บริการด้านศุลกากร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีความรู้ด้านศุลกากรที่ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงประสบการณ์ที่ยาวนานและเชื่อถือได้ เราตระหนักดีว่าขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรที่ถูกต้อง ครบถ้วนและราบรื่นจะช่วยให้ชิปเมนต์ของคุณเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว เราจึงมีบริการมาตรฐานที่จะช่วยให้การเดินพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริการด้านศุลกากร
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
การเตรียมตัวด้านศุลกากร
ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก (Export Declaration)
การส่งออกสินค้าที่ต้องเอกสารควบคุมเพิ่มเติม
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก (Export Declaration)

ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก จะถูกเรียกเก็บเมื่อชิปเมนท์มีสินค้าควบคุมหรือมีมูลค่าหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดและต้องสำแดงในการส่งออก

ผู้ขนส่งที่ยื่นสำแดงออนไลน์อาจจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

ต่อชิปเมนต์
300 บาท
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร (Bonded Transit)
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร (Bonded Transit)
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากรนี้ครอบคลุมถึงชิปเมนต์ทั้งขาออกและขาเข้า ในกรณีที่ดีเอชแอลจำเป็นต้องเปิด จัดการหรือรายงานใบขนต่างๆ
ต่อชิปเมนต์
600 บาท
ค่าธรรมเนียมใบขนหลายรายการ (Multiline Entry)
การนำเข้าชิปเมนต์ที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลายประเภท
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมใบขนหลายรายการ (Multiline Entry)
ค่าธรรมเนียมในกรณีใบขนสินค้าที่มีรายการสินค้าตั้งแต่ 10 รายการขึ้นไป ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บสำหรับการเดินพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าทั่วไป (ประเภท4) และจะเรียกเก็บไปยังผู้รับภาระเรื่องการชำระภาษีและค่าบริการสำหรับรายการส่วนเกินทั้งหมด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เรียกเก็บสำหรับผู้นำเข้า/ส่งออกที่ใช้ระบบ e-invoice
ต่อรายการ
20 บาท (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิปเมนต์)
ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า (Preferential Origin)
สิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเทศต้นทาง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า (Preferential Origin)
หากเป็นความประสงค์ของลูกค้า ดีเอชแอลจะเตรียมหรือจัดหาใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือฟอร์มอื่นๆ ที่ใกล้เคียงเพื่อยืนยันว่าชิปเมนต์ที่ส่งออกนี้ผ่านการทำ ผลิตโดยเครื่องจักร หรือแปรรูปในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อให้ได้รับอัตราภาษีพิเศษเมื่อส่งไปยังประเทศปลายทาง ตัวอย่างเช่น  แบบฟอร์ม EUR1, Form A, ATR1
ต่อชิปเมนต์
400 บาท
ขั้นตอนศุลกากร
การนำเข้านอกเหนือการดำเนินการตามมาตรฐาน (Non-Routine Entry)
สินค้าที่ไม่ได้รวมอยู่ในการดำเนินพิธีการศุลกากรตามมาตรฐาน
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การนำเข้านอกเหนือการดำเนินการตามมาตรฐาน (Non-Routine Entry)
ให้บริการในบางประเทศ เมื่อนำเข้าสินค้า ที่มีการสำแดงมูลค่ารวมของสินค้าชนิดเดียวกันมา หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่ศุลกากรประเทศปลายทางกำหนด หรือตามข้อหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ โดยไม่รวมกับการเดินพิธีศุลกากรตามปกติ จะต้องเดินพิธีศุลกากรแบบใบขนแยก
ต่อชิปเมนต์
300 บาท
การเก็บสินค้าลงคลังสินค้าในเขตปลอดอากร กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (Bonded Storage)
เมื่อชิปเมนต์ไม่สามารถถูกปล่อยออกจากพิธีการศุลกากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การเก็บสินค้าลงคลังสินค้าในเขตปลอดอากร กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (Bonded Storage)

ค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินค้าจะเรียกเก็บเมื่อการเดินพิธีการศุลกากรไม่สำเร็จ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

โดยจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม หลังสินค้ามาถึงแล้ว 3 วันปฏิทิน หรือหลังจากที่ตัวแทนออกของแจ้งสินค้าเข้า เลือกจากที่ช้าที่สุด ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บกับผู้จ่ายภาษีอากร

