Tilleggstjenester

DHL tilbyr et bredt spekter av valgfrie tilleggstjenester - fra spesialleveranser og faktureringsalternativer til klimanøytral frakt - og gir deg fleksible tjenestealternativer som passer dine leveringsbehov!
Tilleggstjenester
Beskrivelse
Hvordan vi belaster
Kostnad
Klargjøring og pakking
Shipment Preparation
Få hjelp med uregelmessige sendinger.
Vis mer
Vis mindre
Shipment Preparation

Dette er en praktisk, rask og pålitelig tjeneste for sesongbaserte eller uregelmessige sendinger som krever ekstra forberedelser.

DHL Express håndterer hele prosessen med forberedelse av fraktbrev, merking og emballasje, før sendingen leveres til avtalt innenlands eller utenlandsk adresse.

For mer informasjon, ta kontakt med kundeservice eller din salgsrepresentant.

Pr. sending
kr. 218,-
Emballasje
Kjøp esker, flyers og mer
Vis mer
Vis mindre
Emballasje
Vi tilbyr flere typer DHL-merket emballasje.

Plastkonvolutter (flyers) - 100 stk

Andre artikler - løse eller i bunt

kr. 210,-
 
 
Varierer
Forsikring
Shipment Insurance
Ekstra trygghet for verdifulle varer
Vis mer
Vis mindre
Shipment Insurance
Vi anbefaler denne omfattende forsikringen for dine verdifulle og personlige sendinger. Den vil dekke deg økonomisk om det, mot formodning, skulle oppstå fysisk skade eller tap. Betingelser og vilkår gjelder.
Sendingsverdi
1 % av oppgitt sendingsverdi, min. kr. 69,- pr. sending
Extended Liability
Dokumenter har også verdi!
Vis mer
Vis mindre
Extended Liability

Hvis du sender verdifulle dokumenter som pass, visumsøknader eller myndighetssertifikater, kan du utvide DHL Express’ standardansvar med denne tjenesten.

Det gir dekning og erstatning i tilfelle tap eller skade.

Pr. sending
kr. 44,-
Alternativer for opphenting

Dedicated Pickup

Har du spesielle opphentingsbehov?
Vis mer
Vis mindre
Dedicated Pickup
Hvis din bedrift trenger et dedikert kjøretøy til å hente uvanlige forsendelser, eller hente utenfor normal åpningstid. For mer informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Pr. sending
kr. 4,- pr. kg, min. kr. 218,- pr. sending
Saturday Pickup
Send på lørdager
Vis mer
Vis mindre
Saturday Pickup
I land der lørdag ikke er en vanlig arbeidsdag, kan DHL ordne en ad hoc-opphenting av mindre sendinger opp til 30 kg. Tjenesten er kun tilgjengelig på utvalgte poststeder. Kontakt kundeservice for mer informasjon.
Pr. sending
kr. 218,-
Faktureringstjenester
Duty Tax Paid
Skatter og avgifter kan faktureres avsender eller tredjepart.
Vis mer
Vis mindre
Duty Tax Paid

DHL Express kan sørge for at avsender eller en tredjepart blir fakturert for skatter og avgifter som påløper i mottakerland, i stedet for at mottaker av forsendelsen blir fakturert.

Gebyrer påløper når avsender har bedt om at skatter, avgifter eller andre regulatoriske avgifter skal faktureres utenfor mottakerlandet.

Pr. sending
2% av forskutterte skatter og avgifter, min 176,-
Duty Tax Importer
Fremskynd innfortolling med Duty Tax Importer
Vis mer
Vis mindre
Duty Tax Importer

DHL Express er pålagt å foreta innfortolling innen gjeldende

tidsfrister. Dersom kunden ikke har tollkreditt, eller kundens

konto er midlertidig stengt eller overskredet, må DHL Express

legge ut avgifter til tollvesenet på vegne av kunden.

 
Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
Minimum kr. 197,-
Duty Tax Receiver
Mottaker av forsendelsen kan faktureres for tollgebyrene
Vis mer
Vis mindre
Duty Tax Receiver
Denne tjenesten dekker import sendinger uten dokumentasjon der DHL bruker egen kredittgrense hos tollvesenet for å forskuttere eller garantere betaling av toll, skatter eller avgifter på vegne av importører og forbrukere som DHL ikke har kontrakt med.
Pr. sending
Minimum kr. 197,-
Leveringsmuligheter
Neutral Delivery
Når du ikke ønsker at mottaker skal få vite vareverdien
Vis mer
Vis mindre
Neutral Delivery
Denne tjenesten tillater levering av sendinger uten at verdien av varen blir gjort kjent for mottaker, da handelsfakturaen blir fjernet før levering.
Pr. sending
kr. 55,-
Saturday Delivery
Få din forsendelse levert på en lørdag.
Vis mer
Vis mindre
Saturday Delivery
Vi tilbyr lørdagslevering i storbyer over hele verden.
Pr. sending
kr. 327,-
Residential Address
Få varsler og leveringsalternativer for hjemmeleveranser.
Vis mer
Vis mindre
Residential Address

Kunder som sender til private adresser, kan aktivere spesifikke leveringsalternativer ved å angi leveringsadressen som boligadresse.

