Gebyrer

DHL Express er opptatt av å kunne tilby kundene den beste leveringstjenesten, og derfor fortsetter vi å utvide rekkevidden til flere deler av verden enn noe annet selskap.
Gebyrer
Beskrivelse
Hvordan vi belaster
Kostnad
Farlig gods
Full Dangerous Goods
Transport av farlig gods
Vis mer
Vis mindre
Full Dangerous Goods
Et gebyr tilkommer pr. sending når transporten involverer håndtering av stoffer og varer som klassifiseres som regulære i samsvar med IATAs forskrift om farlig gods.

Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
kr. 1170,-
Excepted Quantities
Transport av farlig gods i visse mengder
Vis mer
Vis mindre
Excepted Quantities
Tilleggsgebyret påløper når håndtering og transport av forsendelser involverer stoffer og varer i aksepterte mengder som samsvarer med IATAs regelverk for farlig gods.

Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
kr. 117,-
Dry Ice UN1845
Når kjølig ikke er kaldt nok
Vis mer
Vis mindre
Dry Ice UN1845
Det påløper et tilleggsgebyr når transport av forsendelser involverer håndtering av tørris UN1845 som frysemiddel for ikke-farlig gods, som f.eks. diagnostiske prøver.

Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
kr. 141,-
Consumer Goods
Sendinger som inneholder parfymer og reseptbelagte medisiner beregnet på detaljhandelen
Vis mer
Vis mindre
Consumer Goods
Det tilkommer et gebyr på sendinger som inneholder forbruksvarer, f.eks. parfyme, aftershave, aerosoler, neglelakk og reseptbelagte medisiner som dekkes av IATA ID8000-seksjonen, som er pakket inn på en måte beregnet for detaljhandel og sendt til privatpersoner (B2C).

Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
kr. 293,-
ADR Load Exemption
Sende kolli med farlig gods på vei
Vis mer
Vis mindre
ADR Load Exemption
Et gebyr tilkommer når den totale mengden av kolli med farlig gods fraktet på en veitransport, f.eks. en varebil eller lastebil, overskrider grensene fastsatt av ADR og defineres som transport under begrensede kvantitetsbestemmelser.

Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
kr. 1170,-
Limited Quantities
Transport av farlig gods på vei
Vis mer
Vis mindre
Limited Quantities

Et gebyr pr. sending tilkommer når håndtering og transport av sendinger involverer stoffer og varer som i begrensede mengder er i samsvar med ADR-forskrifter og begrenset for lufttransport.

Farlig gods som dette er begrenset til maks. 30 kg pr. kolli, og er kun akseptert fra godkjente avsendere.

 
Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
kr. 293,-
Lithium Batteries (sammen med utstyr) - Lithium Ion PI 966, seksjon II, Lithium Metal PI969, seksjon II
Transport av litiumbatterier sammen med utstyr
Vis mer
Vis mindre
Lithium Batteries (løse batterier) - Lithium Ion PI 965, seksjon II, Lithium Metal PI 968, seksjon II

Lithium Ion PI966, Section II

En tilleggsavgift kan påløpe på litiumionbatterier med utstyr. Emballasje må være i samsvar med det aktuelle IATA Packing Instruction 966, Section II, og aksepteres kun fra godkjente avsendere.

Lithium Metal PI969, Section II

En tilleggsavgift kan påløpe på litiummetallbatterier med utstyr. Emballasje må være i samsvar med det aktuelle IATA Packing Instruction 969, Section II, og aksepteres kun fra godkjente avsendere.

Pr. sending
kr. 59,-
Lithium Batteries (installert i utstyr) - Lithium Ion PI 967, seksjon II, Lithium Metal PI970, seksjon II
Transport av litiumbatterier installert i utstyr
Vis mer
Vis mindre
Lithium Batteries (sammen med utstyr) - Lithium Ion PI 966, seksjon II, Lithium Metal PI969, seksjon II

Lithium Ion PI 967, seksjon II

Forsendelser som inneholder litiumion-batterier installert i utstyr, aksepteres kun i samsvar med gjeldende IATA-pakkeinstruksjon 967, seksjon II.

Lithium Metal PI970, seksjon II

Forsendelser som inneholder litiummetall-batterier installert i utstyr, aksepteres kun i samsvar med gjeldende IATA-pakkeinstruksjo 970, Section II.

DHL forbeholder seg retten til å avvise forsendelser som har eller er mistenkt for å inneholde defekte eller ødelagte batterier.

