Gebyrer

DHL Express er opptatt av å kunne tilby kundene den beste leveringstjenesten, og derfor fortsetter vi å utvide rekkevidden til flere deler av verden enn noe annet selskap.
Gebyrer
Beskrivelse
Hvordan vi belaster
Kostnad
Farlig gods
Full Dangerous Goods
Transport av farlig gods
Vis mer
Vis mindre
Full Dangerous Goods

Et gebyr tilkommer pr. sending når transporten involverer håndtering av stoffer og varer som klassifiseres som regulære i samsvar med IATAs forskrift om farlig gods.

Krever kontraktsavtale.

Pr. sending
kr. 872,-
Excepted Quantities
Transport av farlig gods i visse mengder
Vis mer
Vis mindre
Excepted Quantities

Et fast gebyr pr. sending tilkommer når håndtering og transport av sendinger involverer stoffer og varer som i unntatte mengder er i samsvar med IATA-forskriftene om farlig gods.

Krever kontraktsavtale.

Pr. sending
kr. 55,-
Dry Ice UN1845
Når kjølig ikke er kaldt nok
Vis mer
Vis mindre
Dry Ice UN1845

Et servicegebyr tilkommer håndtering og transport av Dry Ice UN1845, som brukes som frysemiddel for ikke-farlig gods.

Krever kontraktsavtale.

Pr. sending
kr. 109,-
Consumer Goods
Sendinger som inneholder parfymer og reseptbelagte medisiner beregnet på detaljhandelen
Vis mer
Vis mindre
Consumer Goods

Det tilkommer et gebyr på sendinger som inneholder forbruksvarer, f.eks. parfyme, aftershave, aerosoler, neglelakk og reseptbelagte medisiner som dekkes av IATA ID8000-seksjonen, som er pakket inn på en måte beregnet for detaljhandel og sendt til privatpersoner (B2C).

Krever kontraktsavtale.

Pr. sending
kr. 218,-
ADR Load Exemption
Sende kolli med farlig gods på vei
Vis mer
Vis mindre
ADR Load Exemption

Et gebyr tilkommer når den totale mengden av kolli med farlig gods fraktet på en veitransport, f.eks. en varebil eller lastebil, overskrider grensene fastsatt av ADR og defineres som transport under begrensede kvantitetsbestemmelser.

Krever kundeavtale.

Pr. sending
kr. 816,-
Limited Quantities ADR
Transport av farlig gods på vei
Vis mer
Vis mindre
Limited Quantities ADR

Et gebyr pr. sending tilkommer når håndtering og transport av sendinger involverer stoffer og varer som i begrensede mengder er i samsvar med ADR-forskrifter og begrenset for lufttransport.

Farlig gods som dette er begrenset til maks. 30 kg pr. kolli, og er kun akseptert fra godkjente avsendere.

Pr. sending
kr. 218,-
Lithium Batteries (sammen med utstyr) - Lithium Ion PI 966, seksjon II, Lithium Metal PI969, seksjon II
Transport av litiumbatterier sammen med utstyr
Vis mer
Vis mindre
Lithium Batteries (løse batterier) - Lithium Ion PI 965, seksjon II, Lithium Metal PI 968, seksjon II

Lithium Ion PI 966, Section II

Et servicegebyr vil bli vurdert for hver forsendelse som inneholder litiumionbatterier installert i utstyr. Forsendelsen må være i samsvar med gjeldende IATA-pakkeinstruksjon 966, seksjon II, og aksepteres kun fra godkjente avsendere.

Lithium Metal PI969, seksjon II

Et servicegebyr vil bli vurdert for hver forsendelse som inneholder litiummetall-batterier installert i utstyr. Forsendelsen må være i samsvar med gjeldende IATA-pakkeinstruksjon 969, seksjon II, og aksepteres kun fra godkjente avsendere.

Pr. sending
kr. 55,-
Lithium Batteries (installert i utstyr) - Lithium Ion PI 967, seksjon II, Lithium Metal PI970, seksjon II
Transport av litiumbatterier installert i utstyr
Vis mer
Vis mindre
Lithium Batteries (sammen med utstyr) - Lithium Ion PI 966, seksjon II, Lithium Metal PI969, seksjon II

Lithium Ion PI 967, seksjon II

Forsendelser som inneholder litiumion-batterier installert i utstyr, aksepteres kun i samsvar med gjeldende IATA-pakkeinstruksjon 967, seksjon II.

Lithium Metal PI970, seksjon II

Forsendelser som inneholder litiummetall-batterier installert i utstyr, aksepteres kun i samsvar med gjeldende IATA-pakkeinstruksjo 970, Section II.

DHL forbeholder seg retten til å avvise forsendelser som har eller er mistenkt for å inneholde defekte eller ødelagte batterier.

