ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์โควิด - 19 ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งมอบบริการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2563

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทีมงานของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการปรับตัว และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และกฎระเบียบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของความสามารถในการบรรทุกสินค้า และความต้องการขนส่งสินค้า

เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ประกอบกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดเรื่องความสามารถในการบรรทุกสินค้าในเน็ตเวิร์คขนส่งทางอากาศของโลกในช่วงพีค การปรับอัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2565

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเส้นทางส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะปรับเปลี่ยนเฉพาะประเทศต้นทาง/ปลายทางบางส่วน ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความสามารถในการบรรทุกสินค้าในช่วงพีค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน สรุปได้ดังนี้:

 • ต้นทางจากประเทศ จีนและฮ่องกง ไปยังจุดหมายปลายทางในอเมริกา:
  จาก 31 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 70 บาทต่อกิโลกรัม
 • ต้นทางจากประเทศ จีนและฮ่องกง ไปยังจุดหมายปลายทางในยุโรป:
  จาก 31 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 50 บาทต่อกิโลกรัม
 • ต้นทางจากประเทศในยุโรป อเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ไปยังจุดหมายปลายทางในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์:
  จาก 7 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 70 บาทต่อกิโลกรัม

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามประเทศต้นทาง และปลายทาง แสดงให้เห็นข้างล่างนี้

คำนวณอัตราบาทต่อกิโลกรัม


อัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ประเทศ/ภูมิภาค ปลายทาง
ประเทศ/ภูมิภาค ต้นทาง จีน ฮ่องกง* ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์*** ยุโรป อเมริกา ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
จีน - 31.00 THB 31.00 THB 70.00 THB 50.00 THB 70.00 THB 31.00 THB
ฮ่องกง* 31.00 THB - 31.00 THB 70.00 THB 50.00 THB 70.00 THB 31.00 THB
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** 31.00 THB 31.00 THB 31.00 THB 70.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์*** 31.00 THB 31.00 THB 31.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB
ยุโรป 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 70.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB
อเมริกา 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 70.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 70.00 THB 7.00 THB 7.00 THB 7.00 THB

อัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2563

  ประเทศและทวีปปลายทาง
ประเทศต้นทาง ฮ่องกง*
และจีน
ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์***
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
จีน 31 THB 63 THB 31 THB 31 THB 31 THB 31 THB
ฮ่องกง* 31 THB 63 THB 31 THB 31 THB 31 THB 31 THB
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** 31 THB 63 THB 31 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ทวีปยุโรป 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ทวีปอเมริกา 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB

* ฮ่องกง และ มาเก๊า

** ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย (เอเชีย ไม่รวมประเทศจีนและฮ่องกง) ได้แก่ บังคลาเทศ บรูไน ภูฏาน หมู่เกาะคุ๊ก ฟิจิ อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น กัมพูชา คิริบาตี เกาหลีใต้ ลาว ศรีลังกา เมียนมาร์ มัลดีฟ มาเลเซีย มองโกเลีย นิวแคลิโดเนีย เนปาล นาอูรู นีอูเอ เกาหลีเหนือ ตาฮิติ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน หมู่เกาะโซโลมอน สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต ตองกา ตูวาลู ไต้หวัน เวียดนาม วานูอาตู ซามัว ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

***ชิปเมนต์ทั้งหมดจากประเทศ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/ปาปัวนิวกินี ไป ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/ปาปัวนิวกินี จะคิดอัตราธรรมเนียม  7 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินที่ประเทศใดก็ตาม

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวจะเป็นการเรียกเก็บเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้เราสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนเครือข่ายขนส่งทางอากาศที่จำเป็น เราจะทำการประเมิน และปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

หากท่านมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน

การปรับอัตราค่าบริการประจำปี
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสประกาศปรับอัตราค่าบริการประจำปี โดยจะมีผลตั้งแต่มกราคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับประเทศไทย อัตราค่าบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศจะปรับเพิ่มโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.9
อัตราค่าบริการที่ปรับใหม่นี้จะปรับใช้กับลูกค้าทุกๆ ราย

