Fortollingstjenester

DHL Express har omfattende tollkunnskap og -erfaring over hele verden. Vi vet at en sikker og effektiv tollklareringsprosess hjelper dine sendinger med å komme frem så raskt som mulig. Vi leverer standardiserte tjenester som effektivt støtter fortollingsprosessen.
Fortollingstjenester
Beskrivelse
Hvordan vi belaster
Kostnad
Klargjøring for tollklarering
Export Declaration
Eksport av varer som krever ytterligere kontroller
Vis mer
Vis mindre
Export Declaration

Gjelder i land hvor en eksporterklæring er påkrevd for forsendelser som inneholder kontrollerte varer, eller som overskrider en viss verditerskel eller vekt.

Avhengig av opprinnelsesland, kan avsendere som sender inn en erklæring på nettet unngå den lokale kostnaden.

Pr. sending
kr. 109,-
Bonded Transit
Transport av tollager-gods i transitt
Vis mer
Vis mindre
Bonded Transit
Bonded Transit gjelder både eksport- og importsendinger når DHL Express er nødt til å åpne, administrere eller rapportere noen form for overføring under bond ved hjelp av vår egen garanti.
Pr. sending
kr. 491,-
Multiline Entry
Importere forsendelser som inneholder flere varer
Vis mer
Vis mindre
Multiline Entry
Fortollingsavgift belastes når importdeklarasjonen har tre eller flere unike varelinjer (tolltariffnummer). Unike varelinjer dannes der varer har ulike opprinnelsesland, ulik preferanse iht. handelsavtaler og ulik klassifisering i tolltariffen.
Pr. linje
Time Definite - min. kr. 319,-, Day Definite - min. kr. 53,-
Clearance Authorization
Holdt tilbake for klareringsinstruksjoner
Vis mer
Vis mindre
Clearance Authorization
Bedriftskunder kan be DHL om å holde igjen deres innkommende forsendelser, og be om en foretrukket kontaktperson for ytterligere klareringsinstruksjoner. Krever kontraktsavtale.
Pr. sending
kr. 109,-
Tollprosess
Non-Routine Entry
Varer unntatt standard tollklarering
Vis mer
Vis mindre
Non-Routine Entry
Brukes i utvalgte land ved import av varer med samlet deklarasjonsverdi eller vekt som overstiger grensene fastsatt av tollmyndighetene på destinasjonen, eller pga. andre regulatoriske krav er utelukket fra rutinegodkjenning på et konsolidert manifest, og dermed krever klarering på et individuelt registreringsskjema.
Pr. sending
kr. 283,-
Bonded Storage
Når forsendelsen ikke kan frigjøres av tollmyndighetene
Vis mer
Vis mindre
Bonded Storage

Lagerleie gjelder når forsendelsen ikke kan frigis av tollvesenet pga. unøyaktig eller manglende papirarbeid, etter forespørsel fra mottaker, eller hvis en sending venter på fullført fortolling av tredjepart.

Disse gebyrene gjøres gjeldende tre kalenderdager etter sendingens ankomstdato, eller tredjeparts fortoller har mottatt tollpapirer, avhengig av hvilken som er senest. Gebyret faktureres betaler av skatter og avgifter.

Pr. sending
Pr. dag
etter 3 kalenderdager
Kr. 55,- pr. sending og kr. 1,- pr. kg x antall dager
Clearance Data Modification
Når klareringsinformasjonen må endres
Vis mer
Vis mindre
Clearance Data Modification
Et gebyr tilkommer i tilfeller hvor den tolldeklarerte verdien av en forsendelse krever endring enten før eller under tollbehandlingsprosessen.
Pr. sending
kr. 545,-
Permits and Licenses
Vi legger til rette for søkeprosessen for lisenser.
Vis mer
Vis mindre
Permits and Licenses
For å fremskynde import av utvalgte kontrollerte varer, som medisinsk utstyr, legemidler, dataskjermer, CD-spillere, kosmetikk, briller og matvarer, er DHL pålagt å sende inn spesifikk informasjon for å få de nødvendige importtillatelser eller lisenser. Gebyret faktureres den som skal betale skatter og avgifter.
Pr. sending
kr. 218,-
Physical Intervention
Når tollvesenet må inspisere de sendingsinnhold
Vis mer
Vis mindre
Physical Intervention
Dette gjelder forsendelser som er tatt inn for fysisk undersøkelse av tollmyndighetene.
Pr. sending
kr. 204,-
Støtte til tollklarering
Duty Tax Importer (Tidligere Disbursement)
Tollgebyrer kan faktureres en DHL-konto på destinasjonen
Vis mer
Vis mindre
Duty Tax Importer
På kundens forespørsel klarerer DHL sendingen på destinasjonen, og sørger for at gjeldende importavgifter, skatter og avgifter faktureres til en spesifisert DHL-konto på destinasjonen.
Pr. sending
Minimum kr. 197,-
Duty Tax Receiver (Tidligere Advance Payment)
Mottaker av forsendelsen kan faktureres for tollgebyrene
Vis mer
Vis mindre
Duty Tax Receiver
Denne tjenesten dekker import sendinger uten dokumentasjon der DHL bruker egen kredittgrense hos tollvesenet for å forskuttere eller garantere betaling av toll, skatter eller avgifter på vegne av importører og forbrukere som DHL ikke har kontrakt med.
Pr. sending
Minimum kr. 197,-
Broker Notification
Bruk den fortolleren du foretrekker
Vis mer
Vis mindre
Broker Notification

På importørs forespørsel vil forsendelsespapirene bli overført til en tredjepart for fullføring av fortollingen. DHL Express fortsetter leveringen til endelig destinasjon når fortolling er fullført.

Som et resultat av dette vil ikke DHL være ansvarlig for punktlighet for oversendelse til tollvesenet, eller løslatelse av sendingen.

Pr. sending
kr. 214,-
More About Customs Services
More About Customs Services
  • DHL forhåndsbetaler og etterfakturerer for avgifter til sertifikater som kreves av myndighetene.
Tilbake til toppen