ต้องการติชมการให้บริการ

แจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยตรง

การทำความเข้าใจถึงความรู้สึกของคุณต่อบริการของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานเพื่อให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น
  • ที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศและทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกและในทุก ๆ ครั้ง อย่างไรก็ตามในบางครั้งการบริการของเราอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุณคาดหวังไว้ ดังนั้นเราจึงต้องการรับฟังข้อร้องเรียนจากคุณโดยตรง
  • แน่นอนว่าลูกค้าอีกมากมายได้ใช้บริการของดีเอชแอลทุกวันเพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งสินค้า หากคุณประทับใจในการบริการของเรา เรายินดีรับฟังเรื่องราวของคุณเช่นกัน
DHL Manager
คุณเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน
"บริการที่เป็นเลิศ ความรวดเร็ว การทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก และ ทัศนคติ "เราทำได้" เป็นวัฒนธรรมของดีเอชแอล และพนักงานของเรา เราพร้อมในทุกเส้นทางที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ได้ตามที่คุณคาดหวัง"
คุณพิมพ์ประภา รวีพัฒน์โสภณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย
“หน้าที่ของเราคือการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและความพึงพอใจให้ถึงมือคุณ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เรายกระดับบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยบอกให้เราทราบถึงความรู้สึกของคุณที่มีต่อบริการของเรา”
กลับขึ้นไปข้างบน