ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการบริการขนส่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา เราจึงยังคงขยายพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมไปทั่วโลกยิ่งกว่าบริษัทขนส่งรายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
วัตถุอันตราย
สินค้าอันตราย (Full Dangerous Goods)
การจัดส่งสินค้าอันตราย
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สินค้าอันตราย (Full Dangerous Goods)

ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าที่จัดอยู่ในประเภท Full Dangerous Goods DG class 2, 4, 5, 6, 8 และ 9 ตามระเบียบข้อบังคับของ IATA

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
3,000 บาท
ปริมาณที่ได้รับการยกเว้น (Excepted Quantities)
การจัดส่งสินค้าอันตรายในปริมาณไม่เกินที่กำหนดไว้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ปริมาณที่ได้รับการยกเว้น (Excepted Quantities)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่จัดส่งสินค้าอันตรายในปริมาณไม่เกินที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับของ IATA เกี่ยวกับสินค้าอันตราย

ทั้งนี้ หรือ ADR จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
200 บาท
พัสดุภัณฑ์ที่ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice UN1845)
เมื่อความเย็นยังเย็นไม่เพียงพอ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
พัสดุภัณฑ์ที่ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice UN1845)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่จัดส่งสินค้าไม่เป็นอันตราย เช่น ตัวอย่างงานวินิจฉัย และใช้น้ำแข็งแห้ง UN1845 เป็นสารแช่แข็ง

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
450 บาท
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods)
พัสดุภัณฑ์ที่บรรจุน้ำหอมและยาตามใบสั่งแพทย์สำหรับขายปลีก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับชิปเมนต์ที่บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำหอม โลชั่นหลังโกนหนวด ผลิตภัณฑ์สเปรย์ น้ำยาล้างเล็บ และยาตามใบสั่งแพทย์ ตามมาตรฐานของ IATA ID8000 ซึ่งถูกแพคในรูปแบบเพื่อการค้าปลีกและส่งไปยังผู้รับรายย่อย (B2C)

ทั้งนี้ จำเป็นต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

ต่อชิปเมนต์
800 บาท
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI 969, Section II
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมอุปกรณ์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แบตเตอรี่ลิเธียม (เฉพาะตัวแบตเตอรี่) ประเภท Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

แบตเตอรี่ลิเธียมประเภท Lithium Ion PI 966 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพร้อมอุปกรณ์ประเภท PI 966, Section II โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้าของ IATA และเป็นผู้จัดส่งที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่ลิเธียมประเภท Lithium Ion PI 969 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลพร้อมอุปกรณ์ประเภท Lithium Ion PI 969 Section II โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้าของ IATA และเป็นผู้จัดส่งที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ต่อชิปเมนต์
250 บาท
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI 970, Section II
การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมอุปกรณ์
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แบตเตอรี่ลิเธียม (พร้อมอุปกรณ์) ประเภท Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI 969, Section II

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภท Lithium Ion PI 967 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในอุปกรณ์ โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้า PI 967, Section II ของ IATA

แบตเตอรี่ลิเธียมประเภท Lithium Metal PI 970 Section II

ค่าบริการที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์ที่บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลภายในอุปกรณ์ โดยชิปเมนต์นั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามขั้นตอนการแพ็คสินค้า 970 Section II ของ IATA

ต่อชิปเมนต์
ไม่มีค่าธรรมเนียม
บริการภายในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Services)
บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
เมื่อจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อชิปเมนต์ถูกจัดส่งในพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำบากในการจัดส่ง
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
18.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 800 บาท
บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
การเข้ารับชิปเมนต์เพื่อการนำเข้าจากพื้นที่ห่างไกล
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อมีการเข้ารับชิปเมนต์สำหรับนำเข้าจากพื้นที่ห่างไกลหรือมีความยากลำบากในการเข้ารับ
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
18.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือขั้นต่ำ 800 บาท
บริการด้านความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
ประเทศที่ดีเอชแอลให้บริการภายใต้ความเสี่ยงที่สูงขึ้น
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการส่งออกไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง จากการเกิดสงคราม ความไม่สงบ และภัยคุกคามจากการก่อการร้าย พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศนั้นๆ
 
