ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการขนส่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา เราจึงยังคงขยายพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมไปทั่วโลกยิ่งกว่าบริษัทขนส่งรายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
วัตถุอันตราย
สินค้าอันตราย
การจัดส่งสินค้าอันตราย
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สินค้าอันตราย

ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าที่จัดอยู่ในประเภท Full Dangerous Goods DG class 2, 4, 5, 6, 8 และ 9 ตามระเบียบข้อบังคับของ IATA

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
บาท 3,000
ปริมาณที่ได้รับการยกเว้น
การจัดส่งสินค้าอันตรายในปริมาณไม่เกินที่กำหนดไว้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ปริมาณที่ได้รับการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่จัดส่งสินค้าอันตรายในปริมาณไม่เกินที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับของ IATA เกี่ยวกับสินค้าอันตราย

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
บาท 200 ขั้นต่ำ
พัสดุภัณฑ์ที่ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice UN1845)
เมื่อความเย็นยังเย็นไม่เพียงพอ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
พัสดุภัณฑ์ที่ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice UN1845)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่จัดส่งสินค้าไม่เป็นอันตราย เช่น ตัวอย่างงานวินิจฉัย และใช้น้ำแข็งแห้ง UN1845 เป็นสารแช่แข็ง

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
บาท 450
สินค้าอุปโภคบริโภค
พัสดุภัณฑ์ที่บรรจุน้ำหอมและยาตามใบสั่งแพทย์สำหรับขายปลีก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สินค้าอุปโภคบริโภค

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับชิปเมนต์ที่บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำหอม โลชั่นหลังโกนหนวด ผลิตภัณฑ์สเปรย์ น้ำยาล้างเล็บ และยาตามใบสั่งแพทย์ ตามมาตรฐานของ IATA ID8000 ซึ่งถูกแพคในรูปแบบเพื่อการค้าปลีกและส่งไปยังผู้รับรายย่อย (B2C)

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
บาท 800
แบตเตอรี่ลิเธียม (เฉพาะตัวแบตเตอรี่) ประเภท Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม (เฉพาะตัวแบตเตอรี่)
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แบตเตอรี่ลิเธียม (เฉพาะตัวแบตเตอรี่) ประเภท Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภท Lithium Ion PI 965 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เฉพาะตัวแบตเตอรี่) ประเภท PI 965, Section II โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้าของ IATA และเป็นผู้จัดส่งที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลประเภท Lithium Ion PI 968 Section II

ดีเอชแอลไม่รับจัดส่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัล (เฉพาะตัวแบตเตอรี่) ประเภท Lithium Ion PI 968 Section II หรืออุปกรณ์ที่รับรู้หรือสงสัยว่าบรรจุแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายหรือมีสารปนเปื้อน

ต่อชิปเมนต์
บาท 3,000
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI 969, Section II
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมอุปกรณ์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI 969, Section II

แบตเตอรี่ลิเธียมประเภท Lithium Ion PI 966 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพร้อมอุปกรณ์ประเภท PI 966, Section II โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้าของ IATA และเป็นผู้จัดส่งที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่ลิเธียมประเภท Lithium Ion PI 969 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลพร้อมอุปกรณ์ประเภท Lithium Ion PI 969 Section II โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้าของ IATA และเป็นผู้จัดส่งที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ต่อชิปเมนต์
บาท 250
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI 970, Section II
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมอุปกรณ์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI 970, Section II

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภท Lithium Ion PI 967 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในอุปกรณ์ โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้า PI 967, Section II ของ IATA

แบตเตอรี่ลิเธียมประเภท Lithium Metal PI 970 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลภายในอุปกรณ์ โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้า 970 Section II ของ IATA

ต่อชิปเมนต์
ไม่มีค่าธรรมเนียม
บริการภายในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Services)
บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
เมื่อจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อชิปเมนต์ถูกจัดส่งในพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำบากในการจัดส่ง
 
ใช้กับชิปเม้นท์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
18.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 800 บาทต่อชิปเมนท์
บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
การเข้ารับชิปเมนต์เพื่อการนำเข้าจากพื้นที่ห่างไกล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อมีการเข้ารับชิปเมนต์สำหรับนำเข้าจากพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำบากในการเข้ารับ
 
ใช้กับชิปเม้นท์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
18.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 800 บาทต่อชิปเมนท์
บริการด้านความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
ประเทศที่ดีเอชแอลให้บริการภายใต้ความเสี่ยงที่สูงขึ้น
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการส่งออกไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง จากการเกิดสงคราม ความไม่สงบ และภัยคุกคามจากการก่อการร้าย พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศนั้นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ dct.chl.com
 
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ: อัฟกานิสถาน, อิรัก, ลิเบีย, โซมาเลีย, มาลี, ไนเจอร์, ซูดาน, ซีเรีย และ เยเมน
ต่อชิปเมนต์
บาท 800
ค่าธรรมเนียมประเทศต้องห้าม (Restricted Destination)
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางการค้า
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมประเทศต้องห้าม (Restricted Destination)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการส่งออกพัสดุภัณฑ์ไปยังประเทศปลายทางที่มีข้อจำกัดทางการค้าที่ถูกกำหนดโดยของสหประชาชาติ
 
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อิหร่าน, อิรัก, เกาหลีเหนือ, ลิเบีย, โซมาเลีย, ซีเรีย และ เยเมน
ต่อชิปเมนต์
บาท 1,200
การแก้ไขข้อมูล
ค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขที่อยู่ (Address Correction)
เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบพัสดุให้ถึงปลายทางที่ถูกต้อง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขที่อยู่ (Address Correction)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์เมื่อมีการกรอกข้อมูลที่อยู่บนใบนำส่งไม่สมบูรณ์ เป็นข้อมูลเก่า หรือผิดพลาดจากต้นทาง อันส่งผลให้ดีเอชแอลไม่สามารถนำส่งพัสดุภัณฑ์ถึงผู้รับปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยดีเอชแอลจะทำการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องเพื่อให้จัดส่งพัสดุภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น
 
