Fortollingstjenester

DHL Express har omfattende tollkunnskap og -erfaring over hele verden. Vi vet at en sikker og effektiv tollklareringsprosess hjelper dine sendinger med å komme frem så raskt som mulig. Vi leverer standardiserte tjenester som effektivt støtter fortollingsprosessen.
Fortollingstjenester
Beskrivelse
Hvordan vi belaster
Kostnad
Klargjøring for tollklarering
Export Declaration
Eksport av varer som krever ytterligere kontroller
Vis mer
Vis mindre
Export Declaration
En eksportdeklarasjon kreves for forsendelser som overstiger en verdigrense. Kan også gjelde for forsendelser som inneholder kontrollerte varer eller overskrider en spesifikk vektgrense.
Pr. sending
(overskrider kr. 102,-)
kr. 109,-
Bonded Transit
Transport av tollager-gods i transitt
Vis mer
Vis mindre
Bonded Transit
Bonded Transit gjelder både eksport- og importsendinger når DHL Express er nødt til å åpne, administrere eller rapportere noen form for overføring under bond ved hjelp av vår egen garanti.
Pr. sending
kr. 491,-
Multiline Entry
Importere forsendelser som inneholder flere varer
Vis mer
Vis mindre
Multiline Entry
Fortollingsavgift belastes når importdeklarasjonen har tre eller flere unike varelinjer (tolltariffnummer). Unike varelinjer dannes der varer har ulike opprinnelsesland, ulik preferanse iht. handelsavtaler og ulik klassifisering i tolltariffen.
Pr. linje
Minimum kr. 319,-
Temporary Import/Export
La DHL håndtere en midlertidig import eller eksport
Vis mer
Vis mindre
Temporary Import/Export
På kundens forespørsel kan DHL tilrettelegge for midlertidig import / eksport av varer ved å sende inn nødvendige dokumenter som et ATA-carnet, og følge påkrevde fortollingsprosedyrer som spesifisert av tollmyndighetene.
Pr. sending
kr. 436,-
Tollprosess
Non-Routine Entry
Varer unntatt standard tollklarering
Vis mer
Vis mindre
Non-Routine Entry
Brukes i utvalgte land ved import av varer med samlet deklarasjonsverdi eller vekt som overstiger grensene fastsatt av tollmyndighetene på destinasjonen, eller pga. andre regulatoriske krav er utelukket fra rutinegodkjenning på et konsolidert manifest, og dermed krever klarering på et individuelt registreringsskjema.
Pr. sending
kr. 283,-
Bonded Storage
Når forsendelsen ikke kan frigjøres av tollmyndighetene
Vis mer
Vis mindre
Bonded Storage

Lagerleie påløper når forsendelsen ikke kan frigis av tollvesenet pga. unøyaktig eller manglende dokumentasjon.

Gebyret påløper etter ankomstdatoen eller varsel fra fortoller, avhengig av hvilken som er senest. Gebyret belastes betaler av skatter og avgifter.

Pr. sending
Pr. dag
etter 3 kalenderdager
kr. 105,- pr. sending og kr. 2,- pr. kg
Permits and Licenses
Vi legger til rette for søkeprosessen for lisenser.
Vis mer
Vis mindre
Permits and Licenses
For å fremskynde import av utvalgte kontrollerte varer, som medisinsk utstyr, legemidler, dataskjermer, CD-spillere, kosmetikk, briller og matvarer, er DHL pålagt å sende inn spesifikk informasjon for å få de nødvendige importtillatelser eller lisenser. Gebyret faktureres den som skal betale skatter og avgifter.
Pr. sending
kr. 218,-
Støtte til tollklarering
Duty Tax Importer
Fremskynd innfortolling med Duty Tax Importer
Vis mer
Vis mindre
Duty Tax Importer

DHL Express er pålagt å foreta innfortolling innen gjeldende

tidsfrister. Dersom kunden ikke har tollkreditt, eller kundens

konto er midlertidig stengt eller overskredet, må DHL Express

legge ut avgifter til tollvesenet på vegne av kunden.

 
Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
Minimum kr. 197,-
Duty Tax Receiver
Mottaker av forsendelsen kan faktureres for tollgebyrene
Vis mer
Vis mindre
Duty Tax Receiver
Denne tjenesten dekker import sendinger uten dokumentasjon der DHL bruker egen kredittgrense hos tollvesenet for å forskuttere eller garantere betaling av toll, skatter eller avgifter på vegne av importører og forbrukere som DHL ikke har kontrakt med.
Pr. sending
Minimum kr. 197,-
Broker Notification
Bruk den fortolleren du foretrekker
Vis mer
Vis mindre
Broker Notification

På importørs forespørsel vil forsendelsespapirene bli overført til en tredjepart for fullføring av fortollingen. DHL Express fortsetter leveringen til endelig destinasjon når fortolling er fullført.

Som et resultat av dette vil ikke DHL være ansvarlig for punktlighet for oversendelse til tollvesenet, eller løslatelse av sendingen.

Pr. sending
kr. 214,-
Mer om fortollingstjenester
Mer om fortollingstjenester
 • DHL forhåndsbetaler og etterfakturerer for avgifter til sertifikater som kreves av myndighetene.
 • Forsendelser som bookes med DTP-tjenesten (Duty Tax Paid) kan være gjenstand for ytterligere fortollingsgebyrer. Der det er aktuelt, vil disse bli fakturert til DTP-avsender. Disse kostnadene kan inkludere, men er ikke begrenset til:
  • Non-Routine Entry
  • Physical Intervention
  • Permits and Licenses
  • Bonded Storage
  • Multiline Entry
Tilbake til toppen