For slike sendinger vil DHL Express proaktivt varsle mottaker via e-post eller sms om sendingens fremdrift. Mottakere kan deretter velge det mest passende leveringsalternativet på nettstedet 'On Demand Delivery'

Pr. sending
kr. 33,-
Direct Signature
Når du vil være sikker på at pakken er i rette hender.
Vis mer
Vis mindre
Direct Signature

Hvis du sender sensitive dokumenter eller innhold med høy verdi, kan du be om at DHL Express krever signatur fra mottakeren eller en representant på leveringsadressen.

DHL Express vil sørge for at forsendelsen ikke blir omdirigert, eller levert på en alternativ adresse.

Pr. sending
kr. 55,-
Dedicated Delivery
Vi tilbyr spesielle leveringsalternativ når det er behov for det.
Vis mer
Vis mindre
Dedicated Delivery
På kundens forespørsel, enten øyeblikkelig eller ekstraordinært med levering på en vanlig arbeidsdag eller helligdag, som forutsetter et spesifikt kjøretøy, f.eks. lastebil med løftelem eller mer enn én kurer. For mer informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Pr. sending
kr. 4,- pr. kg, min. kr. 436,- pr. sending
No Signature Required
Tillat levering uten signatur
Vis mer
Vis mindre
No Signature Required
På mottakers forespørsel kan DHL gis tillatelse til å levere forsendelsen på et bestemt sted uten leveringssignatur.
Pr. sending
Ingen kostnad
Adult Signature
Levering av forsendelse til myndig person
Vis mer
Vis mindre
Adult Signature
DHL vil kreve en leveringssignatur fra en voksen på den angitte leveringsadressen.
Pr. sending
kr. 55,-
Andre Tjenester
GoGreen Plus
Reduser 30 % av karbonutslippet for din forsendelse
Vis mer
Vis mindre
GoGreen Plus

Når du velger denne tjenesten, vil DHL redusere CO2-utslippet fra flyfrakten av din forsendelse ved å kjøpe bærekraftig flydrivstoff (SAF).

Bruk av SAF kan redusere livssyklusutslippet med opp til 80 % sammenlignet med tradisjonelt flydrivstoff. GoGreen Plus støtter reduksjon i Scope 3-utslipp i samsvar med Science Based Target-initiativet. Prosessen revideres årlig av SGS (Société Générale de Surveillance) for å verifisere overholdelse av gjeldende regler og standarder.

Alternative reduksjonsnivåer og CO2eWTW-utslippsrapporter er kun tilgjengelig på kontraktsbasis. Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon.

Pr. kilo
Avhengig av destinasjon med en minimumsavgift på 1,90 NOK pr. kg
Change of Billing
Når fakturaen må endres
Vis mer
Vis mindre
Change of Billing
På kontoinnehaverens forespørsel kan en endring i fakturering gjøres ved å kreditere en faktura, og deretter fakturere det samme beløpet til et annet kontonummer enn det som er merket på fraktbrevet.
Pr. faktura
kr. 99,-
Printed Invoice
Fortsatt behov for en papirfaktura?
Vis mer
Vis mindre
{ct-prod-serv.kd-1}

Denne tjenesten er for kunder som trenger papirfaktura der e-faktura er avtalt standard.

Dette gir fleksibilitet for en annen faktureringsmetode enn det som allerede er avtalt.

Pr. faktura
kr. 49,-
Verbal Notification
DHL holder deg oppdatert!
Vis mer
Vis mindre
{ct-prod-serv.ja-3}
Kundeservice vil kontakte deg på telefon og gi muntlige oppdateringer om avtalte viktige transporthendelser, eller hendelser med potensiell innvirkning på transittiden.
Pr. sending
kr. 55,-
Mer om tilleggstjenester
Mer om tilleggstjenester
  • Gebyrer for tilleggstjenester kommer i tillegg til gjeldende transportkostnader.
  • Tjenestetilgjengelighet er basert på sending og destinasjon. Det er ikke sikkert at alle tjenester er tilgjengelige i alle områder.
  • Ikke alle tilleggstjenester er tilgjengelige for hver sending eller i alle land.
  • Tjenester er underlagt DHLs vilkår og betingelser, og / eller som angitt på fraktbrevet fra avsenderlandet.
Tilbake til toppen