Pr. sending
Uten kostnad
Biological Substances
Frakt av biologiske stoffer
Vis mer
Vis mindre
Biological Substances
Forsendelser som inneholder biologiske stoffer kategori B (UN3373), eller genetisk modifiserte organismer iht. UN 3245, godtas bare i kombinasjon med DHL Medical Express.

Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
Uten kostnad
Remote Area Services
Remote Area Delivery
Transport til avsideliggende områder
Vis mer
Vis mindre
Remote Area Delivery
Gebyret gjelder sendinger som er levert til avsidesliggende områder som er vanskelige å betjene.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. sending
kr. 6,- pr. kg, min. kr. 246,- pr. sending
Remote Area Pickup
Import av sendinger fra avsidesliggende områder
Vis mer
Vis mindre
Remote Area Pickup
Gebyret gjelder importsendinger som er hentet opp i avsidesliggende områder som er vanskelige å betjene.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. sending
kr. 6,- pr. kg, min. kr. 246,- pr. sending
Sikkerhetsgebyrer
Elevated Risk
Land hvor DHL opererer med forhøyet risiko
Vis mer
Vis mindre
Elevated Risk
Tilleggsgebyrer kan forekomme når sendingens opprinnelses- eller destinasjonsland innebærer en økt sikkerhetsrisiko for DHL Express pga. krig, sivil uro eller terrortrusler.
 
Berørte land (kan bli endret): Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Iraq, Israel, Libya, Mali, Sudan, Somalia, Syria, Ukraine, Venezuela og Yemen.
Pr. sending
kr. 349,-
Restricted Destination
Transport iht. handelsrestriksjoner
Vis mer
Vis mindre
Restricted Destination
Et tilleggsgebyr tilkommer ved frakt til eller import fra et destinasjonsland som er underlagt spesifikke handelsrestriksjoner pålagt av FNs sikkerhetsråd.
 
Berørte land (kan bli endret): Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Iran, Iraq, Nør-Korea, Libya, Somalia, Syria og Yemen
Pr. sending
kr. 349,-
Manuelle korrigeringerr
Address Correction
Vår prioritet er å levere din forsendelse til rett sted.
Vis mer
Vis mindre
Address Correction
Et fast tilleggsgebyr tilkommer når angitt leveringsadresse er ufullstendig, utdatert eller feil, og sendingen ikke kan leveres. DHL Express søker og finner riktig adresse for å kunne fullføre leveransen.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. sending
kr. 129,-
Data Entry
Fordelen med sentraliserte data er leveringer i tide
Vis mer
Vis mindre
Data Entry
Gebyret gjelder sendinger som sendes med papirbaserte, manuelle fraktbrev. For sendinger med elektronisk fraktdokumentasjon påløper ingen tilleggsgebyrer.
Pr. sending
kr. 117,-
Tilleggshåndtering
Overweight Piece
Sendingskolli over 70 kg
Vis mer
Vis mindre
Overweight Piece
Et fast tilleggsgebyr tilkommer hvert kolli, inkludert paller, som overskrider vekt eller volumvekt på 70 kg.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. Kolli
kr. 1112,-
Oversize Piece
Store kolli over 120 cm
Vis mer
Vis mindre
Oversize Piece

Et fast tilleggsgebyr tilkommer hvert kolli, inkludert paller, som overskrider 120 cm.

Gjelder ikke kolli som allerede har registrert overvekt.

 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. Kolli
kr. 585,-
Non-Stackable Pallet
Transport av paller som ikke kan stables
Vis mer
Vis mindre
Non-Stackable Pallet
Et fast tilleggsgebyr påløper hver pall i en sending som ikke kan stables, enten etter forespørsel fra avsender, eller pga. kolliets form, innhold eller emballasje. Gjelder ikke paller under 30 kg.
 
