บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

ดีเอชแอลมีบริการเสริมมากมายให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้านอกเหนือจากบริการมาตรฐาน ทางเลือกในการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะมอบตัวเลือกบริการที่ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งของคุณ
บริการเพิ่มเติมอื่นๆ
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
การจัดเตรียมพัสดุและบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง
บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง (Shipment Preparation)
รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง (Shipment Preparation)

บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง เช่น การจัดทำฉลากและเอกสารหลังจากนั้นจะนำส่งพัสดุไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

การให้บริการที่ปฏิบัติตามข้อตกลงการบริการด้านโลจิสติกส์ เช่น Mailroom จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

ต่อชิปเมนต์
960 บาท
บรรจุภัณฑ์
ซื้อกล่อง ซองใส่เอกสารและอื่นๆ อีกมากมาย
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บรรจุภัณฑ์
เรามีบรรจุภัณฑ์ของดีเอชแอลที่หลากหลาย

ซองใส่เอกสาร - 100 ซอง

รายการอื่นๆ - ใช้เดี่ยวหรือเป็นชุดใหญ่

350 บาท
 
แตกต่างกัน
การคุ้มครองชิปเมนต์ของคุณ
บริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้า (Shipment Value Protection)
ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับสินค้ามีค่า
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้า (Shipment Value Protection)
ดีเอชแอลแนะนำบริการเสริมป้องกันมูลค่าเพิ่มเติมนี้สำหรับสินค้ามีค่าหรือชิปเมนต์ส่วนบุคคล ช่วยให้คุณอุ่นใจหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากความเสียหายทางกายภาพหรือการสูญเสีย ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ตามมูลค่าของชิปเมนต์
ส่งออก: 2% ของมูลค่าสินค้า หรือขั้นต่ำ 450 บาท
นำเข้า: 1% ของมูลค่าสินค้าที่ผู้ส่งระบุ หรือขั้นต่ำ 450 บาท
บริการเพื่อเพิ่มวงเงินคุ้มครองสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารสำคัญ (Extended Liability)
เอกสารก็มีมูลค่าเช่นกัน!
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการเพื่อเพิ่มวงเงินคุ้มครองสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารสำคัญ (Extended Liability)
หากคุณต้องการส่งเอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต ใบคำร้องขอวีซ่า หรือใบรับรองต่างๆ คุณสามารถขอวงเงินคุ้มครองเพิ่มเติมจากวงเงินพื้นฐานที่ได้รับจากดีเอชแอลผ่านบริการนี้ กรณีเกิดความเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมดกับชิปเมนต์เอกสารนั้น จะได้รับค่าชดเชยตามที่กำหนดไว้
ต่อชิปเมนต์
170.00 บาท
ตัวเลือกการรับพัสดุ

บริการรับ เอกสาร/พัสดุตรงจากผู้ส่ง (Dedicated Pickup)

คุณมีความต้องการพิเศษสำหรับการเข้ารับพัสดุหรือไม่?
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการรับ เอกสาร/พัสดุตรงจากผู้ส่ง (Dedicated Pickup)
หากธุรกิจของคุณต้องการยานพาหนะสำหรับคุณโดยเฉพาะเพื่อไปรับชิปเมนต์ที่อยู่นอกเหนือกำหนดการ หรือนอกเวลาทำการ เราสามารถจัดการสิ่งนี้ให้กับคุณ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการนี้ผ่านคอลเซ็นเตอร์ของดีเอชแอล
ต่อชิปเมนต์
18.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 1,700.00 บาท
บริการรับสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Pickup)
การจัดส่งในวันเสาร์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการรับสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Pickup)
ในประเทศที่วันเสาร์ไม่ใช่วันทำงานปกติ ดีเอชแอลสามารถไปรับชิปเมนต์เฉพาะกิจน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมได้ โดยให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่มีรหัสไปรษณีย์ให้เลือกเท่านั้น โดยสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของดีเอชแอล
ต่อชิปเมนต์
740.00 บาท
บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินพิธีศุลกากร
บริการชำระค่าภาษี (Duty Tax Paid)
สามารถเก็บเงินค่าภาษีและอากรกับผู้ส่งหรือบุคคลที่สาม
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการชำระค่าภาษี (Duty Tax Paid)