Pr. sending
Uten kostnad
Biological Substances
Frakt av biologiske stoffer
Vis mer
Vis mindre
Lithium Batteries (installert i utstyr) - Lithium Ion PI 967, seksjon II, Lithium Metal PI970, seksjon II

Forsendelser som inneholder biologiske stoffer kategori B (UN3373), eller genetisk modifiserte organismer iht. UN 3245, godtas bare i kombinasjon med DHL Medical Express.

Krever kontraktsavtale.

Pr. sending
Uten kostnad
Remote Area Services
Remote Area Delivery
Transport til avsideliggende områder
Vis mer
Vis mindre
Remote Area Delivery
Gebyret gjelder sendinger som er levert til avsidesliggende områder som er vanskelige å betjene.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. sending

Internasjonalt - kr. 4,- pr. kg, min. kr. 218,- pr. sending

Innenlands - kr. 2,- pr. kg, min. kr. 109,- pr. sending

Remote Area Pickup
Import av sendinger fra avsidesliggende områder
Vis mer
Vis mindre
Remote Area Pickup
Gebyret gjelder importsendinger som er hentet opp i avsidesliggende områder som er vanskelige å betjene.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. sending
Internasjonalt - kr. 4,- pr. kg, min. kr. 218,- pr. Sending
Sikkerhetsgebyrer
Elevated Risk
Land hvor DHL opererer med forhøyet risiko
Vis mer
Vis mindre
Elevated Risk
Tilleggsgebyrer kan forekomme når sendingens opprinnelses- eller destinasjonsland innebærer en økt sikkerhetsrisiko for DHL Express pga. krig, sivil uro eller terrortrusler.
 
Berørte land: Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, Mali, Niger, Sudan, Syria, Ukraine og Yemen
Pr. sending
kr. 218,-
Restricted Destination
Transport iht. handelsrestriksjoner
Vis mer
Vis mindre
Restricted Destination
Tilleggsgebyrer kan forekomme når sendingens destinasjonsland er underlagt handelsrestriksjoner pålagt av FNs sikkerhetsråd.
 
Berørte land: Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Iran, Iraq, Nør-Korea, Libya, Somalia, Syria og Yemen
Pr. sending
kr. 327,-
Manuelle korrigeringerr
Address Correction
Vår prioritet er å levere din forsendelse til rett sted.
Vis mer
Vis mindre
Address Correction
Et fast tilleggsgebyr tilkommer når angitt leveringsadresse er ufullstendig, utdatert eller feil, og sendingen ikke kan leveres. DHL Express søker og finner riktig adresse for å kunne fullføre leveransen.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. sending

Internasjonalt - kr. 109,-

 

Innenlands - kr. 55,-

Data Entry
Fordelen med sentraliserte data er leveringer i tide
Vis mer
Vis mindre
Data Entry
Gebyret gjelder sendinger som sendes med papirbaserte, manuelle fraktbrev. For sendinger med elektronisk fraktdokumentasjon påløper ingen tilleggsgebyrer.
Pr. sending
kr. 55,-
Tilleggshåndtering
Overweight Piece
Sendingskolli over 70 kg
Vis mer
Vis mindre
Overweight Piece
Et fast tilleggsgebyr tilkommer hvert kolli, inkludert paller, som overskrider vekt eller volumvekt på 70 kg.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Per Piece
kr. 919,-
Oversize Piece
Store kolli over 120 cm
Vis mer
Vis mindre
Oversize Piece

Et fast tilleggsgebyr tilkommer hvert kolli, inkludert paller, som overskrider 120 cm.

Gjelder ikke kolli som allerede har registrert overvekt.