Gjelder sendinger både innenlands og internasjonalt.
Pr. pall
kr. 3.218,-
Midlertidige gebyrer
Emergency Situation Surcharge
Opprettholdelse av tjenester i krisesituasjoner
Vis mer
Vis mindre
Emergency Situation Surcharge
Et midlertidig gebyr som dekker økninger i driftskostnader forårsaket av en nødsituasjon utenfor DHLs kontroll. Endringer i markedsdynamikk og tilgjengelig luftfartskapasitet gjenspeiles via regelmessige prisjusteringer.
Demand Surcharge
En eller flere forespørselsgebyrer vil gjelde for forsendelser i en periode med høy etterspørsel.
Vis mer
Vis mindre
Demand Surcharge
En periode med høy etterspørsel skal bestemmes av DHL etter eget skjønn, men kan inkludere en periode med høy etterspørsel etter frakttjenester, eller en periode med høye driftskostnader. Etterspørselsgebyrer påløper kumulativt hvis en forsendelse og / eller enkeltkolli oppfyller mer enn ett av de spesifiserte kriteriene.
Ikke fastsatt
Ikke fastsatt
Mer om gebyrer
Mer om gebyrer
 • Gebyrer tilkommer i tillegg til prisene og andre gjeldende gebyrer.
Endringer i drivstoffprisene har ført til økte samlede kostnader for transportnæringen. Dette nødvendiggjør et variabelt drivstofftillegg som kan justeres i tråd med utviklingen i drivstoffpriser.
Domestic og internasjonale Time Definite tjenester
Måned
Gebyrer
juni 2024
28.25%
mai 2024
29.50%
april 2024
29.25%
Regionale Day Definite tjenester
Måned
Gebyrer
juni 2024
17.00%
mai 2024
17.25%
april 2024
17.50%
Mer om Drivstofftillegg
Vis mindre
Drivstofftillegget for internasjonale Time Definite-tjenester vil være basert på de daglige gjennomsnittlige spotprisene for den amerikanske gulfkystens (USGC) flydrivstoff av parafin, som rapportert av U.S. Departement of Energy mellom 3. ukes kunngjøring forrige måned til 3. ukes kunngjøring av faktisk måned.
F.eks. brukes den daglige gjennomsnittsprisen for drivstoff fra 18. april til 15. mai for å bestemme gjeldende drivstofftillegg i juni.
Drivstofftillegget for Day Definite vil være basert på det mest passende nasjonale målet for dieselpriser. Drivstofftillegget er knyttet til forbrukerprisen i lokal valuta for diesel, inkl. skatter og avgifter, og publisert her. Innenfor Europa er dette målt av EU-kommisjonens generaldirektorat for energi og transport, og publisert i Oil Bulletin.
Drivstofftilleggetgjelder transportkostnader på alle tjenester og til følgende avgifter (hvis relevant):
 • Saturday Delivery
 • Saturday Pickup
 • Elevated Risk
 • Demand Surcharge
 • Emergency Situation Surcharge
 • Remote Area Delivery
 • Remote Area Pickup
 • Dedicated Pickup
 • Dedicated Delivery
 • Residential Address
 • Overweight Piece
 • Oversize Piece
 • Non-Stackable Pallet
DHL forbeholder seg retten å justere drivstofftabellen uten forvarsel. Både mengde og varighet av tillegget bestemmes av DHL.
DHL Nåværende Jet Fuel Index
Vis mindre
I det minste
Men, mindre enn
Gebyrer
