บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

ดีเอชแอลมีบริการเสริมมากมายให้ท่านไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ทางเลือกในการชำระเงินและเรียกเก็บค่าบริการไปจนถึงการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
บริการเพิ่มเติมอื่นๆ
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
การจัดเตรียมพัสดุและบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง
บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง (Shipment Preparation)
รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง (Shipment Preparation)

บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมพัสดุสำหรับการจัดส่ง เช่น การจัดทำฉลากและเอกสารหลังจากนั้นจะนำส่งพัสดุไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

การให้บริการที่ปฏิบัติตามข้อตกลงการบริการด้านโลจิสติกส์ เช่น Mailroom จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

ต่อชิปเมนต์
บาท 800
Packaging Item
ต้องการกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ไปให้หรือไม่?
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
Packaging Item

ดีเอชแอลมีบรรจุภัณฑ์คุณภาพดีหลากหลายขนาดให้บริการ เช่น ลังไม้

ทั้งนี้ สำหรับซองพลาสติก ซองเอกสารและกล่องขนาดเล็ก ลูกค้าสามารถขอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกล่องขนาดใหญ่และกล่องทรงกระบอก ลูกค้าสามารถขอได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่คูเรียร์จะเป็นผู้นำไปให้เมื่อเข้ารับชิปเมนท์ ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่าย

ต่อชิ้นพัสดุภัณฑ์
ขั้นต่ำ 2,500 บาท
การคุ้มครองชิปเมนต์ของคุณ
บริการประกันภัยชิปเมนต์ (Shipment Insurance)
ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับสินค้ามีค่า
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการประกันภัยชิปเมนต์ (Shipment Insurance)

ดีเอชแอลแนะนำความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้สำหรับสินค้ามีค่าหรือชิปเมนต์ส่วนบุคคล ช่วยให้คุณอุ่นใจหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากความเสียหายทางกายภาพหรือการสูญเสีย

ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ตามมูลค่าของชิปเม้นท์

ส่งออกและขนส่งภายในประเทศ: 2% ของมูลค่าที่สำแดง ขั้นต่ำ 450 บาท

นำเข้า: 1% ของมูลค่าที่สำแดง ขั้นต่ำ 450 บาท

บริการเพื่อเพิ่มวงเงินคุ้มครองสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารสำคัญ (Extended Liability)
เอกสารก็มีมูลค่าเช่นกัน!
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการเพื่อเพิ่มวงเงินคุ้มครองสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารสำคัญ (Extended Liability)
หากคุณต้องการส่งเอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต ใบคำร้องขอวีซ่า หรือใบรับรองต่างๆ คุณสามารถขอวงเงินคุ้มครองเพิ่มเติมจากวงเงินพื้นฐานที่ได้รับจากดีเอชแอลผ่านบริการนี้ กรณีเกิดความเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมดกับชิปเมนต์เอกสารนั้น จะได้รับค่าชดเชยตามที่กำหนดไว้
ต่อชิปเมนต์
บาท 150
ตัวเลือกการรับพัสดุ

บริการรับ เอกสาร/พัสดุตรงจากผู้ส่ง

คุณมีความต้องการพิเศษสำหรับการเข้ารับพัสดุหรือไม่?
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการรับ เอกสาร/พัสดุตรงจากผู้ส่ง
หากธุรกิจของคุณต้องการยานพาหนะสำหรับคุณโดยเฉพาะเพื่อไปรับชิปเมนต์ที่อยู่นอกเหนือกำหนดการ หรือนอกเวลาทำการ เราสามารถจัดการสิ่งนี้ให้กับคุณ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการนี้ผ่านคอลเซ็นเตอร์ของดีเอชแอล
ต่อชิปเมนต์
18 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 1,700 บาท
การรับสินค้าในวันเสาร์
การจัดส่งในวันเสาร์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การรับสินค้าในวันเสาร์
ในประเทศที่วันเสาร์ไม่ใช่วันทำงานปกติ ดีเอชแอลสามารถไปรับชิปเมนต์เฉพาะกิจน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมได้ โดยให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่มีรหัสไปรษณีย์ให้เลือกเท่านั้น โดยสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของดีเอชแอล
ต่อชิปเมนต์
บาท 700
บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินพิธีศุลกากร
Duties and Taxes Paid
การจ่ายค่าภาษีและอากรปลายทาง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
Duties and Taxes Paid
ค่าธรรมเนียมที่ดีเอชแอลประเทศไทยเรียกเก็บกับผู้ส่งสินค้า(Shipper)ในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะรับผิดชอบค่าภาษีและค่าเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่เกิดขึ้น ณ ประเทศปลายทาง
ต่อชิปเมนต์
บาท 690
Delivery Options
การจัดส่งสินค้าโดยไม่เปิดเผยใบแจ้งราคาสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า (Neutral Delivery)
หากคุณไม่ต้องการให้ผู้รับเห็นมูลค่าสินค้า
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การจัดส่งสินค้าโดยไม่เปิดเผยใบแจ้งราคาสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า (Neutral Delivery)
บริการนี้สามารถเลือกเพิ่มเติมสำหรับชิปเมนต์ที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้รับทราบมูลค่าสินค้า ดีเอชแอลจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเอกสารที่ระบุมูลค่าสินค้าถูกดึงออกก่อนส่งมอบสินค้าให้ผู้รับ
ต่อชิปเมนต์
บาท 690
การนำส่งสินค้าในวันเสาร์
ส่งชิปเมนต์ของคุณถึงมือผู้รับในวันเสาร์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การนำส่งสินค้าในวันเสาร์

บริการขนส่งพิเศษในวันเสาร์เฉพาะประเทศปลายทางที่มีวันทำการปกติ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) โดยน้ำหนักไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อชิปเม้นท์ หรือ ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อชิ้น

กรุณาตรวจสอบประเทศที่ให้บริการกับแผนกบริการลูกค้า

ต่อชิปเมนต์
บาท 700
ที่อยู่ด้านบนเป็นที่พักอาศัย
รับการแจ้งเตือนและเลือกเวลาสำหรับการจัดส่งถึงหน้าบ้าน
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ที่อยู่ด้านบนเป็นที่พักอาศัย

Customers shipping to a home or private residence can activate specific delivery options by designating the delivery address as residential.

