ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการขนส่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา เราจึงยังคงขยายพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมไปทั่วโลกยิ่งกว่าบริษัทขนส่งรายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
วัตถุอันตราย
สินค้าอันตราย (Full Dangerous Goods)
การจัดส่งสินค้าอันตราย
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สินค้าอันตราย (Full Dangerous Goods)
ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าที่จัดอยู่ในประเภท Full Dangerous Goods DG class 2, 4, 5, 6, 8 และ 9 ตามระเบียบข้อบังคับของ IATA

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย
ต่อชิปเมนต์
3,500 บาท
ปริมาณที่ได้รับการยกเว้น (Excepted Quantities)
การจัดส่งสินค้าอันตรายในปริมาณไม่เกินที่กำหนดไว้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ปริมาณที่ได้รับการยกเว้น (Excepted Quantities)
ค่าธรรมเนียมตายตัวนี้จะเรียกเก็บเมื่อมีการจัดการหรือขนส่งชิปเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุและสินค้าที่อยู่ในจำนวนที่ได้รับการละเว้น (Excepted Quantities) โดยเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดเรื่องสินค้าอันตรายของ IATA

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย
ต่อชิปเมนต์
400 บาท
พัสดุภัณฑ์ที่ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice UN1845)
เมื่อความเย็นยังเย็นไม่เพียงพอ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
พัสดุภัณฑ์ที่ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice UN1845)
ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บเมื่อการขนส่งชิปเมนต์เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ จัดการ Dry Ice UN1845 เพื่อเป็นสารทำความเย็นสำหรับสินค้าที่ไม่เป็นอันตราย เช่น ตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัย

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย
ต่อชิปเมนต์
460 บาท
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods)
พัสดุภัณฑ์ที่บรรจุน้ำหอมและยาตามใบสั่งแพทย์สำหรับขายปลีก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับชิปเมนต์ที่บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำหอม โลชั่นหลังโกนหนวด ผลิตภัณฑ์สเปรย์ น้ำยาล้างเล็บ และยาตามใบสั่งแพทย์ ตามมาตรฐานของ IATA ID8000 ซึ่งถูกแพคในรูปแบบเพื่อการค้าปลีกและส่งไปยังผู้รับรายย่อย (B2C)

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย
ต่อชิปเมนต์
1,000 บาท
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI 969, Section II
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมอุปกรณ์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แบตเตอรี่ลิเธียม (เฉพาะตัวแบตเตอรี่) ประเภท Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Lithium Ion PI966, Section II

ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการนี้จะประเมินจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพร้อมอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เหมาะสม เรื่อง IATA Packing Instruction 966 และจะรับส่งจากผู้ส่งที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น

Lithium Metal PI969, Section II

ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการนี้จะประเมินจากแบตเตอรี่เมทัลพร้อมอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เหมาะสม เรื่อง IATA Packing Instruction 969 และจะรับส่งจากผู้ส่งที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น

ต่อชิปเมนต์
250 บาท
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI 970, Section II
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมอุปกรณ์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI 969, Section II

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภท Lithium Ion PI 967 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในอุปกรณ์ โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้า PI 967, Section II ของ IATA

แบตเตอรี่ลิเธียมประเภท Lithium Metal PI 970 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลภายในอุปกรณ์ โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้า 970 Section II ของ IATA

ต่อชิปเมนต์
ไม่มีค่าธรรมเนียม
วัสดุทางชีวภาพ
การขนส่งสารทางชีวภาพ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
วัสดุทางชีวภาพ
ชิปเมนต์ที่บรรจุสารทางชีวภาพประเภท B (UN3373) หรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม GMO (UN3245) จะถูกจัดส่งได้หากใช้คู่กับบริการ DHL MEDICAL EXPRESS

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย
ต่อชิปเมนต์
ไม่มีค่าธรรมเนียม
บริการภายในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Services)
บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
เมื่อจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อชิปเมนต์ถูกจัดส่งในพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำบากในการจัดส่ง
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
19 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 800 บาท
บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
การเข้ารับชิปเมนต์เพื่อการนำเข้าจากพื้นที่ห่างไกล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อมีการเข้ารับชิปเมนต์สำหรับนำเข้าจากพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำบากในการเข้ารับ
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
19 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 800 บาท
บริการด้านความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
ประเทศที่ดีเอชแอลให้บริการภายใต้ความเสี่ยงที่สูงขึ้น
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการส่งออกไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง จากการเกิดสงคราม ความไม่สงบ และภัยคุกคามจากการก่อการร้าย พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศนั้นๆ
 
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต): อัฟกานิสถาน, บูร์กินาฟาโซ, เฮติ, อิรัก, อิสราเอล, ลิเบีย, มาลี, ซูดาน, โซมาเลีย, ซีเรีย, ยูเครน, เวเนซูเอลา และ เยเมน.
ต่อชิปเมนต์
1,200 บาท
ค่าธรรมเนียมประเทศต้องห้าม (Restricted Destination)
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางการค้า
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมประเทศต้องห้าม (Restricted Destination)
ค่าธรรมเนียมพิเศษจะมีผลเมื่อขนส่งหรือนำเข้าชิปเมนต์จากประเทศที่มีข้อจำกัดด้านการค้าที่ชี้เฉพาะ ซึ่งกำหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)
 