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Diesel Fuel Index
Vis mindre
Dieselpris (Euro per 1,000 liter)
I det minste
Men, mindre enn
Gebyrer
€ 0
€ 250
2.75%
€ 250
€ 400
3.25%
€ 400
€ 500
3.75%
€ 500
€ 600
4.25%
€ 600
€ 650
4.50%
€ 650
€ 700
4.75%
€ 700
€ 720
5.00%
€ 720
€ 740
5.25%
€ 740
€ 760
5.50%
€ 760
€ 780
5.75%
€ 780
€ 800
6.00%
€ 800
€ 820
6.25%
€ 820
€ 840
6.50%
€ 840
€ 860
6.75%
€ 860
€ 880
7.00%
€ 880
€ 900
7.25%
€ 900
€ 920
7.50%
€ 920
€ 940
7.75%
€ 940
€ 960
8.00%
€ 960
€ 980
8.25%
€ 980
€ 1,000
8.50%
€ 1,000
€ 1,020
8.75%
€ 1,020
€ 1,040
9.00%
€ 1,040
€ 1,060
9.25%
€ 1,060
€ 1,080
9.50%
€ 1,080
€ 1,100
9.75%
€ 1,100
€ 1,120
10.00%
€ 1,120
€ 1,140
10.25%
€ 1,140
€ 1,160
10.50%
€ 1,160
€ 1,180
10.75%
€ 1,180
€ 1,200
11.00%
€ 1,200
€ 1,220
11.25%
€ 1,220
€ 1,240
11.50%
€ 1,240
€ 1,260
11.75%
€ 1,260
€ 1,280
12.00%
€ 1,280
€ 1,300
12.25%
€ 1,300
€ 1,320
12.50%
€ 1,320
€ 1,340
12.75%
€ 1,340
€ 1,360
13.00%
€ 1,360
€ 1,380
13.25%
€ 1,380
€ 1,400
13.50%
€ 1,400
€ 1,420
13.75%
€ 1,420
€ 1,440
14.00%
€ 1,440
€ 1,460
14.25%
€ 1,460
€ 1,480
14.50%
€ 1,480
€ 1,500
14.75%
€ 1,500
€ 1,520
15.00%
€ 1,520
€ 1,540
15.25%
€ 1,540
€ 1,560
15.50%
€ 1,560
€ 1,580
15.75%
€ 1,580
€ 1,600
16.00%
€ 1,600
€ 1,620
16.25%
€ 1,620
€ 1,640
16.50%
€ 1,640
€ 1,660
16.75%
€ 1,660
€ 1,680
17.00%
€ 1,680
€ 1,700
17.25%
€ 1,700
€ 1,720
17.50%
€ 1,720
€ 1,740
17.75%
€ 1,740
€ 1,760
18.00%
€ 1,760
€ 1,780
18.25%
€ 1,780
€ 1,800
18.50%
€ 1,800
€ 1,820
18.75%
€ 1,820
€ 1,840
19.00%
€ 1,840
€ 1,860
19.25%
€ 1,860
€ 1,880
19.50%
€ 1,880
€ 1,900
19.75%
€ 1,900
€ 1,920
20.00%
€ 1,920
€ 1,940
20.25%
€ 1,940
€ 1,960
20.50%
€ 1,960
€ 1,980
20.75%
€ 1,980
€ 2,000
21.00%
€ 2,000
€ 2,020
21.25%
€ 2,020
€ 2,040
21.50%
€ 2,040
€ 2,060
21.75%
€ 2,060
€ 2,080
22.00%
€ 2,080
€ 2,100
22.25%
€ 2,100
€ 2,120
22.50%
€ 2,120
€ 2,140
22.75%
€ 2,140
€ 2,160
23.00%
€ 2,160
€ 2,180
23.25%
€ 2,180
€ 2,200
23.50%
€ 2,200
€ 2,220
23.75%
€ 2,220
€ 2,240
24.00%
€ 2,240
€ 2,260
24.25%
€ 2,260
€ 2,280
24.50%
€ 2,280
€ 2,300
24.75%
€ 2,300
€ 2,320
25.00%
€ 2,320
€ 2,340
25.25%
€ 2,340
€ 2,360
25.50%
€ 2,360
€ 2,380
25.75%
€ 2,380
€ 2,400
26.00%
€ 2,400
€ 2,420
26.25%
€ 2,420
€ 2,440
26.50%
€ 2,440
€ 2,460
26.75%
€ 2,460
€ 2,480
27.00%
€ 2,480
€ 2,500
27.25%
€ 2,500
€ 2,520
27.50%
€ 2,520
€ 2,540
27.75%
€ 2,540
€ 2,560
28.00%
€ 2,560
€ 2,580
28.25%
€ 2,580
€ 2,600
28.50%
€ 2,600
€ 2,620
28.75%
€ 2,620
€ 2,640
29.00%
€ 2,640
€ 2,660
29.25%
€ 2,660
€ 2,680
29.50%
€ 2,680
€ 2,700
29.75%
€ 2,700
€ 2,720
30.00%
€ 2,720
€ 2,740
30.25%
€ 2,740
€ 2,760
30.50%
€ 2,760
€ 2,780
30.75%
€ 2,780
€ 2,800
31.00%
€ 2,800
€ 2,820
31.25%
€ 2,820
€ 2,840
31.50%
€ 2,840
€ 2,860
31.75%
€ 2,860
€ 2,880
32.00%
€ 2,880
€ 2,900
32.25%
€ 2,900
€ 2,920
32.50%
€ 2,920
€ 2,940
32.75%
€ 2,940
€ 2,960
33.00%
€ 2,960
€ 2,980
33.25%
€ 2,980
€ 3,000
33.50%
€ 3,000
€ 3,020
33.75%
€ 3,020
€ 3,040
34.00%
€ 3,040
€ 3,060
34.25%
€ 3,060
€ 3,080
34.50%
Tilbake til toppen