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ: อัฟกานิสถาน, อิรัก, ลิเบีย, โซมาเลีย, มาลี, ไนเจอร์, ซูดาน, ซีเรีย, ยูเครน และ เยเมน
ต่อชิปเมนต์
800 บาท
ค่าธรรมเนียมประเทศต้องห้าม (Restricted Destination)
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางการค้า
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมประเทศต้องห้าม (Restricted Destination)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการส่งออกพัสดุภัณฑ์ไปยังประเทศปลายทางที่มีข้อจำกัดทางการค้าที่ถูกกำหนดโดยของสหประชาชาติ
 
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อิหร่าน, อิรัก, เกาหลีเหนือ, ลิเบีย, โซมาเลีย, ซีเรีย และ เยเมน
ต่อชิปเมนต์
1,200 บาท
การแก้ไขข้อมูล
ค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขที่อยู่ (Address Correction)
เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบพัสดุให้ถึงปลายทางที่ถูกต้อง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขที่อยู่ (Address Correction)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต่อหนึ่งชิปเมนต์เมื่อมีการกรอกข้อมูลที่อยู่บนใบนำส่งไม่สมบูรณ์ เป็นข้อมูลเก่า หรือผิดพลาดจากต้นทาง อันส่งผลให้ดีเอชแอลไม่สามารถนำส่งพัสดุภัณฑ์ถึงผู้รับปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยดีเอชแอลจะทำการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องเพื่อให้จัดส่งพัสดุภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิปเมนต์
400 บาท
ค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูลใบนำส่ง (Data Entry)
The benefit of centralized data is on-time deliveries.
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูลใบนำส่ง (Data Entry)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับชิปเมนต์ที่ถูกจัดส่งพร้อมเอกสารที่ไม่ใช่แบบอิเล็กทรอนิคส์ ใบนำส่ง (Waybill) ประเภทกรอกเองในกระดาษ หรือ ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ในการเตรียมออกของแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ต่อชิปเมนต์
150 บาท
การจัดการเพิ่มเติม
ชิ้นที่น้ำหนักเกิน (Overweight Piece)
พัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ชิ้นที่น้ำหนักเกิน (Overweight Piece)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บทุกพัสดุภัณฑ์รวมถึงแท่นวางสินค้าทีมีด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 เซนติเมตร หากถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิ้น
3,000 บาท
ชิ้นที่มีขนาดเกิน (Oversize Piece)
พัสดุภัณฑ์ที่มีขนาดเกิน 120 เซนติเมตร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ชิ้นที่มีขนาดเกิน (Oversize Piece)

ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับพัสดุภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ทีมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 ซม.

หากถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้

 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิ้น
2,300 บาท
พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
เมื่อจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในแท่นวางสินค้าที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
ค่าธรรมเนียมพิเศษแบบตายตัวนี้เรียกเก็บกับชิปเมนต์บนพาเลตต์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้เนื่องจากรูปทรง ชนิดของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบนพาเลตต์
 