 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Per Piece
kr. 599,-
Non-Stackable Pallet
Transport av paller som ikke kan stables
Vis mer
Vis mindre
Non-Stackable Pallet
Et fast tilleggsgebyr påløper hver pall i en sending som ikke kan stables, enten etter forespørsel fra avsender, eller pga. kolliets form, innhold eller emballasje.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Per Piece
kr. 1.899,-
Midlertidige gebyrer
Emergency Situation Surcharge
Opprettholdelse av tjenester i krisesituasjoner
Vis mer
Vis mindre
Emergency Situation Surcharge
Dette tilleggsgebyret gjelder i unntakstilfeller hvor DHL Express må dekke økninger i driftskostnader forbundet med midlertidige krisesituasjoner utenfor selskapets kontroll, og som ikke kunne forventes ved inngåelsen av en avtale.
Endringer i drivstoffprisene har ført til økte samlede kostnader for transportnæringen. Dette nødvendiggjør et variabelt drivstofftillegg som kan justeres i tråd med utviklingen i drivstoffpriser.
Domestic og internasjonale Time Definite tjenester
Måned
Gebyrer
juni 2022
35.75%
mai 2022
32.25%
april 2022
25.50%
Regionale Day Definite tjenester
Måned
Gebyrer
juni 2022
17.00%
mai 2022
18.50%
april 2022
14.50%
Mer om Drivstofftillegg
Vis mindre
Drivstofftillegget for Domestic og internasjonale Time Definite tjenester vil være basert på månedlige gjennomsnittlige spotpriser for US Gulf Coast (USGC) jetfuel, som rapportert av US Department of Energy.
Drivstofftillegget for Regionale Day Definite tjenester vil være basert på den mest passende nasjonale måling av dieselpriser. Tillegget vil være knyttet til konsumerprisen i NOK for diesel medberegnet skatter og avgifter. I Europa er dette målt av European Commission Directorate General for Energy and transport og publisert i Oil Bulletin.
Prisene i indeksen vil være to mnd på etterskudd. For eksempel er den månedlige gjennomsnittsprisen for drivstoff i januar brukt til å bestemme gjeldende gebyr for mars. Dette grunnet dato for utgivelse av spottprisene.
Drivstofftillegget gjelder transportkostnader på alle tjenester og til følgende avgifter (hvis relevant):
 • Saturday Delivery
 • Saturday Pickup
 • Elevated Risk
 • Emergency Situation Surcharge
 • Remote Area Delivery
 • Remote Area Pickup
 • Dedicated Pickup
 • Dedicated Delivery
 • Privat adresse
 • Overweight Piece
 • Oversize Piece
 • Non-Stackable Pallet
DHL forbeholder seg retten å justere drivstofftabellen uten forvarsel. Både mengde og varighet av tillegget bestemmes av DHL Express.
Nåværende Jet Fuel Index (USD per gallon)
Vis mindre
I det minste
Men, mindre enn
Gebyrer
$2.47
$2.50
23.75%
$2.50
$2.53
24.00%
$2.53
$2.56
24.25%
$2.56
$2.59
24.50%
$2.59
$2.62
24.75%
$2.62
$2.65
25.00%
$2.65
$2.68
25.25%
$2.68
$2.71
25.50%
$2.71
$2.74
25.75%
$2.74
$2.77
26.00%
$2.77
$2.80
26.25%
$2.80
$2.83
26.50%
$2.83
$2.86
26.75%
$2.86
$2.89
27.00%
$2.89
$2.92
27.25%
$2.92
$2.95
27.50%
$2.95
$2.98
27.75%
$2.98
$3.01
28.00%
$3.01
$3.04
28.25%
$3.04
$3.07
28.50%
$3.07
$3.10
28.75%
$3.10
$3.13
29.00%
$3.13
$3.16
29.25%
$3.16
$3.19
29.50%
$3.19
$3.22
29.75%
$3.22
$3.25
30.00%
$3.25
$3.28
30.25%
$3.28
$3.31
30.50%
$3.31
$3.34
30.75%
$3.34
$3.37
31.00%
$3.37
$3.40
31.25%
$3.40
$3.43
31.50%
$3.43
$3.46