ดีเอชแอลได้รับแจ้งถึงการอ้างใช้ชื่อธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตในข้อความ SMS ซึ่งมีเนื้อหาให้ผู้รับของดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่เป็นไฟล์สกุล ‘.apk’ ดีเอชแอลขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด และแคปเจอร์หน้าจอที่มี SMS ต้องสงสัยมาที่ phishing-dpdhl@dhl.com รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ต้องสงสัยภายใน SMS นั้น หลังจากที่ท่านได้รายงานเรียบร้อยแล้ว ให้รีบลบข้อความนั้นทิ้งและเพื่อความปลอดภัย ห้ามดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวโดยเด็ดขาด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตือนภัยการแอบอ้างและหลอกลวงได้ที่

ขออภัย ขณะนี้ "งดรับการส่งหน้ากากอนามัย" ไปต่างประเทศชั่วคราว สำหรับผู้ใช้งาน MyDHL+ มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 63 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน จึงกระทบต่อการให้บริการในเมืองต้าเหลียนและซิงเต่า และระงับการให้บริการในอู่ฮั่น
 • การนำเข้าอาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนบุคคล ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าและได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 7 วัน ต้องมีหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการนำเข้า เพื่อรับรองว่าสินค้านั้นมิได้นำเข้ามาเพื่อการค้า
 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นตอนการอนุมัติอาจใช้เวลาระหว่าง 10-15 วั
 • ก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าจะต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากรไทยและเสนอชื่อ DHL Express (Thailand) Ltd เพื่อเป็นตัวแทนออกของ ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจใช้เวลาถึง 3-4 วั

  สำหรับคนไทย
  ต้องใช้หนังสือเดินทาง/ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

  สำหรับชาวต่างชาติ
  ต้องใช้หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานและประทับตราการผ่านเข้าประเทศล่าสุด

ติดต่อแผนก Customs Clearance ของดีเอชแอล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณสำหรับการนำเข้าเพื่อใช้ส่วนบุคคล มีดังนี้

 • อาหาร – อนุญาตเฉพาะในปริมาณที่เหมาะสม
 • เครื่องสำอาง - อนุญาต 6 ชิ้น
 • ยา - อนุญาตในปริมาณที่เหมาะสมและต้องมีใบสั่งยาของแพทย์ (จากแพทย์ไทย) เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยได้รับการตรวจและมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - อนุญาตให้นำเข้าในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค 1 เดือนเท่านั้น
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ – เช่น เครื่องนวด อุปกรณ์ใดๆที่สามารถวัดความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจ อนุญาตให้นำเข้าเพื่อใช้ส่วนตัวได้ 1 ชิ้นและต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากแพทย์ชาวไทย) เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยต้องการอุปกรณ์นี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

หมายเหตุ: ชุดตรวจ COVID และวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในนามบุคคล

หากนำเข้ามาในปริมาณที่เกินข้อกำหนดข้างต้น จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า ชิปเมนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า หรือไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือชิปเมนต์ที่อยู่ในคลังสินค้าของดีเอชแอลมากกว่า 30 วัน นับเป็นของตกค้างและอาจถูกนำไปทำลาย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีมาตรการและนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบพัสดุทุกชิปเมนท์ที่ใช้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศกับเรา สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีสมาชิกส่งประจำกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดตรวจพัสดุของลูกค้า 100% นโยบายเพื่อความปลอดภัยนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้โดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด่วน เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ทุกชิปเม้นท์จะผ่านการตรวจสอบตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการเอ็กซเรย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ง ผู้รับหรือผู้ชำระเงินทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: ชิปเม้นท์ที่ส่งเพื่อเป็นของขวัญ เช่น ของขวัญวันเกิด ของขวัญเทศกาลหรือเพื่อการฉลองโอกาสสำคัญ ฯลฯ จะต้องผ่านมาตรการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยข้างต้นด้วย จึงไม่แนะนำให้ผู้ส่งห่อ ปิดผนึกหรือซีลของขวัญอย่างแน่นหนา

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือและเข้าใจความสำคัญของมาตรการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยนี้

กลับขึ้นไปข้างบน