 EUR
 • Banderols / Belastingstickers met een zendingswaarde van meer dan EUR 500.000
 • Sigaretten, sigaren, tabaksproducten en elektronische sigaretten of accessoires met een verzendwaarde van meer dan EUR 500.000. Voor elektronische sigaretten en accessoires is goedkeuring van DHL Express vereist.
 • Gevaarlijke/gevaarlijke goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot parfums, aftershaves, spuitbussen, ontvlambare stoffen, droogijs, biologische stoffen, door de VN geclassificeerde gevaarlijke goederen en alle goederen die als zodanig zijn gespecificeerd onder de voorschriften van de International Air Transport Association (“IATA”), de overeenkomst inzake gevaarlijke stoffen Regelgeving voor goederen over de weg ("ADR") of internationale maritieme gevaarlijke goederen ("IMDG")
 • Herdenkingsmunten of -medailles, waardevolle verzamelobjecten, inclusief maar niet beperkt tot stripverhalen of boeken (eerste edities), ruilkaarten, postzegels en memorabilia met een totale of individuele maximale waarde van € 2.000,- zijn toegestaan voor vervoer.
 • Jachttrofeeën en dierenhuiden die niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie, opgenomen in bijlage II en bijlage III van de CITES-conventie (Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten).
 • Financiële en monetaire goederen met een zendingswaarde van meer dan EUR 500.000. Voorbeelden zijn geactiveerde simkaarten voor mobiele telefoons, cadeaubonnen, kaartjes voor evenementen, loten, geld- of postwissels, prepaid telefoonkaarten, kaartjes (blanco voorraad), vouchers/tokens, ongebruikte postzegels etc.
 • Sieraden en horloges met een waarde van meer dan EUR 10.000
 • Speelgoedgeweren, vuurwapenonderdelen, munitieonderdelen, tasers of gecontroleerde militaire artikelen. Vuurwapenaccessoires zoals houders, vizieren, nachtkijkers, geweerkolven, geluiddempers, zaklampen, magazijnen of clips, flitsonderdrukkers en apparaten voor het verminderen van handtekeningen.
Het veiligheidsbeleid van DHL verbiedt het transport van namaakgoederen via het DHL-netwerk. DHL wil niet geassocieerd worden met namaakgoederen en bij het minste vermoeden dat dergelijke goederen geïmporteerd worden, zal DHL de douane inlichten.
Als u merkproducten aangeboden worden tegen een zeer lage prijs via shopping websites of andere kanalen, dan mag u ervan uitgaan dat het om namaakgoederen gaat.
Hoogwaardige merkproducten die vaak nagemaakt worden, zijn:
 • Schoenen
 • Kleding
 • Handtassen
 • Dure horloges
 • CD’s en DVD’s
 • Parfums
 • Elektronica
In een groot aantal landen is het verboden om namaakgoederen op de markt te brengen en bij bewijs zullen de douaneautoriteiten de goederen in beslag nemen en de koper beboeten.
Terug naar boven