Farlig gods

Farlig gods (også kjent som farlig materiale eller HAZMAT) er stoffer eller materialer som kan utgjøre en potensiell risiko for helse, sikkerhet og eiendom. Identifisering av farlig gods er første trinn for å redusere risikoen, som innebærer korrekt emballasje, kommunikasjon, håndtering og oppbevaring. DHL er en etablert transportør med betydlig erfaring med transport av farlig gods.

Hva du trenger å vite

 • Det er fraktbestemmelser for farlig gods
 • Avsender er juridisk ansvarlig for overholdelse
 • Ikke alt av farlig gods aksepteres av DHL Express
 • Du må være forhåndsgodkjent av DHL Express for å kunne sende farlig gods.
 • DHL Express aksepterer farlig gods under visse begrensninger og betingelser
 • DHL må varsles om planlagt sending
 • For sendinger med farlig gods tilkommer tilleggsavgifter
Mange varer som klassifiseres som farlig gods, kan sendes.
DHL overholder følgende regelverk:
 • IATA gjelder for all flyfrakt med DHL Express
 • ADR gjelder i alle land som har vedtatt ADR-konvensjonen i sin lovgivning
 • Annen gjeldende nasjonal lovgivning, avhengig av sendingens opprinnelse, transitt og destinasjon
Open Box
Pakking
Exclamation Point
Merking
Erklære
Regelverket inkluderer spesifikke regler for korrekt emballering av farlig gods, merking av esker og varedeklarering på fraktdokumenter.
Varer med disse egenskapene anses som farlige (ikke uttømmende liste)
 • Radioaktiv
 • Brannfarlig
 • Eksplosiver
 • Etsende
 • Giftig
 • Oksiderende
 • Smittsom
 • Andre regulerte materialer
Elektronisk utstyr, parfymer og mataromaer kan klassifiseres som farlig gods. Noen materialer og kjemikaler kan ha egenskaper som gjør de skadelige under spesifikke omstendigheter.
Materialets sikkerhetsdatablad eller sikkerhetsbladet fra produsenten, gir informasjon for å identifisere innholdsklassifiseringen.
DHL Express krever forhåndsgodkjenning for å sende litiumbatterier. Dette for å sikre at kontoinnehaver / avsender har fått tilstrekkelig opplæring, og kan klargjøre forsendelser av litiumbatterier iht. gjeldende regelverk og DHLs retningslinjer og prosedyrer. 
Ønsker du å opprette en forhåndsgodkjent DHL-konto? Våre kunnskapsrike eksperter er her for å gi profesjonell hjelp og veiledning. Kontakt våre eksperter på farlig gods
Tilbake til toppen