Viktig informasjon

Årlig prisjustering
DHL Express oppdaterer prisene med virkning fra 1. januar 2022. I Norge vil prisjusteringen være i snitt 4,9 % for både flyekspresstjenester (Time Definite International), og biltransporttjenester (Day Definite International).
Prisendringen gjelder for alle avtaler, der kontraktene tillater det.

Som et globalt opererende selskap er epidemiske og pandemiske risikoscenarier en integrert del av konsernets kontinuerlige risikoplanlegging. DPDHLs forretningsdrift er derfor kontinuerlig tilpasset for å minimere potensielle konsekvenser. Konsernets sikkerhetsstab overvåker situasjonen nøye, koordinerer med internasjonale organisasjoner, og gir nødvendig informasjon til alle ansatte og relevante funksjoner. Sikkerheten til våre ansatte er det aller viktigste, og vi har beredskapstiltak på plass for å dempe eventuell innvirkning.

DHL Express opprettholder driften som normalt, men noen forsinkelser kan forekomme. Vi gjør imidlertid alt vi kan for å minimere disse forsinkelsene.

DHL Express sin rolle er viktig i denne situasjonen som vi lokalt og globalt befinner oss i akkurat nå. Samfunnet trenger oss for levering av varer til industrien og viktig utstyr for helsevesenet, for å holde både samfunn og økonomi flytende i denne krisetiden. Som alltid er helse og velferd for både våre ansatte og kunder vår høyeste prioritet, og vi balanserer det å hjelpe og fortsette driften uendret, med de tiltak og forhåndsregler som best ivaretar sikkerheten.

DHL Express sin ledergruppe overvåker utviklingen nøye, og møtes daglig for å vurdere og agere riktig. Vi justerer driften for å opprettholde kontinuitet, og for å støtte sikkerhet og helse til de berørte. I tillegg opererer DHL Express i samsvar med veiledning fra lokale myndigheter og offentlige helsemyndigheter over hele verden. Vi har allerede iverksatt mange kontaktreduserende tiltak for å redusere potensiell overføring av smitte.

Din salgsrepresentant i DHL Express, eller vår kundeservice (tlf. 21 00 22 00), er tilgjengelig ved ytterligere spørsmål. Eventuelle større endringer i driften vil bli oppdatert fortløpende.

For å kunne opprettholde pålitelige leveringstjenester av høy kvalitet for deg og dine kunder, til tross for de betydelige påvirkningene Covid-19 har på global luftfart, innførte DHL Express midlertidig tilleggsgebyret Emergency Situation Surcharge (ESS) i begynnelsen av april.

Siden starten av den globale pandemien, har DHL-ansatte jobbet døgnet rundt for å kontinuerlig tilpasse og justere driften av vårt globale nettverk til utviklingen, forskriftskrav og de stadige endringene i kapasitet og etterspørsel.

NEDJUSTERING AV EMERGENCY SITUATION SURCHARGE (ESS)

Ettersom markedsforholdene kontinuerlig utvikles med den pågående Covid-19-situasjonen, vil tilleggsgebyret Emergency Situation Surcharge (ESS) bli justert ned fra og med 1. juli 2020.

Gitt forventede reduksjoner i våre tilleggskostnader fra Kina og Hong Kong, vil vi foreta en nedjustering for følgende opprinnelses-/destinasjonskombinasjoner:

  • Kina til Europa / Amerika / verden for øvrig: fra 20 NOK pr. kg til 9,60 NOK pr. kg
  • Kina / Hong Kong til Australia / New Zealand: fra 20 NOK pr. kg til 17,70 NOK pr. kg

Gitt forventede reduksjoner i våre tilleggskostnader fra Kina og Hong Kong, vil vi foreta en nedjustering for følgende opprinnelses-/destinasjonskombinasjoner:

(kostnad i NOK pr. kg):

Fra og med 1. juli 2020: Justert Emergency Situation Surcharge er pr. kombinasjon av opprinnelsessted og destinasjon som følger
Destinasjon
Opprinnelsessted Hong Kong* & Kina Australia & New Zealand*** Asia for øvrig** Europa Amerika Verden for øvrig
Ķīna 9,60 17,70 9,60 9,60 9,60 9,60
Hong Kong* 9,60 17,70 9,60 9,60 9,60 9,60
Asia for øvrig** 9,60 17,70 9,60 2,10 2,10 2,10
Europa 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Amerika 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Verden for øvrig 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

* Hong Kong og Macau.

** Asia for øvrig (Asia unntatt Kina og Hong Kong) = Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cookøyene, Fiji, Indonesia, India, Japan, Kambodsja, Kiribati, Sør-Korea, Laos, Sri Lanka, Myanmar, Maldivene, Malaysia, Mongolia, New Caledonia, Nepal, Nauru, Niue, Nord-Korea, Tahiti, Papua New Guinea, Filippinene, Pakistan, Salomonøyene, Singapore, Thailand, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Taiwan, Vietnam, Vanuatu, Samoa. Australia, og New Zealand kun som opprinnelsessted.

*** 3 Alle forsendelser fra Australia / New Zealand / Papua New Guinea til Australia / New Zealand / Papua New Guinea blir belastet 2,10 NOK / kg uavhengig av faktureringssted.

Gjeldende ESS, brukt siden 24. mai 2020 (kostnad i NOK pr. kg):

Justert Emergency Situation Surcharge er pr. kombinasjon av opprinnelsessted og destinasjon som følger (kostnad i euro pr. kg):

Destinasjon
Opprinnelsessted Hong Kong
& Kina
Australia &
New Zealand
Asia for øvrig Verden for øvrig
Kina 0,90 € 1,80 € 0,90 € 1,80 €
Hong Kong 0,90 € 1,80 € 0,90 € 0,90 €
Asia for øvrig 0,90 € 1,65 € 0,90 € 0,20 €
Verden for øvrig 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

* Asia for øvrig (dvs. Asia unntatt Hong Kong og Kina) = Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cookøyene, Fiji, Indonesia, India, Japan, Kambodsja, Kiribati, Sør-Korea, Laos, Sri Lanka, Myanmar, Maldivene, Malaysia, Mongolia, Ny-Caledonia, Nepal, Nauru, Niue, Tahiti, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Pakistan, Salomonøyene, Singapore, Thailand, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Taiwan, Vietnam, Vanuatu, Samoa, samt når Australia og New Zealand er opprinnelsesland.

** Hong Kong = Hong Kong and Macau

Please note that the Emergency Situation Surcharge is a temporary charge, which allows us to cover part of the operating cost increases and the necessary air network adjustments. We will continue to evaluate and adjust the ESS as market conditions evolve for the duration of this emergency situation.

If you have any questions, please reach out to your local DHL representative.

For tiden sirkulerer det en SMS med skadelig programvare som utgir seg for å komme fra DHL. I meldingen bes mottakeren om å trykke på en lenke for å sjekke status på levering av pakke. Denne lenken går til et hacket nettsted hvor en app kan lastes ned. Den nedlastede appen ber om mange tillatelser, bl.a. å se og sende SMS. Vi anbefaler på det sterkeste at man hverken trykker på lenken i SMSen eller laster ned appen, da dette er spam. (26.04.21)
Back to Top