Fortollingstjenester

DHL Express har omfattende tollkunnskap og -erfaring over hele verden. Vi vet at en sikker og effektiv tollklareringsprosess hjelper dine sendinger med å komme frem så raskt som mulig. Vi leverer standardiserte tjenester som effektivt støtter fortollingsprosessen.
Fortollingstjenester
Beskrivelse
Hvordan vi belaster
Kostnad
Klargjøring for tollklarering
Temporary Import/Export
DHL kan organisere midlertidig import eller eksport
Vis mer
Vis mindre
Temporary Import/Export
På forespørsel fra avsender eller importør, kan DHL Express forberede varene for midlertidig eksport og senere import. Rå- eller halvfabrikata kan importeres til en tollgodkjent eksportsone eller frihandelssone for verdiskapende håndtering, forutsatt at de ferdige varene deretter eksporteres.
Pr. sending
kr. 436,-
Export Declaration
Eksport av varer som krever ytterligere kontroller
Vis mer
Vis mindre
Export Declaration

Gjelder i land hvor en eksporterklæring er påkrevd for forsendelser som inneholder kontrollerte varer, eller som overskrider en viss verditerskel eller vekt.

Avhengig av opprinnelsesland, kan avsendere som sender inn en erklæring på nettet unngå den lokale kostnaden.

Pr. sending
kr. 109,-
Bonded Transit
Transport av tollager-gods i transitt
Vis mer
Vis mindre
Bonded Transit
Bonded Transit gjelder både eksport- og importsendinger når DHL Express er nødt til å åpne, administrere eller rapportere noen form for overføring under bond ved hjelp av vår egen garanti.
Pr. sending
kr. 491,-
Multiline Entry
Importere forsendelser som inneholder flere varer
Vis mer
Vis mindre
Multiline Entry
Fortollingsavgift belastes når importdeklarasjonen har tre eller flere unike varelinjer (tolltariffnummer). Unike varelinjer dannes der varer har ulike opprinnelsesland, ulik preferanse iht. handelsavtaler og ulik klassifisering i tolltariffen.
Pr. linje
Time Definite - min. kr. 319,-, Day Definite - min. kr. 53,-
Fortolllingsprosessen
Formal Clearance
Uregelmessig og høyverdiklarering
Vis mer
Vis mindre
Formal Clearance
For sendinger med varer unntatt fra rutinemessige klareringsprosedyrer fordi verdi eller vekt overskrider formelle grenser fastsatt av tollmyndighetene på destinasjonen, eller av andre regulatoriske krav som f.eks. tollkoder. Gjelder også formell tollklarering utført av tredjepartsfortollere i land der DHL ikke kan tilby fortollertjenesten.
Pr. sending
kr. 283,-
Bonded Storage
Når forsendelsen ikke kan frigjøres av tollmyndighetene
Vis mer
Vis mindre
Bonded Storage

Lagerleie gjelder når forsendelsen ikke kan frigis av tollvesenet pga. unøyaktig eller manglende papirarbeid, etter forespørsel fra mottaker, eller hvis en sending venter på fullført fortolling av tredjepart.

Disse gebyrene gjøres gjeldende tre kalenderdager etter sendingens ankomstdato, eller tredjeparts fortoller har mottatt tollpapirer, avhengig av hvilken som er senest. Gebyret faktureres betaler av skatter og avgifter.

Pr. kilo
Pr. dag
etter 3 kalenderdager
Kr. 55,- pr. sending og kr. 1,- pr. kg x antall dager
Clearance Data Modification
Når klareringsinformasjonen må endres
Vis mer
Vis mindre
Clearance Data Modification
Et gebyr tilkommer i tilfeller hvor den tolldeklarerte verdien av en forsendelse krever endring enten før eller under tollbehandlingsprosessen.
Pr. sending
kr. 545,-
Permits and Licenses
Vi legger til rette for søkeprosessen for lisenser.
Vis mer
Vis mindre
Permits and Licenses
For å fremskynde import av utvalgte kontrollerte varer, som medisinsk utstyr, legemidler, dataskjermer, CD-spillere, kosmetikk, briller og matvarer, er DHL pålagt å sende inn spesifikk informasjon for å få de nødvendige importtillatelser eller lisenser. Gebyret faktureres den som skal betale skatter og avgifter.
Pr. sending
kr. 327,- + kostnad for sertifikat
Støtte til tollklarering
Disbursement
Fremskynd klarering med utbetalingsavtale
Vis mer
Vis mindre
Disbursement

DHL fremskynder fortollingsprosessen ved å legge ut for skatter og avgifter for en sending. Mottakeren avventer betalingen til innen en gitt forfallsdato.

Kun tilgjengelig for bedriftskunder med kontraktsavtale.

Pr. sending
min. kr. 197,-
Advance Payment
DHL forskutterer skatter og avgifter på import
Vis mer
Vis mindre
Advance Payment
Tjenesten dekker all import av en udokumentert sending som DHL Express på forhånd har betalt eller brukt sin tollkreditt på toll, skatter og regulatoriske avgifter på vegne av de importører DHL Express ikke har kontrakt med. Avgiften er basert på forhånds- eller garantikreditt, og er underlagt et standard minimum.
Pr. sending
min. kr. 197,-
Broker Notification
Bruk den fortolleren du foretrekker
Vis mer
Vis mindre
Broker Notification
På kundens forespørsel vil forsendelsespapirene bli overført til en tredjepart for fullføring av fortollingen. DHL Express fortsetter leveringen til endelig destinasjon når fortolling er fullført.
Pr. sending
kr. 214,-
Back to Top