Importere mat til USA

FDA-forskrifter for sending av næringsmidler til USA

Sørg for rask tollklarering og raskest mulig levering når du sender næringsmidler til USA ved å sjekke og forstå de siste FDA- og tollforskriftene.
Varer som FDA anser å være næringsmidler, er for eksempel:
 • Kosttilskudd og kostingredienser
 • Drikkevarer inkludert alkoholholdige drikkevarer og flaskevann
 • Frukt og grønnsaker
 • Fisk og sjømat
 • Melkeprodukter og egg
 • Ubehandlede landbruksprodukter som mat eller ingredienser i mat
 • Hermetikk eller frossenmat
 • Levende matdyr
 • Bakerivarer, småretter, godteri og tyggegummi
 • Dyrefôr og katte-/hundemat
Følgende varer er unntatt fra kravet om forhåndsmelding:
 • Kjøttprodukter, fjærkreprodukter og eggprodukter som er underlagt jurisdiksjonen til USDA (det amerikanske landbruksdepartementet), og som er i samsvar med USDAs regler og forskrifter
 • Næringsmidler som er laget av en person i hans/hennes private hjem og som sendes av denne personen som en gave (det vil si ikke i forretningsøyemed) til en annen i USA. FDA utvidet nylig unntakene til å inkludere alle private forsendelser av næringsmidler. Dette er ikke-kommersielle forsendelser som sendes fra person til person.
Eksempler:
 • Husholdningsvarer, inkludert militære, sivile, offentlige og diplomatiske sendinger;
 • Næringsmidler som kjøpes av en reisende, og som vedkommende sender hjem til egen amerikansk hjemadresse;
 • Gaver som kjøpes i en butikk og som sendes av kjøperen, ikke butikken;
 • Næringsmidler i diplomatiske sendinger.
Merk: Dette inkluderer ikke forsendelser fra en forhandler eller distributør til en privatperson. Slike forsendelser krever forhåndsmelding (se også "Gavekurver" nedenfor).
FDA har myndighet til alene å fastsette hvilke varer dette skal gjelde for. Du finner mer informasjon på FDAs nettside.
Alle virksomhet som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA, må registrere seg i FDA.
DHL Express USA Inc kan sende forhåndsmeldinger for enkeltforsendelser (se Avsnitt 4 nedenfor), men tilbyr ikke registreringstjenester. Kundene kan registrere seg direkte hos FDA på FDAs nettside
DHL krever et bekreftelsesnummer for forhåndsmeldingen, eller den påkrevde informasjonen for å sende søknad om forhåndsmelding på sendingsdokumentasjonen, ved opphentingstidspunktet.
FDA lar også næringsmiddelimportører sende søknad om forhåndsmelding direkte. Forhåndsmeldingen må sendes inn elektronisk på FDAs nettside.
Skjemaet "Required Information for FDA Prior Notice Submission" kan fylles ut og inkluderes i forsendelsesdokumentene for å sikre at alle nødvendige detaljer er tilgjengelige.
I tillegg til standardkravene for faktura, må følgende informasjon være med på forsendelsesfakturaen og være tilgjengelig ved opphenting:
 • Identifisering av hver næringsmiddelartikkel, inkludert det vanlige navnet eller det markedsførte navnet, mengden beskrevet i minste pakkestørrelse og parti- eller kodenumrene eller en annen identifikator.
 • For å kunne sende inn en riktig forhåndsmelding, krever DHL en beskrivelse på engelsk for hver næringsmiddelartkkel som sendes. FDAs produktkode, hvis den er kjent (tilgjengelig på FDAs nettside), vil gjøre prosessen raskere.
 • Fullstendig navn og adresse på produsenten og hans FDA-registreringsnummer (hvis tilgjengelig)
 • Produksjonsland
 • Fullstendig navn og adresse på avsenderen og hans FDA-registreringsnummer (hvis tilgjengelig)
 • Fullstendig navn og adresse på importøren, kjøperen eller mottakeren og dennes FDA-registreringsnummer (hvis tilgjengelig)
Skjemaet "Required Information for FDA Prior Notice Submission" kan fylles ut og inkluderes i forsendelsesdokumentene for å sikre at alle nødvendige detaljer er tilgjengelige.
Merk det kreves en egen forhåndsmelding for hver næringsmiddelartikkel når en av de ovennevnte artiklene endres. Dette gjelder også endringer i størrelse eller type emballasje eller container.
DHL vil kreve en kopi av forhåndsmeldingsbekreftelsen som legges ved forsendelsen. Bekreftelsesnummeret må også identifiseres tydelig på forsendelsesfakturaen. DHLs fraktbrev skal angi 'Food' eller 'Foodstuff'.
Næringsmidler som importeres eller legges til import uten riktig forhåndsmelding, kan avvises og holdes igjen på grensen. FDA vil gi sine medarbeidere retningslinjer som skal følges vedrørende pålegg, rettsforfølgelse, konfiskering, destruksjon, bøtelegging og straff ved manglende eller mangelfull forhåndsmelding.
Den amerikanske loven om bioterrorisme av 2002 (også kjent som BTA) inneholder bestemmelser som skal beskytte USA mot biotrusler mot deres matforsyning, inkludert næringsmidler fra utenlandske kilder.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
Derfor kan de amerikanske tollmyndighetene returnere eller stoppe alle forsendelser som ikke er i samsvar med alle bestemmelser. De amerikanske myndighetene vil gi bøter/straff hvis bestemmelsene ikke overholdes.
 • Registrering av virksomhet: FDA vil kreve at innenlandske og utenlandske virksomheter som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA, registrerer seg i FDA. Landbruksenheter, utsalgssteder, restauranter og ideelle matorganisasjoner i USA der mat lages for eller serveres direkte til forbrukeren, er unntatt disse kravene.
 • Forhåndsmelding om næringsmiddelimport: FDA vil kreve at amerikanske innkjøpere eller importører eller deres agenter sender forhåndsmelding til FDA om import av næringsmidler. Forhåndsmeldingen må sendes ikke senere enn fire timer før flyankomst, men må ikke sendes tidligere enn fem dager før forsendelsen ankommer.
Denne loven har to viktige bestemmelser som angår DHL Express-kunder:
Registrering og forhåndsmelding har en stor innvirkning på handelsnæringen. Denne dokumentasjonen forsøker å gi en oversikt over de aktuelle bestemmelsene som kan påvirke deg som kunde av DHL Express.
Hvis du har spørsmål om dette, kan du ta kontakt med ditt lokale DHL-kontor. Nedenfor finner du også en rekke spørsmål og svar som kan være til hjelp.
Tilbake til toppen