For such shipments, DHL Express will proactively notify the receiver via email or SMS about the shipment’s progress. Receivers can then select the most suitable delivery option on the On Demand Delivery website.

ต่อชิปเมนต์
บาท 100
บริการจัดส่งตรงที่ต้องมีลายเซ็นผู้รับหรือตัวแทน (Direct Signature)
เมื่อคุณต้องการให้มั่นใจว่าพัสดุจะถูกส่งถึงผู้รับปลายทางที่ถูกต้อง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการจัดส่งตรงที่ต้องมีลายเซ็นผู้รับหรือตัวแทน (Direct Signature)
ค่าบริการที่เรียกเก็บหากมีการระบุว่าดีเอชแอล จะต้องได้รับลายเซ็นจากผู้รับหรือตัวแทนที่อยู่ในการจัดส่งเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้รับที่ระบุไว้ดีเอชแอล จะจัดส่งใหม่อีกครั้ง
ต่อชิปเมนต์
บาท 200
บริการจัดส่ง เอกสารหรือพัสดุโดยตรงให้กับผู้รับ กรณีพิเศษ (Dedicated Delivery)
เราสามารถจัดการการจัดส่งแบบพิเศษได้หากคุณต้องการ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการจัดส่ง เอกสารหรือพัสดุโดยตรงให้กับผู้รับ กรณีพิเศษ (Dedicated Delivery)
เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า จะทำการจัดส่งชิปเมนต์เที่ยวเดียวแบบกะทันหันหรือไม่ได้ตามกำหนดการปกติภายในวันทำงานหรือวันหยุดที่ต้องใช้ยานพาหนะแบบพิเศษ หรือใช้คูเรียร์มากกว่าหนึ่งคน โดยสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของดีเอชแอล
ต่อชิปเมนต์
18 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 1,700 บาท
บริการโทรแจ้งสถานะนำส่งสินค้า (Verbal Delivery Notification)
ให้เราโทรแจ้งคุณหากชิปเมนต์ของคุณถูกจัดส่งแล้ว
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการโทรแจ้งสถานะนำส่งสินค้า (Verbal Delivery Notification)
เมื่อมีการร้องขอจากผู้ส่ง ฝ่ายบริการลูกค้าจะโทรแจ้งผู้ส่งให้ทราบว่าชิปเมนต์ถูกจัดส่งถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้การส่งอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนจากระบบจัดส่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถติดต่อขอรับบริการนี้ผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของดีเอชแอล
ต่อชิปเมนต์
บาท 100
บริการเสริม
บริการคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ และทำการชดเชยปริมาณคาร์บอนเท่ากับศูนย์ (GoGreen Climate Neutral)
ส่งชิปเมนต์แบบโกกรีนรักษ์โลกไปกับดีเอชแอล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ และทำการชดเชยปริมาณคาร์บอนเท่ากับศูนย์ (GoGreen Climate Neutral)

เมื่อเลือกบริการนี้ ดีเอชแอลจะทำการชดเชยปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในขั้นตอนการจัดส่งของชิปเมนต์นั้นๆจนมีค่าเท่ากับศูนย์

ตามสัญญาที่ตกลงไว้ ดีเอชแอลจะจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์แบบละเอียดหรือภาพรวม โดยจะคำนวณจากปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุในระดับชิปเมนต์ผ่านเครื่องมือพิเศษ โดยทำการชดเชยปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆของดีเอชแอล โดยกระบวนการดังกล่าวได้รับการรับรองเป็นรายปีจาก Société Générale de Surveillance (SGS) ทั้งนี้ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากสนใจบริการนี้

ต่อกิโลกรัม
3.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือ ขั้นต่ำ 3.5 บาทต่อชิปเมนท์
บริการแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้
เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบแจ้งหนี้ของคุณ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีลูกค้าระบุหมายเลขสมาชิกผิด หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มีการวางใบแจ้งหนี้ไปแล้ว
ต่อชิปเมนต์
บาท 450
บริการโทรแจ้งเตือน อัพเดตสถานะการจัดส่ง (Proactive Tracking)
ให้เราแจ้งสถานะการจัดส่งชิปเมนต์ของคุณ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการโทรแจ้งเตือน อัพเดตสถานะการจัดส่ง (Proactive Tracking)

ด้วยบริการพิเศษ ฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่ออัพเดตสถานะตามขั้นตอนการจัดส่งต่างๆที่ตกลงไว้ หรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลต่อระยะเวลาการจัดส่ง

บริการนี้สามารถทำการจองผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของดีเอชแอล ทั้งนี้ การส่งอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนจากระบบจัดส่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ต่อชิปเมนต์
บาท 100
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นๆ
  • ค่าบริการเสริมต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในอัตราค่าบริการขนส่ง
  • การให้บริการขึ้นอยู่กับพัสดุและประเทศปลายทาง ซึ่งอาจไม่สามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่
  • บริการเสริมอาจไม่สามารถใช้ได้กับการส่งพัสดุบางประเภท หรือ บางประเทศ
  • การบริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ดีเอชแอล และ/ หรือตามที่กำหนดไว้ในใบนำส่งสินค้าของประเทศต้นทาง
กลับขึ้นไปข้างบน