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต): สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อิหร่าน, อิรัก, เกาหลีเหนือ, ลิเบีย, โซมาเลีย, ซีเรีย และ เยเมน
ต่อชิปเมนต์
1,200 บาท
การแก้ไขข้อมูล
ค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขที่อยู่ (Address Correction)
เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบพัสดุให้ถึงปลายทางที่ถูกต้อง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขที่อยู่ (Address Correction)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์เมื่อมีการกรอกข้อมูลที่อยู่บนใบนำส่งไม่สมบูรณ์ เป็นข้อมูลเก่า หรือผิดพลาดจากต้นทาง อันส่งผลให้ดีเอชแอลไม่สามารถนำส่งพัสดุภัณฑ์ถึงผู้รับปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยดีเอชแอลจะทำการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องเพื่อให้จัดส่งพัสดุภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
420 บาท
ค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูลใบนำส่ง (Data Entry)
The benefit of centralized data is on-time deliveries.
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูลใบนำส่ง (Data Entry)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับชิปเมนต์ที่ถูกจัดส่งพร้อมเอกสารที่ไม่ใช่แบบอิเล็กทรอนิคส์ ใบนำส่ง (Waybill) ประเภทกรอกเองในกระดาษ หรือ ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ในการเตรียมออกของแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ต่อชิปเมนต์
380 บาท
การจัดการเพิ่มเติม
ชิ้นที่น้ำหนักเกิน (Overweight Piece)
พัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ชิ้นที่น้ำหนักเกิน (Overweight Piece)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บทุกพัสดุภัณฑ์รวมถึงแท่นวางสินค้าทีมีด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 เซนติเมตร หากถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิ้น
3,300 บาท
ชิ้นที่มีขนาดเกิน (Oversize Piece)
พัสดุภัณฑ์ที่มีขนาดเกิน 120 เซนติเมตร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ชิ้นที่มีขนาดเกิน (Oversize Piece)

ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับพัสดุภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ทีมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 ซม.

หากถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้

 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิ้น
1,900 บาท
พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
เมื่อจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในแท่นวางสินค้าที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
ค่าธรรมเนียมพิเศษแบบตายตัวนี้เรียกเก็บกับชิปเมนต์บนพาเลตต์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้เนื่องจากรูปทรง ชนิดของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบนพาเลตต์ ค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้ใช้กับพาเลตต์ต่ำกว่า 30 กก.
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อพาเล็ต
10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษชั่วคราว
สถานการณ์ฉุกเฉิน
การให้บริการอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ค่าธรรมเนียมชั่วคราวที่เอื้อให้เราได้นำไปใช้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น อันเป็นเหตุมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของดีเอชแอล ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับตลาดและการเตรียมพื้นที่การขนส่งทางอากาศจะสะท้อนในการปรับอัตราค่าบริการประจำปี
ค่าธรรมเนียมในช่วงพีคซีซั่น
ค่าธรรมเนียมในช่วงพีคอย่างน้อยหนึ่งรายการจะถูกเรียกเก็บในกรณีที่ชิปเมนต์ถูกส่งในช่วงที่มีพัสดุจำนวนมากอยู่ในระบบ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมในช่วงพีคซีซั่น

ระยะเวลาที่เป็นช่วงพีคจะถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของดีเอชแอล อาจรวมถึงช่วงเวลาที่มีพัสดุจำนวนมากอยู่ในระบบหรือช่วงเวลาที่ต้นทุนในการดำเนินงานปรับตัวสูงขึ้น

ค่าธรรมเนียมในช่วงพีคจะสูงขึ้นหากชิปเมนต์และ/หรือชิ้นส่วนของชิปเมนต์นั้นๆ ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุมากกว่าหนึ่งข้อ

ต้องระบุ
ต้องระบุ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาปกติและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก
บริการขนส่งระหว่างประเทศ ภายในเวลาที่กำหนด
เดือน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
มิถุนายน 2567
28.25%
พฤษภาคม 2567
29.50%
เมษายน 2567
29.25%
บริการขนส่งภายในประเทศ ภายในเวลาที่กำหนด
เดือน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
มิถุนายน 2567
17.00%
พฤษภาคม 2567
17.25%
เมษายน 2567
17.50%
More About Fuel Surcharge
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศแบบระบุเวลาจะถูกคำนวณตามราคาเฉลี่ยประจำวันสำหรับ ชายฝั่งอ่าวของสหรัฐอเมริกา (USGC) เชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจะถูกคำนวณจากราคาที่ประกาศโดยกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนก่อนหน้าจนถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนั้นๆ
เช่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยประจำวันที่ 18 เมษายน - 15 พฤษภาคม จะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในเดือนมิถุนายน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการขนส่งภายในประเทศจะถูกคำนวณมาจากราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศในอัตราที่เหมาะสมที่สุด อัตราค่าธรรมเนียมนี้จะเชื่อมโยงกับราคาผู้บริโภคของน้ำมันดีเซลในสกุลเงินท้องถิ่นที่รวมภาษีและอากรแล้ว และจะถูกประกาศที่นี่
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลต่ออัตราค่าบริการขนส่งและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษดังต่อไปนี้:
 • บริการนำส่งสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Delivery)
 • บริการรับสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Pickup)
 • ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
 • ค่าธรรมเนียมในช่วงพีคซีซั่น
 • สถานการณ์ฉุกเฉิน
 • บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
 • บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
 • บริการรับ เอกสาร/พัสดุตรงจากผู้ส่ง (Dedicated Pickup)
 • บริการจัดส่ง เอกสารหรือพัสดุโดยตรงให้กับผู้รับ กรณีพิเศษ (Dedicated Delivery)
 • บริการแจ้งเตือนและกำหนดรูปแบบการจัดส่ง ไปยังเขตที่พักอาศัย (Residential Address)
 • ชิ้นที่น้ำหนักเกิน (Overweight Piece)
 • ชิ้นที่มีขนาดเกิน (Oversize Piece)
 • พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปรับดัชนีและตารางค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดระยะเวลาของค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดจากดีเอชแอลแต่เพียงผู้เดียว
DHL ดัชนีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
แสดงผลน้อยลง
อย่างน้อย
แต่น้อยกว่า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
กลับขึ้นไปข้างบน