TSA Notice (on Schedule Pickup)

PRIVACY ACT NOTICE
 

Privacy Act Notice - 49 USC 114 tillater innhenting av denne informasjonen. Informasjonen du oppgir vil bli brukt til å kvalifisere deg eller verifisere statusen som en mulig 'kjent avsender'.

Å gi denne informasjonen er frivillig, men unnlatelse av å gi informasjonen hindrer deg i å kvalifisere som en kjent sender. Denne informasjonen vil bli gitt til TSA-personell eller andre agenter, inkludert IAC, i vedlikehold og drift av det kjente avsenderprogrammet.

TSA kan dele informasjonen med flyplassoperatører, utenlandske luftfartsselskaper, IACer, rettshåndhevende organer og andre i samsvar med personvernloven, 5 USC-seksjon 552a.

For ytterligere detaljer, se systemet med registreringsvarsel for Transport Security Threat Assessment System (DHS / TSA 002) publisert i Federal Register.

Hvis du vil ha mer informasjon om innholdet i denne kunngjøringen, kan du gå til www.tsa.gov.