31.75%

$3.46
$3.49
32.00%
$3.49
$3.52
32.25%
$3.52
$3.55
32.50%
$3.55
$3.58
32.75%
$3.58
$3.61
33.00%
$3.61
$3.64
33.25%
$3.64
$3.67
33.50%
$3.67
$3.70
33.75%
$3.70
$3.73
34.00%
$3.73
$3.76
34.25%
Diesel Fuel Index
Vis mindre
Dieselpris (Euro per 1000 liter)
I det minste
Men, mindre enn
Gebyrer
€ 0
€ 250
0.00%
€ 250
€ 400
0.50%
€ 400
€ 500
1.00%
€ 500
€ 600
1.50%
€ 600
€ 650
1.75%
€ 650
€ 700
2.00%
€ 700
€ 720
2.25%
€ 720
€ 740
2.50%
€ 740
€ 760
2.75%
€ 760
€ 780
3.00%
€ 780
€ 800
3.25%
€ 800
€ 820
3.50%
€ 820
€ 840
3.75%
€ 840
€ 860
4.00%
€ 860
€ 880
4.25%
€ 880
€ 900
4.50%
€ 900
€ 920
4.75%
€ 920
€ 940
5.00%
€ 940
€ 960
5.25%
€ 960
€ 980
5.50%
€ 980
€ 1,000
5.75%
€ 1,000
€ 1,020
6.00%
€ 1,020
€ 1,040
6.25%
€ 1,040
€ 1,060
6.50%
€ 1,060
€ 1,080
6.75%
€ 1,080
€ 1,100
7.00%
€ 1,100
€ 1,120
7.25%
€ 1,120
€ 1,140
7.50%
€ 1,140
€ 1,160
7.75%
€ 1,160
€ 1,180
8.00%
€ 1,180
€ 1,200
8.25%
€ 1,200
€ 1,220
8.50%
€ 1,220
€ 1,240
8.75%
€ 1,240
€ 1,260
9.00%
€ 1,260
€ 1,280
9.25%
€ 1,280
€ 1,300
9.50%
€ 1,300
€ 1,320
9.75%
€ 1,320
€ 1,340
10.00%
€ 1,340
€ 1,360
10.25%
€ 1,360
€ 1,380
10.50%
€ 1,380
€ 1,400
10.75%
€ 1,400
€ 1,420
11.00%
€ 1,420
€ 1,440
11.25%
€ 1,440
€ 1,460
11.50%
€ 1,460
€ 1,480
11.75%
€ 1,480
€ 1,500
12.00%
€ 1,500
€ 1,520
12.25%
€ 1,520
€ 1,540
12.50%
€ 1,540
€ 1,560
12.75%
€ 1,560
€ 1,580
13.00%
€ 1,580
€ 1,600
13.25%
€ 1,600
€ 1,620
13.50%
€ 1,620
€ 1,640
13.75%
€ 1,640
€ 1,660
14.00%
€ 1,660
€ 1,680
14.25%
€ 1,680
€ 1,700
14.50%
€ 1,700
€ 1,720
14.75%
€ 1,720
€ 1,740
15.00%
€ 1,740
€ 1,760
15.25%
€ 1,760
€ 1,780
15.50%
€ 1,780
€ 1,800
15.75%
€ 1,800
€ 1,820
16.00%
€ 1,820
€ 1,840
16.25%
€ 1,840
€ 1,860
16.50%
€ 1,860
€ 1,880
16.75%
€ 1,880
€ 1,900
17.00%
€ 1,900
€ 1,920
17.25%
€ 1,920
€ 1,940
17.50%
€ 1,940
€ 1,960
17.75%
€ 1,960
€ 1,980
18.00%
€ 1,980
€ 2,000
18.25%
€ 2,000
€ 2,020
18.50%
€ 2,020
€ 2,040
18.75%
€ 2,040
€ 2,060
19.00%
€ 2,060
€ 2,080
19.25%
€ 2,080
€ 2,100
19.50%
€ 2,100
€ 2,120
19.75%
€ 2,120
€ 2,140
20.00%
€ 2,140
€ 2,160
20.25%
€ 2,160
€ 2,180
20.50%
€ 2,180
€ 2,200
20.75%
€ 2,200
€ 2,220
21.00%
€ 2,220
€ 2,240
21.25%
€ 2,240
€ 2,260
21.50%
€ 2,260
€ 2,280
21.75%
€ 2,280
€ 2,300
22.00%
€ 2,300
€ 2,320
22.25%
€ 2,320
€ 2,340
22.50%
€ 2,340
€ 2,360
22.75%
€ 2,360
€ 2,380
23.00%
€ 2,380
€ 2,400
23.25%
€ 2,400
€ 2,420
23.50%
€ 2,420
€ 2,440
23.75%
€ 2,440
€ 2,460
24.00%
€ 2,460
€ 2,480
24.25%
€ 2,480
€ 2,500
24.50%
€ 2,500
€ 2,520
24.75%
€ 2,520
€ 2,540
25.00%
€ 2,540
€ 2,560
25.25%
€ 2,560
€ 2,580
25.50%
€ 2,580
€ 2,600
25.75%
€ 2,600
€ 2,620
26.00%
€ 2,620
€ 2,640
26.25%
€ 2,640
€ 2,660
26.50%
€ 2,660
€ 2,680
26.75%
€ 2,680
€ 2,700
27.00%
€ 2,700
€ 2,720
27.25%
€ 2,720
€ 2,740
27.50%
€ 2,740
€ 2,760
27.75%
€ 2,760
€ 2,780
28.00%
€ 2,780
€ 2,800
28.25%
€ 2,800
€ 2,820
28.50%
€ 2,820
€ 2,840
28.75%
€ 2,840
€ 2,860
29.00%
€ 2,860
€ 2,880
29.25%
€ 2,880
€ 2,900
29.50%
€ 2,900
€ 2,920
29.75%
€ 2,920
€ 2,940
30.00%
€ 2,940
€ 2,960
30.25%
€ 2,960
€ 2,980
30.50%
€ 2,980
€ 3,000
30.75%
€ 3,000
€ 3,020
31.00%
€ 3,020
€ 3,040
31.25%
€ 3,040
€ 3,060
31.50%
€ 3,060
€ 3,080
31.75%
Tilbake til toppen