Kjøpsvilkår

Les mer om Incoterms® 2020-reglene

Incoterms er et varemerke for International Chamber of Commerce (ICC). Incoterms®-reglene brukes ofte i internasjonale kontrakter over hele verden, og illustrerer ansvaret mellom kjøper og selger med hensyn til kostnader, risiko, ansvar for lastforsikring og overholdelse av regelverk.

Hva du trenger å vite

  • Kjennskap til Incoterms®-reglene vil sikre at du kjøper varer fra produsenter i utlandet i samsvar med gjeldende forskrifter, dokumentasjon og prosedyrer.
  • Hovedformålet med Incoterms®-reglene er å definere kriterer for fordelingen av forpliktelser, kostnader og fordeling av risiko mellom parter involvert i internasjonale transaksjoner.
  • Incoterms®-regler standardiserer prosessen med å frakte og motta varer. I tilegg bestemmer de kostnadsfordelingen for internasjonale kommersielle transaksjoner, og spesifiserer avtalt ansvar for eksportører og importører.
Incoterms® 2020-reglene er klassifisert i to kategorier etter transportmåte
Incoterms® 2020-reglene er klassifisert i to kategorier etter transportmåte
  • Incoterms® Chart of Responsibility gir en ansvarsoversikt over eksportørens og importørens forpliktelser innenfor hver kategori.
  • Bruk av Incoterms®-handelsbetingelser er ikke et lovpålagt krav, men er imidlertid anbefalt for å forenkle transaksjoner, og redusere misforståelser med dem du handler med.
  • Du kan lese mer om globale regler og handelsbetingelser for Incoterms® ved å besøke nettsiden til International Chamber of Commerce, som inneholder en FAQ og en forklaring på Incoterms®-reglene.

EXW
Ex Works

Betyr at selger leverer varene til kjøper når varene stilles til disposisjon for kjøper på et navngitt sted (som en fabrikk eller et lager), hvor det navngitte stedet kan være selgers lokaler eller et annet avtalt sted. For at levering skal skje trenger ikke selger å laste varene på et samlekjøretøy, og heller ikke klarere varene for eksport der slik klarering er aktuelt.

FCA
Free Carrier
Betyr at selger leverer varene til kjøper på en av følgende to måter:
  • Når det navngitte bestemmelsesstedet er selgers lokaler, leveres varene når de lastes på transportmiddelet som kjøper har ordnet.
  • Når det navngitte bestemmelsesstedet er et annet avtalt sted, blir varene levert når de, etter å ha blitt lastet på selgers transportmiddel, ankommer det angitte stedet og er klare for lossing fra selgers transportmiddel og står til transportørs disposisjon, eller av en annen person utpekt av kjøper.

Uansett hvilken av de to som velges som leveringssted, identifiserer dette stedet hvor risikoen overføres til kjøper og fra hvilket tidspunkt kostnadene er for kjøpers regning.