ต่อชิปเมนต์
ต่อวัน
หลัง 3 วันปฏิทิน
200 บาท และ 3 บาทต่อกิโลกรัม
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเอกสารทางศุลกากร (Clearance Data Modification)
เมื่อข้อมูลสำหรับเดินพิธีการศุลกากรต้องได้รับการแก้ไข
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเอกสารทางศุลกากร (Clearance Data Modification)
ค่าธรรมเนียมในกรณีราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากร จำเป็นจะต้องมีการแก้ไข ทั้งก่อน และระหว่าง กระบวนการเดินพิธีการศุลกากร
ต่อชิปเมนต์
2,500 บาท
ใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก (Permits and Licenses)
เราช่วยอำนวนความสะดวกในการขอใบอนุญาต
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก (Permits and Licenses)
เพื่อเร่งขั้นตอนการนำเข้าสินค้าควบคุมบางชนิด เช่น เครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค จอคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นซีดีแบบเลเซอร์ เครื่องสำอาง แว่นตา อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ดีเอชแอลจำเป็นต้องทำเรื่องเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกที่จำเป็นต้องใช้
ต่อชิปเมนต์
2,500 บาท
การเรียกตรวจสอบสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ (Physical Intervention)
เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียกตรวจสอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การเรียกตรวจสอบสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ (Physical Intervention)
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเมื่อชิปเมนต์ถูกเรียกตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษโดยกรมศุลกากร
ต่อชิปเมนต์
760 บาท
ความช่วยเหลือด้านศุลกากร
บริการเรียกเก็บภาษีกับผู้นำเข้า (Duty Tax Importer) (เดิมเรียก ค่าธรรมเนียมสำรองจ่ายภาษีสำหรับสินค้านำเข้า (Disbursement))
ค่าภาษีและธรรมเนียมศุลกากรสามารถวางบิลกับผู้นำเข้าที่มีบัญชีสมาชิกดีเอชแอลในประเทศปลายทาง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการเรียกเก็บภาษีกับผู้นำเข้า (Duty Tax Importer)
หากเป็นความประสงค์ของลูกค้า ดีเอชแอลจะดำเนินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทางและจัดการเตรียมค่าภาษีนำเข้าและค่าดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า โดยเรียกเก็บผ่านการวางบิลไปยังบัญชีสมาชิกดีเอชแอล ณ ประเทศปลายทาง
ต่อชิปเมนต์
200 บาท หรือ 2% ของมูลค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่นำเข้า (สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท)
บริการเรียกเก็บภาษีกับผู้รับ (Duty Tax Receiver) (เดิมเรียก การชำระเงินล่วงหน้า)
ผู้รับสามารถถูกเรียกเก็บค่าภาษีและธรรมเนียมศุลกากรโดยการวางบิล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการเรียกเก็บภาษีกับผู้รับ (Duty Tax Receiver)
บริการนี้ครอบคลุมการนำเข้าชิปเมนต์ที่ไม่ใช่เอกสาร โดยที่ดีเอชแอลสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรออกไปก่อนเพื่อยืนยันการชำระค่าภาษีและค่าดำเนินพิธีการศุลกากรในนามของผู้นำเข้าและลูกค้าที่ดีแอชแอลไม่มีสัญญาด้วย
ต่อชิปเมนต์
200 บาท หรือ 2% ของมูลค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่นำเข้า (สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท)
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนตัวแทนออกของ (Release to Broker)
ชิปเมนต์ที่เดินพิธีการศุลกากรและนำส่งโดยผู้ออกของที่คุณเลือก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนตัวแทนออกของ (Release to Broker)
เมื่อมีการร้องขอจากผู้นำเข้า ดีเอชแอลจะส่งมอบชิปเมนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรให้กับตัวแทนออกของที่ลูกค้ามอบหมายให้ดำเนินพิธีศุลกากรและจัดส่งตามขั้นตอน
ต่อชิปเมนต์
400 บาท
More About Customs Services
More About Customs Services
  • ดีเอชแอลเป็นผู้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับรัฐบาล และเรียกเก็บกลับไปยังผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้
กลับขึ้นไปข้างบน