DHL Express Forbudte varer

Før du sender varer eller gjenstander med DHL Express, er det viktig at du sjekker om de er forbudte eller har restriksjoner.
Dersom du er i tvil om aksept av dine varer, vennligst ta kontakt med en DHL representant før overlevering av din forsendelse. For ytterligere informasjon om landsspesifikke forbudte varer og varer med restriksjoner, kontakt kundeservice.
Forbudte varer er ikke tillatt for transport.
Følgende varer er ikke akseptable for transport av DHL under noen omstendigheter.
 • Live animals (including but not limited to mammals, reptiles, fish, invertebrates, amphibians, insects or birds)
 • Hunting (animal) trophies, animal parts such as ivory and sharks fin, animal remains, or animal-by-products or derived products not intended for human consumption, prohibited for movement by the CITES Convention or local law
 • Human remains or ashes in any form
 • Barer av ethvert edelt metall
 • Kontanter (gjeldende lovlig betalingsmiddel som sedler, valutasedler, mynter)
 • Løse edel- og halvedelstener (kuttet eller uklippet, polert eller upolert)
 • Complete firearms, ammunition, explosives, explosive devices, including inert explosives or test pieces, air guns, replica or imitation firearms or ammunition
 • Illegal goods, such as illicit drugs, included but not limited to narcotics stimulants, depressants or hallucinogens. Cannabis or its derivatives
Denne listen inneholder varer som er forbudt for befordring iht. lov, forskrifter eller vedtekter for føderale, statlige eller lokale myndigheter i ethvert land fra, til eller gjennom, hvor gjenstandene kan bli transportert.
Følgende varer vil IKKE bli akseptert for transport med mindre annet er avtalt med DHL. For å få en slik avtale må varene godkjennes for transport av DHL og være skriftlig avtalt med kunden.
 • Antikviteter, kunstverk og kunst med verdi over EUR 500.000.
 • Banderoler / skattestickers med verdi over EUR 500.000.
 • Sigaretter, sigarer, tobakksprodukter og elektroniske sigaretter eller tilbehør med verdi over EUR 500.000. Elektroniske sigaretter og tilbehør krever godkjennelse fra DHL Express.
 • Farlig gods, inkludert (men ikke begrenset til) parfymer, barberingsvann, aerosoler, brannfarlige stoffer, tørris, biologiske stoffer, FN-klassifisert farlig gods og alle varer spesifisert som farlig under den internasjonale transportforeningens forskrifter ("IATA"), avtalen om farlig gods på vei ("ADR") eller internasjonal forskrift om maritim farlig gods ("IMDG")
 • Minnemynter, -medaljer og verdifulle samleobjekter, inkludert, men ikke begrenset til, tegneserier eller bøker (førsteutgaver), samlekort, frimerker, minnegjenstander med en total eller individuell verdi EUR 2.000, er tillatt for transport.
 • Jakttrofeer (fra dyr) og dyreskinn som ikke er beregnet for menneskelig konsum, som er inkludert i vedlegg II og vedlegg III til CITES-konvensjonen (konvensjonen om internasjonal handel av truede arter av vill fauna og flora).
 • Finansielle og monetære varer med verdi over EUR 500.000, som aktiverte SIM-kort til mobiltelefoner, gavekort, arrangementsbilletter, lodd, penge- eller postanvisning, forhåndsbetalte telefonkort, ubrukte billetter, vouchers / poletter, ubrukte frimerker, osv.
 • Smykker og klokker med verdi over EUR 10.000.
 • Lekevåpen, deler og tilbehør til skytevåpen, ammunisjonsdeler, elektrosjokkvåpen eller kontrollerte militære gjenstander. Tilbehør til skytevåpen, som fester, sikter, nattkikkerter, pistolkolber, lyddempere, fakler, magasin eller klips, blitsdempere og signaturreduserende enheter.
DHLs sikkerhetspolitikk uttrykker tydelig at det ikke er tillatt å transportere falske varer via DHLs nettverk. DHL vil ikke bli assosiert med kopivarer og ved mistanke om at slike varer blir importert, vil Tollvesenet bli informert.
Hvis du blir tilbudt svært lave priser for merkevarer som selges på nettet eller via andre kanaler, kan du vanligvis regne med at varene er falske.
Merkevarer som ofte er kopiert er blant disse segmentene:
 • Sko
 • Klær
 • Vesker
 • Dyre klokker
 • CDer og DVDer
 • Parfymer
 • Elektronikk
Det er forbudt i mange land å innføre kopivarer, og dersom dette blir bevist vil tollmyndighetene beslaglegge varene og straffeforfølge kjøperen.
Tilbake til toppen