คุณเองก็มีส่วนช่วยให้การดำเนินพิธีการด้านศุลกากรรวดเร็วขึ้นได้

เราได้ปรับปรุงขั้นตอนของเราเพื่อทำให้ขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และรายละเอียดเกี่ยวกับ ชิปเมนต์จากคุณ เช่น รายละเอียดใบแจ้งหนี้ศุลกากร ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเคลียร์สินค้าได้อย่างรวดเร็ว
เลื่อนเพื่อดูเพิ่มเติม
DHL transmitting shipment information to customs authorities
การดำเนินพิธีการศุลกากรเกิดขึ้นทันที
เราขนส่งอย่างรวดเร็ว เพราะตั้งแต่ก่อนลำเลียงพัสดุเข้าไปในเครื่องบินขนส่งสินค้า ดีเอชแอลจะส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ศุลกากรไปให้หน่วยงานศุลกากรดำเนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย รวมถึงเริ่มต้นพิธีการศุลกากรทันที
 • ข้อมูลถูกจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ก่อนลำเลียงชิปเมนต์สู่เครื่องบินขนส่งสินค้า
 • ที่ประเทศต้นทาง
เครือข่ายเกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดด้านศุลกากรทั่วโลก

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านศุลกากรจากทั่วโลก

เพื่อให้ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสดำเนินพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ผู้ส่งต้องเตรียมดังนี้

 • รายละเอียดสินค้าที่ครบถ้วนและถูกต้อง
 • รายละเอียดเกี่ยวกับชิปเมนต์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
Customs authorities reviewing shipment details for clearance

เส้นทางที่ครอบคลุมทั่วโลกของเรา

เราจัดเส้นทางการบินอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะให้บริการขนส่งได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

นั่นหมายความว่า ระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเพื่อความปลอดภัยของหน่วยงานด้านศุลกากรนั้นอาจมีผลกระทบต่อการขนส่ง ไม่ว่าจะส่งออกจากประเทศใดหรือนำเข้าไปยังประเทศใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับการจัดเส้นทางการบินด้วย

Woman describing the items in her package
รายละเอียดที่แม่นยำมีความสำคัญมาก
หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ชิปเมนต์ของคุณเดินทางผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าเพื่อความปลอดภัยและผ่านกระบวนการด้านศุลกากรได้อย่างราบรื่น นั่นคือการระบุรายละเอียดของชิปเมนต์ (สินค้าต่างๆ ที่ขนส่ง) อย่างถูกต้อง
 • สินค้าคืออะไร ทำมาจากอะไร จุดประสงค์ในการส่งคืออะไร
 • พิกัดศุลกากร (HS code)
 • หากขาดรายละเอียดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะทำให้ขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรช้าลงได้
MyDHL+ ช่วยเหลือคุณได้
เมื่อคุณทำรายการขนส่งชิปเมนต์ใน MyDHL+ เราจะช่วยคุณระบุข้อมูลเกี่ยวกับชิปเมนต์และใบแจ้งหนี้ศุลกากร สิ่งเหล่านี้มีผลให้ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าเพื่อความปลอดภัยของหน่วยงานศุลกากร รวมถึงขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรามีเคล็ดลับและคำแนะนำในการระบุรายละเอียดสินค้ามาให้
 • เราช่วยคุณสร้างใบแจ้งหนี้ศุลกากรได้
 • ทางเลือกในการอัปโหลดรายละเอียดเกี่ยวกับชิปเมนต์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Woman describing the items in her package
กลับขึ้นไปข้างบน