CPT
Carriage Paid To
Betyr at selger leverer varene - og overfører risikoen - til kjøper ved å overlate de til transportør som selger har kontrakt med, eller ved å skaffe varene som er levert på denne måten. Selger kan gjøre dette ved å gi transportør fysisk besittelse av varene på den måten og det stedet som er hensiktsmessig for transportmiddelet som brukes. Når varene er levert til kjøper på denne måten, garanterer ikke selger at varene vil komme frem til destinasjonen i forsvarlig stand, i oppgitt mengde eller i det hele tatt. Dette er fordi risikoen går over fra selger til kjøper når varene leveres til kjøper ved overlatelse til transportør. Selger må avtale transport av varene fra levering til avtalt destinasjon.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Betyr at selger leverer varene - og overfører risikoen - til kjøper ved å overlate de til transportør som selger har kontrakt med, eller ved å skaffe varene som er levert på denne måten. Selger kan gjøre dette ved å gi transportør fysisk besittelse av varene på den måten og det stedet som er hensiktsmessig for transportmiddelet som brukes. Når varene er levert til kjøper på denne måten, garanterer ikke selger at varene vil komme frem til destinasjonen i forsvarlig stand, i oppgitt mengde eller i det hele tatt. Dette er fordi risikoen går over fra selger til kjøper når varene leveres til kjøper ved overlatelse til transportør. Selger må avtale transport av varene fra levering til avtalt destinasjon.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Betyr at selger leverer varene - og overfører risikoen - til kjøper når varene, etter lossing på det ankommende transportmiddelet, stilles til kjøpers disposisjon på et navngitt bestemmelsessted eller på avtalt område innenfor dette stedet, dersom dette er avtalt. Selger bærer all risiko forbundet med å bringe varene til og losse dem på det angitte bestemmelsesstedet. I denne Incoterm-regelen er derfor levering og ankomst til destinasjonen den samme. DPU er den eneste Incoterm-regelen som krever at selger losser varene på destinasjonen. Selger bør derfor sørge for å være i stand til å organisere lossing på det angitte stedet. Dersom partene har til hensikt at selger ikke skal bære risikoen og kostnadene ved lossing, bør DPU-regelen unngås og DAP benyttes i stedet.
DAP
Delivered at Place
Betyr at selger leverer varene - og overfører risikoen - til kjøper når varene stilles til kjøpers disposisjon på ankommende transportmiddel klar for lossing på det angitte bestemmelsesstedet eller på avtalt sted innenfor dette området, dersom dette er avtalt. Selger bærer all risiko forbundet med å bringe varene til det angitte bestemmelsesstedet eller til det angitte området innenfor dette stedet. I denne Incoterm-regelen er derfor levering og ankomst til destinasjonen den samme.
DDP
Delivered Duty Paid
Betyr at selger leverer varene til kjøper når varene er stilt til kjøpers disposisjon, klarert for import, på ankommende transportmiddel, klar for lossing, på oppgitt bestemmelsessted eller på avtalt sted innenfor dette området dersom dette er avtalt. Selger bærer all risiko forbundet med å bringe varene til det angitte bestemmelsesstedet eller til det angitte området innenfor dette stedet. I denne Incoterm-regelen er derfor levering og ankomst til destinasjonen den samme.
FAS
Free Alongside Ship

Betyr at selger leverer varen til kjøper når varen er plassert ved siden av skipet (f.eks. på en kai eller en lekter) som kjøper har oppgitt i den angitte utskipshavnen, eller når selger anskaffer varer som allerede er levert slik. Risikoen for tap av eller skade på godset overføres når varen er ved siden av skipet, og kjøper bærer alle kostnader fra dette øyeblikket og deretter.

FOB
Free on Board
Betyr at selger leverer varen til kjøper om bord på fartøyet oppgitt av kjøper i den angitte utskipshavnen, eller anskaffer varer som allerede er levert slik. Risikoen for tap av eller skade på godset overføres når varen er om bord på fartøyet, og kjøper bærer alle kostnader fra dette øyeblikket og deretter.
CFR
Cost and Freight
Betyr at selger leverer varen til kjøper om bord på fartøyet eller anskaffer den allerede leverte varen. Risikoen for tap av eller skade på godset overføres når varen er ombort på fartøyet, slik at selger anses å ha oppfylt sin plikt til å levere varen enten varen faktisk ankommer bestemmelsesstedet i forsvarlig stand, i den oppgitte mengden, eller i det hele tatt. I CFR har selger ingen forpliktelse overfor kjøper til å ha forsikringsdekning. Kjøper anbefales derfor å skaffe noe dekning selv.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Betyr at selger leverer varen til kjøper om bord på fartøyet eller anskaffer den allerede leverte varen. Risikoen for tap av eller skade på godset overføres når varen er om bord på fartøyet, slik at selger anses å ha oppfylt sin plikt til å levere varen enten varen faktisk ankommer bestemmelsesstedet i forsvarlig stand, i den oppgitte mengden, eller i det hele tatt.
En pakke på vei fra A til B
En pakkes reise
Se din pakkes reise med DHL og lær hvordan vi kan hjelpe deg på hvert steg av veien.
Tilbake til toppen