Litiumbatterier

Trygg transport av litiumbatterier er essensielt for å sikre at forsendelsen blir levert som beregnet.

Hva du trenger å vite

  • Litiumbatterier er klassifisert som farlig gods
  • Det er fraktbestemmelser for litiumbatterier
  • Defekte, ødelagte og tilbakekalte batterier er ikke tillatt
  • Avsender er juridisk ansvarlig for overholdelse og sikker transport av litiumbatterier
  • Ikke alle typer litiumbatterier aksepteres av DHL Express
  • Du må være forhåndsgodkjent av DHL Express for å kunne sende litiumbatterier.
Mange elektroniske varer drevet av litiumbatterier faller inn under forskriften om farlig gods, uavhengig om batteriene er oppladbare (litiumioner) eller ikke (litiummetaller).
Forskriften gjelder når litiumbatterier er:
Farlig gods
Løse
Batterier sendt som enkeltvarer (løse / bulk)
F.eks.: bærbar batterilader
 
Pakket med utstyr
Utstyr med batterier i samme pakke
F.eks.: Et kamera med ekstra batteri
Installert i utstyr
Batteriet sitter i utstyret
F.eks.: nettbrett med integrert litiumbatteri
Sikker transport av slikt innhold med fly, samt full overholdelse av ICAO / IATA-regelverket, er avsenders juridiske ansvar. IATA og DHL har laget veiledningsmateriell for å hjelpe transportører med å forstå og overholde regelverket.
Tillatt
  • Pakke med utstyr som inneholder mindre enn 2 batterier eller 4 celler, aksepteres for transport uten litiumbatterimerking.
F.eks.: en pakke inneholdende en bærbar PC kan ha 1 litiumbatteri og 2 små litiummetallceller installert.
Ikke tillatt
  • Litiumbatterier som er kjent eller mistenkt for å være defekte, skadet eller tilbakekalt, utgjør en høy sikkerhetsrisiko for personell og eiendom, og er under ingen omstendigheter tillatt på fly.
  • Når det er kjent eller mistenkt at det er et defekt, skadet eller tilbakekalt litiumbatteri i en bærbar PC, mobiltelefon eller annen enhet, må batteriet tas ut før DHL kan akseptere forsendelsen.
DHL Express krever forhåndsgodkjenning for å sende litiumbatterier. Dette for å sikre at kontoinnehaver/avsender har fått tilstrekkelig opplæring, og kan klargjøre forsendelser av litiumbatterier iht. gjeldende regelverk og DHLs retningslinjer og prosedyrer.
Ønsker du å opprette en forhåndsgodkjent DHL-konto? Våre kunnskapsrike eksperter er her for å gi profesjonell hjelp og veiledning. Kontakt våre eksperter på farlig gods
Tilbake til toppen