ใช้กับชิปเม้นท์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
บาท 400
ค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูลใบนำส่ง (Data Entry)
The benefit of centralized data is on-time deliveries.
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูลใบนำส่ง (Data Entry)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับชิปเมนต์ที่ถูกจัดส่งพร้อมเอกสารที่ไม่ใช่แบบอิเล็กทรอนิคส์ ใบนำส่ง (Waybill) ประเภทกรอกเองในกระดาษ หรือ ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ในการเตรียมออกของแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ต่อชิปเมนต์
บาท 150
Non-Standard Shipments
ชิ้นที่น้ำหนักเกิน
พัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ชิ้นที่น้ำหนักเกิน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บทุกพัสดุภัณฑ์รวมถึงแท่นวางสินค้าทีมีด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 เซนติเมตร หากถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้
 
ใช้กับชิปเม้นท์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Per Piece
บาท 3,000
ขนาดของกล่องเกินขนาด
พัสดุภัณฑ์ที่มีขนาดเกิน 120 เซนติเมตร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ขนาดของกล่องเกินขนาด

ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับพัสดุภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ทีมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 ซม.

หากถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้

 
ใช้กับชิปเม้นท์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Per Piece
บาท 3,000
พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
เมื่อจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในแท่นวางสินค้าที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บทุกๆแท่นวางสินค้าที่ไม่สามารถวางซ้อนได้เนื่องจากรูปทรง, ชนิดของสินค้า วัสดุที่ใช้แพ็คพัสดุภัณฑ์ หรือคำสั่งจากผู้ส่ง
 
ใช้กับชิปเม้นท์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Per Piece
บาท 6,200
Other Surcharges
สถานการณ์ฉุกเฉิน
การให้บริการอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ เมื่อดีเอชแอลมีความจำเป็นที่จะต้องชดเชยต้นทุนการให้บริการเป็นการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของดีเอชแอลและไม่สามารถคาดการณ์ได้ก่อนการทำข้อตกลง
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก
บริการขนส่งระหว่างประเทศ ภายในเวลาที่กำหนด
เดือน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ธันวาคม 2021
22.25%
พฤศจิกายน 2021
19.75%
ตุลาคม 2021
18.25%
บริการขนส่งภายในประเทศ ภายในเวลาที่กำหนด
เดือน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ธันวาคม 2021
12.50%
พฤศจิกายน 2021
11.25%
ตุลาคม 2021
10.75%
More About Fuel Surcharge
แสดงผลน้อยลง
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ บริการขนส่งภายในและ วันกำหนด ระหว่างประเทศภายในเวลา ภายในเวลาที่กำหนด และ บริการขนส่งเร็วระหว่างประเทศจะปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลาง US Gulf Coast (USGC) ในแต่ละเดือน ซึ่งรายงานโดยกระทรวงพลังงาน ปะเทศสหรัฐอเมริกา
การคำนวนค่าธรรมเนียมของดีเอชแอลนั้นจะอ้างอิงดัชนีย้อนหลังไปสองเดือน ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันในเดือนมกราคมจะถูกใช้สำหรับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ในเดือนมีนาคม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิง มีผลต่ออัตราค่าบริการขนส่งและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษดังต่อไปนี้:
 • การนำส่งสินค้าในวันเสาร์
 • การรับสินค้าในวันเสาร์
 • ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
 • สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Situation)
 • บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
 • บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
 • บริการรับ เอกสาร/พัสดุตรงจากผู้ส่ง
 • บริการจัดส่ง เอกสารหรือพัสดุโดยตรงให้กับผู้รับ กรณีพิเศษ (Dedicated Delivery)
 • ที่อยู่ด้านบนเป็นที่พักอาศัย
 • ชิ้นที่น้ำหนักเกิน
 • ขนาดของกล่องเกินขนาด
 • พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปรับดัชนีและตารางค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดระยะเวลาของค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดจากดีเอชแอลแต่เพียงผู้เดียว
ดัชนีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (USD per gallon)
แสดงผลน้อยลง
อย่างน้อย
แต่น้อยกว่า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
$1.66
$1.69
17.00%
$1.69
$1.72
17.25%
$1.72
$1.75
17.50%
$1.75
$1.78
17.75%
$1.78
$1.81
18.00%
$1.81
$1.84
18.25%
$1.84
$1.87
18.50%
$1.87
$1.90
18.75%
$1.90
$1.93
19.00%
$1.93
$1.96
19.25%
$1.96
$1.99
19.50%
$1.99
$2.02
19.75%
$2.02
$2.05
20.00%
$2.05
$2.08
20.25%
$2.08
$2.11
20.50%
$2.11
$2.14
20.75%
$2.14
$2.17
21.00%
$2.17
$2.20
21.25%
$2.20
$2.23
21.50%
$2.23
$2.26
21.75%
$2.26
$2.29
22.00%
$2.29
$2.32
22.25%
$2.32
$2.35
22.50%
$2.35
$2.38
22.75%
$2.38
$2.41
23.00%
$2.41
$2.44
23.25%
$2.44
$2.47
23.50%
$2.47
$2.50
23.75%
$2.50
$2.53
24.00%
$2.53
$2.56
24.25%
$2.56
$2.59
24.50%
$2.59
$2.62
24.75%
$2.62
$2.65
25.00%
กลับขึ้นไปข้างบน