ดีเอชแอล ามารถจัดการเรียกเก็บค่าภาษีและอากรกับผู้ส่งหรือบุคคลที่สาม ณ ประเทศปลายทาง แทนที่จะเรียกเก็บเงินกับผู้รับชิปเมนต์

ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเมื่อใดก็ตามที่มีภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีเกิดขึ้น และผู้ส่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนอกประเทศปลายทาง

ต่อชิปเมนต์
690.00 บาทหรือ 2% ของมูลค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่างๆ บนใบแจ้งหนี้
การดำเนินการด้านภาษีอากร
ลูกค้าที่มีบัญชีสมาชิกสามารถเร่งรัดการดำเนินพิธีศุลกากรได้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การดำเนินการด้านภาษีอากร
ดีเอชแอลจะเร่งรัดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากรด้วยการชำระเงินค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับชิปเมนต์โดยทันที ในขณะที่ผู้รับสามารถชำระกลับภายหลังได้จนถึงวันที่ตกลงกัน
ต่อชิปเมนต์
200 บาทหรือ 2% ของมูลค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่างๆ บนใบแจ้งหนี้ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิปเมนต์)
การดำเนินการด้านภาษีอากร
อากรขาเข้าและภาษีสำหรับผู้รับที่ไม่ใช่บัญชีสมาชิก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การดำเนินการด้านภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกจัดเก็บเพิ่มเติมในกรณีที่ดีเอชแอลเป็นผู้สำรองจ่ายหรือประกันการชำระอากร ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในนามของผู้นำเข้าและลูกค้าที่ไม่ได้มีการทำข้อตกลงกับเราไว้ล่วงหน้า
ต่อชิปเมนต์
200 บาทหรือ 2% ของมูลค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่างๆ บนใบแจ้งหนี้ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิปเมนต์)
Delivery Options
การจัดส่งสินค้าโดยไม่เปิดเผยใบแจ้งราคาสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า (Neutral Delivery)
หากคุณไม่ต้องการให้ผู้รับเห็นมูลค่าสินค้า
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การจัดส่งสินค้าโดยไม่เปิดเผยใบแจ้งราคาสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า (Neutral Delivery)
บริการนี้สามารถเลือกเพิ่มเติมสำหรับชิปเมนต์ที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้รับทราบมูลค่าสินค้า ดีเอชแอลจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเอกสารที่ระบุมูลค่าสินค้าถูกดึงออกก่อนส่งมอบสินค้าให้ผู้รับ
ต่อชิปเมนต์
300.00 บาท
บริการนำส่งสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Delivery)
ส่งชิปเมนต์ของคุณถึงมือผู้รับในวันเสาร์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการนำส่งสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Delivery)
เรามีบริการขนส่งพิเศษในวันเสาร์ ในเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก
ต่อชิปเมนต์
740.00 บาท
บริการแจ้งเตือนและกำหนดรูปแบบการจัดส่ง ไปยังเขตที่พักอาศัย (Residential Address)
รับการแจ้งเตือนและเลือกเวลาสำหรับการจัดส่งถึงหน้าบ้าน
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการแจ้งเตือนและกำหนดรูปแบบการจัดส่ง ไปยังเขตที่พักอาศัย (Residential Address)
บริการแจ้งเตือนและกำหนดรูปแบบการจัดส่งสำหรับชิปเมนต์ที่ส่งไปยังเขตที่พักอาศัย โดยผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ SMS เพื่ออัปเดตสถานะต่างๆ ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งที่เหมาะสมได้ในเว็บไซต์ On Demand Delivery
ต่อชิปเมนต์
110.00 บาท
บริการจัดส่งตรงที่ต้องมีลายเซ็นผู้รับหรือตัวแทน (Direct Signature)
เมื่อคุณต้องการให้มั่นใจว่าพัสดุจะถูกส่งถึงผู้รับปลายทางที่ถูกต้อง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการจัดส่งตรงที่ต้องมีลายเซ็นผู้รับหรือตัวแทน (Direct Signature)
ค่าบริการที่เรียกเก็บหากมีการระบุว่าดีเอชแอล จะต้องได้รับลายเซ็นจากผู้รับหรือตัวแทนที่อยู่ในการจัดส่งเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้รับที่ระบุไว้ดีเอชแอล จะจัดส่งใหม่อีกครั้ง
ต่อชิปเมนต์
200.00 บาท
บริการจัดส่ง เอกสารหรือพัสดุโดยตรงให้กับผู้รับ กรณีพิเศษ (Dedicated Delivery)
เราสามารถจัดการการจัดส่งแบบพิเศษได้หากคุณต้องการ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการจัดส่ง เอกสารหรือพัสดุโดยตรงให้กับผู้รับ กรณีพิเศษ (Dedicated Delivery)
เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า จะทำการจัดส่งชิปเมนต์เที่ยวเดียวแบบกะทันหันหรือไม่ได้ตามกำหนดการปกติภายในวันทำงานหรือวันหยุดที่ต้องใช้ยานพาหนะแบบพิเศษ หรือใช้คูเรียร์มากกว่าหนึ่งคน โดยสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของดีเอชแอล
ต่อชิปเมนต์
18.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 1,700.00 บาท
บริการ Adult Signature
การขนส่งชิปเมนต์ไปยังผู้ใหญ่
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการ Adult Signature
ดีเอชแอลจะขอลายเซ็นยืนยันการจัดส่งจากผู้รับที่เป็นผู้ใหญ่ ณ ที่อยู่จัดส่งตามที่ระบุในเงื่อนไข
ต่อชิปเมนต์
200.00 บาท
บริการเสริม
GoGreen Plus
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชิปเมนต์ของคุณ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
GoGreen Plus

