Viktig informasjon

DHL har blitt gjort oppmerksom på uautorisert bruk av firmanavnet i SMS-meldinger som ber mottakere om å laste ned en applikasjon med filtypen ".apk". Skulle du motta en slik SMS, oppfordrer vi deg snarest mulig til å gi oss beskjed ved å sende et skjermbilde av den mistenkelige SMSen til phishing-dpdhl@dhl.com, inkludert mobilnummeret meldingen kommer fra. Etter at du har rapportert den falske meldingen til oss, anmoder vi på det sterkeste at den slettes, og at du ikke under noen omstendighet laster ned applikasjonen.

Les mer om bevissthet om svindel

Årlig prisjustering
DHL Express oppdaterer prisene med virkning fra 1. januar 2022. I Norge vil prisjusteringen være i snitt 4,9 % for både flyekspresstjenester (Time Definite International), og biltransporttjenester (Day Definite International).
Prisendringen gjelder for alle avtaler, der kontraktene tillater det.

Som et globalt opererende selskap er epidemiske og pandemiske risikoscenarier en integrert del av konsernets kontinuerlige risikoplanlegging. DPDHLs forretningsdrift er derfor kontinuerlig tilpasset for å minimere potensielle konsekvenser. Konsernets sikkerhetsstab overvåker situasjonen nøye, koordinerer med internasjonale organisasjoner, og gir nødvendig informasjon til alle ansatte og relevante funksjoner. Sikkerheten til våre ansatte er det aller viktigste, og vi har beredskapstiltak på plass for å dempe eventuell innvirkning.

DHL Express opprettholder driften som normalt, men noen forsinkelser kan forekomme. Vi gjør imidlertid alt vi kan for å minimere disse forsinkelsene.

DHL Express sin rolle er viktig i denne situasjonen som vi lokalt og globalt befinner oss i akkurat nå. Samfunnet trenger oss for levering av varer til industrien og viktig utstyr for helsevesenet, for å holde både samfunn og økonomi flytende i denne krisetiden. Som alltid er helse og velferd for både våre ansatte og kunder vår høyeste prioritet, og vi balanserer det å hjelpe og fortsette driften uendret, med de tiltak og forhåndsregler som best ivaretar sikkerheten.

DHL Express sin ledergruppe overvåker utviklingen nøye, og møtes daglig for å vurdere og agere riktig. Vi justerer driften for å opprettholde kontinuitet, og for å støtte sikkerhet og helse til de berørte. I tillegg opererer DHL Express i samsvar med veiledning fra lokale myndigheter og offentlige helsemyndigheter over hele verden. Vi har allerede iverksatt mange kontaktreduserende tiltak for å redusere potensiell overføring av smitte.

Din salgsrepresentant i DHL Express, eller vår kundeservice (tlf. 21 00 22 00), er tilgjengelig ved ytterligere spørsmål. Eventuelle større endringer i driften vil bli oppdatert fortløpende.

Tilbake til toppen