Viktig informasjon

Årlig prisjustering
DHL Express oppdaterer prisene med virkning fra 1. januar 2023. I Norge vil prisjusteringen være i snitt 8,9 % for både flyekspresstjenester (Time Definite International), og biltransporttjenester (Day Definite International).
Prisendringen gjelder for alle avtaler, der kontraktene tillater det.
Vi har gjenopptatt begrensede inngående og utgående frakttjenester til / fra utvalgte steder i Ukraina.
Vi har midlertidig suspendert DHL Express-forsendelser til og fra Hviterussland, samt for innkommende forsendelser til og innenlandsforsendelser i Russland.

DHL har blitt gjort oppmerksom på uautorisert bruk av firmanavnet i SMS- og e-post-meldinger som ber mottakere klikke på linker eller laste ned applikasjoner. Skulle du motta en slik melding, oppfordrer vi deg snarest mulig om å gi oss beskjed til phishing-dpdhl@dhl.com, inkludert mobilnummeret eller e-postadressen meldingen kommer fra. Etter at du har rapportert den falske meldingen til oss, anmoder vi deg på det sterkeste om at meldingen slettes, og at du ikke under noen omstendighet klikker på linker eller laster ned applikasjoner.

Les mer om bevissthet om svindel

Indeks som bestemmer DHL Express Day Definite Drivstofftillegg endres fra august 1, 2022. Besøk vår Drivstofftillegg side for mer informasjon.
Indeks som bestemmer DHL Express Drivstofftillegg endres fra juli 1, 2022. Besøk vår Drivstofftillegg side for mer informasjon.

Som et globalt opererende selskap er epidemiske og pandemiske risikoscenarier en integrert del av konsernets kontinuerlige risikoplanlegging. DPDHLs forretningsdrift er derfor kontinuerlig tilpasset for å minimere potensielle konsekvenser. Konsernets sikkerhetsstab overvåker situasjonen nøye, koordinerer med internasjonale organisasjoner, og gir nødvendig informasjon til alle ansatte og relevante funksjoner. Sikkerheten til våre ansatte er det aller viktigste, og vi har beredskapstiltak på plass for å dempe eventuell innvirkning.

DHL Express opprettholder driften som normalt, men noen forsinkelser kan forekomme. Vi gjør imidlertid alt vi kan for å minimere disse forsinkelsene.

DHL Express sin rolle er viktig i denne situasjonen som vi lokalt og globalt befinner oss i akkurat nå. Samfunnet trenger oss for levering av varer til industrien og viktig utstyr for helsevesenet, for å holde både samfunn og økonomi flytende i denne krisetiden. Som alltid er helse og velferd for både våre ansatte og kunder vår høyeste prioritet, og vi balanserer det å hjelpe og fortsette driften uendret, med de tiltak og forhåndsregler som best ivaretar sikkerheten.

DHL Express sin ledergruppe overvåker utviklingen nøye, og møtes daglig for å vurdere og agere riktig. Vi justerer driften for å opprettholde kontinuitet, og for å støtte sikkerhet og helse til de berørte. I tillegg opererer DHL Express i samsvar med veiledning fra lokale myndigheter og offentlige helsemyndigheter over hele verden. Vi har allerede iverksatt mange kontaktreduserende tiltak for å redusere potensiell overføring av smitte.

Din salgsrepresentant i DHL Express, eller vår kundeservice (tlf. 21 00 22 00), er tilgjengelig ved ytterligere spørsmål. Eventuelle større endringer i driften vil bli oppdatert fortløpende.

Tilbake til toppen