มีอะไรใหม่ใน MyDHL+

ดูข่าวล่าสุดเกี่ยวกับฟีเจอร์และฟังก์ชั่นของ MyDHL+

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินพิธีการศุลกากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติหน้าที่ศุลกากรทั่วโลกจะปรับปรุงระบบให้เป็นแบบอัตโนมัติและเพิ่มความต้องการเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลชิปเมนต์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าและใบแจ้งหนี้ศุลกากร ขั้นตอนเหล่านี้จะเปลี่ยนจากการพิมพ์เอกสารเป็นการส่งต่อข้อมูลชิปเมนต์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

สิ่งเหล่านี้สำคัญกับคุณอย่างไร

  • หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ชิปเมนต์ของคุณเดินทางผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าเพื่อความปลอดภัยและกระบวนการด้านศุลกากรได้อย่างราบรื่น นั่นคือการระบุรายละเอียดของชิปเมนต์ (สินค้าต่างๆ ที่ขนส่ง) ให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนทำชิปเมนต์ใน MyDHL+

สิ่งที่ MyDHL+ กำลังทำเพื่อช่วยเหลือคุณ

เรามีฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยคุณระบุรายละเอียดสินค้าได้อย่างถูกต้อง พร้อมส่งข้อมูลเกี่ยวกับชิปเมนต์ของคุณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานศุลกากรได้เลย

พิธีการศุลกากรเร็วขึ้น
เคล็ดลับเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ศุลกากร

MyDHL+ ฟีเจอร์ช่วยคุณ
ให้ MyDHL+ ฟีเจอร์ช่วยเขียนคำอธิบายสิ่งของที่คุณกำลังจะส่งอย่างถูกต้องกันเถอะ เพราะการเขียนคำอธิบายชิปเมนต์ให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินพิธีศุลกากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว
กลับขึ้นไปข้างบน