ใช้กับชิปเมนต์ที่จัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ต่อชิ้น
6,700 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษชั่วคราว
สถานการณ์ฉุกเฉิน
การให้บริการอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ เมื่อดีเอชแอลมีความจำเป็นที่จะต้องชดเชยต้นทุนการให้บริการเป็นการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของดีเอชแอลและไม่สามารถคาดการณ์ได้ก่อนการทำข้อตกลง
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก
บริการขนส่งระหว่างประเทศ ภายในเวลาที่กำหนด
เดือน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ธันวาคม 2022
36.00%
พฤศจิกายน 2022
32.25%
ตุลาคม 2022
32.75%
บริการขนส่งภายในประเทศ ภายในเวลาที่กำหนด
เดือน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ธันวาคม 2022
21.00%
พฤศจิกายน 2022
19.25%
ตุลาคม 2022
20.50%
More About Fuel Surcharge
แสดงผลน้อยลง
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ บริการขนส่งภายในและ วันกำหนด ระหว่างประเทศภายในเวลา ภายในเวลาที่กำหนด และ บริการขนส่งเร็วระหว่างประเทศจะปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลาง US Gulf Coast (USGC) ในแต่ละเดือน ซึ่งรายงานโดยกระทรวงพลังงาน ปะเทศสหรัฐอเมริกา
การคำนวนค่าธรรมเนียมของดีเอชแอลนั้นจะอ้างอิงดัชนีย้อนหลังไปสองเดือน ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันในเดือนมกราคมจะถูกใช้สำหรับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ในเดือนมีนาคม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิง มีผลต่ออัตราค่าบริการขนส่งและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษดังต่อไปนี้:
 • บริการนำส่งสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Delivery)
 • บริการรับสินค้าในวันเสาร์ (Saturday Pickup)
 • ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงสูง (Elevated Risk)
 • สถานการณ์ฉุกเฉิน
 • บริการนำส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Delivery)
 • บริการรับสินค้าในพื้นที่ห่างไกล (Remote Area Pickup)
 • บริการรับ เอกสาร/พัสดุตรงจากผู้ส่ง (Dedicated Pickup)
 • บริการจัดส่ง เอกสารหรือพัสดุโดยตรงให้กับผู้รับ กรณีพิเศษ (Dedicated Delivery)
 • บริการแจ้งเตือนและกำหนดรูปแบบการจัดส่ง ไปยังเขตที่พักอาศัย (Residential Address)
 • ชิ้นที่น้ำหนักเกิน (Overweight Piece)
 • ชิ้นที่มีขนาดเกิน (Oversize Piece)
 • พัสดุประเภทพาเลทที่วางซ้อนไม่ได้ (Non-Stackable Pallet)
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปรับดัชนีและตารางค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดระยะเวลาของค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดจากดีเอชแอลแต่เพียงผู้เดียว
DHL ดัชนีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
แสดงผลน้อยลง
อย่างน้อย
แต่น้อยกว่า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
$3.07
$3.10
30.75%
$3.10
$3.13
31.00%
$3.13
$3.16
31.25%
$3.16
$3.19
31.50%
$3.19
$3.22
31.75%
$3.22
$3.25
32.00%
$3.25
$3.28
32.25%
$3.28
$3.31
32.50%
$3.31
$3.34
32.75%
$3.34
$3.37
33.00%
$3.37
$3.40
33.25%
$3.40
$3.43
33.50%
$3.43
$3.46
33.75%
$3.46
$3.49
34.00%
$3.49
$3.52
34.25%
$3.52
$3.55
34.50%
$3.55
$3.58
34.75%
$3.58
$3.61
35.00%
$3.61
$3.64
35.25%
$3.64
$3.67
35.50%
$3.67
$3.70
35.75%
$3.70
$3.73
36.00%
$3.73
$3.76
36.25%
$3.76
$3.79
36.50%
$3.79
$3.82
36.75%
$3.82
$3.85
37.00%
$3.85
$3.88
37.25%
$3.88
$3.91
37.50%
$3.91
$3.94
37.75%
$3.94
$3.97
38.00%
$3.97
$4.00
38.25%
$4.00
$4.03
38.50%
$4.03
$4.06
38.75%
$4.06
$4.09
39.00%
$4.09
$4.12
39.25%
$4.12
$4.15
39.50%
$4.15
$4.18
39.75%
$4.18
$4.21
40.00%
$4.21
$4.24
40.25%
$4.24
$4.27
40.50%
$4.27
$4.30
40.75%
$4.30
$4.33
41.00%
$4.33
$4.36
41.25%
$4.36
$4.39
41.50%
$4.39
$4.42
41.75%
$4.42
$4.45
42.00%
$4.45
$4.48
42.25%
$4.48
$4.51
42.50%
$4.51
$4.54
42.75%
$4.54
$4.57
43.00%
$4.57
$4.60
43.25%
$4.60
$4.63
43.50%
$4.63
$4.66
43.75%
$4.66
$4.69
44.00%
$4.69
$4.72
44.25%
$4.72
$4.75
44.50%
$4.75
$4.78
44.75%
$4.78
$4.81
45.00%
$4.81
$4.84
45.25%
$4.84
$4.87
45.50%
$4.87
$4.90
45.75%
$4.90
$4.93
46.00%
$4.93
$4.96
46.25%
$4.96
$4.99
46.50%
$4.99
$5.02
46.75%
กลับขึ้นไปข้างบน