ดีเอชแอลจะลดปริมาณการปล่อย CO2 ในกระบวนการขนส่งทางอากาศแบบ Insetting ผ่านการซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF: Sustainable Aviation Fuel)

ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้สูงสุดถึง 80% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วไป ​

บริการ GoGreen Plus นี้มีส่วนช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ตามแนวทางของ SBTi (Science Based Target initiative)

ดีเอชแอลกรุ๊ปใช้ SAF และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยอ้างอิงจากการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 3 ประเภทที่ 3

ดีเอชแอลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกระดับการลดคาร์บอน (เปอร์เซ็นต์) และรายงานสรุปการลด CO2ewtw สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเท่านั้น หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขายที่ดูแลคุณ

ต่อชิปเมนต์และขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง
ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง หรือขั้นต่ำ 8.50 ต่อ กก.
บริการแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Change of Billing)
เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบแจ้งหนี้ของคุณ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Change of Billing)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีลูกค้าระบุหมายเลขสมาชิกผิด หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มีการวางใบแจ้งหนี้ไปแล้ว
ต่อใบกำกับสินค้า
460.00 บาท
บริการโทรแจ้งสถานะนำส่งสินค้า (Verbal Notification)
ดีเอชแอลจะอัปเดตข้อมูลให้คุณทราบ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการโทรแจ้งสถานะนำส่งสินค้า (Verbal Notification)
ฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์และแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการขนส่ง
ต่อชิปเมนต์
100.00 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นๆ
  • ค่าบริการเสริมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในอัตราค่าบริการขนส่ง
  • การให้บริการขึ้นอยู่กับพัสดุและประเทศปลายทาง ซึ่งอาจไม่สามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่
  • บริการเสริมอาจไม่สามารถใช้ได้กับการส่งพัสดุบางประเภท หรือ บางประเทศ
  • การบริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ดีเอชแอล และ/ หรือตามที่กำหนดไว้ในใบนำส่งสินค้าของประเทศต้นทาง
กลับขึ้นไปข้างบน