ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

อัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ มีนาคม 1, 2023 กรุณาเข้าชม หน้าอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดีเอชแอลได้รับแจ้งถึงการอ้างใช้ชื่อธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตในข้อความ SMS ซึ่งมีเนื้อหาให้ผู้รับของดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่เป็นไฟล์สกุล ‘.apk’ ดีเอชแอลขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด และแคปเจอร์หน้าจอที่มี SMS ต้องสงสัยมาที่ phishing-dpdhl@dhl.com รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ต้องสงสัยภายใน SMS นั้น หลังจากที่ท่านได้รายงานเรียบร้อยแล้ว ให้รีบลบข้อความนั้นทิ้งและเพื่อความปลอดภัย ห้ามดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวโดยเด็ดขาด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตือนภัยการแอบอ้างและหลอกลวงได้ที่

บริการส่งออกจากยูเครนไปประเทศต่างๆ กลับมาให้บริการเป็นปกติในบางพื้นที่ของยูเครนเท่านั้น
โมรอคโค - ชิปเมนต์อีคอมเมิร์ซต้องนำเข้าแบบ formal ชิปเมนต์อีคอมเมิร์ซต้องนำเข้าแบบ formalเปิดดูรายละเอียด
สิงค์โปร์ - การเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของสินค้ามูลค่าต่ำโดยผู้ขายต่างประเทศ การเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของสินค้ามูลค่าต่ำโดยผู้ขายต่างประเทศเปิดดูรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - สินค้าที่มีที่มาจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สินค้าที่มีที่มาจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เปิดดูรายละเอียด
ชิปเมนต์ที่ขนส่งเข้าไปในสหภาพยุโรปและส่งผ่านสหภาพยุโรป, นอร์เวย์ and สวิสเซอร์แลนด์ - การคัดกรองเพื่อความปลอดภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การคัดกรองเพื่อความปลอดภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดดูรายละเอียด
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสระงับบริการขนส่งออกจากและไปยังเบลารุส และการขนส่งไปยังรัสเซีย รวมถึงขนส่งภายในรัสเซียเป็นการชั่วคราว
 • การนำเข้าอาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนบุคคล ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าและได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 3 วัน ต้องมีหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการนำเข้า เพื่อรับรองว่าสินค้านั้นมิได้นำเข้ามาเพื่อการค้า
 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นตอนการอนุมัติอาจใช้เวลาระหว่าง 3-5 วัน
 • ก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าจะต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากรไทยและเสนอชื่อ DHL Express (Thailand) Ltd เพื่อเป็นตัวแทนออกของ
 • ลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์กับกรมศุลกากรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นที่ Customs Trader Portal

  พร้อมยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตู้เอทีเอ็มและแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 • ต้องใช้หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานและประทับตราการผ่านเข้าประเทศล่าสุด (ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจใช้เวลาถึง 3-4 วัน)

ติดต่อแผนก Customs Clearance ของดีเอชแอล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณสำหรับการนำเข้าเพื่อใช้ส่วนบุคคล มีดังนี้

 • อาหาร – อนุญาตเฉพาะในปริมาณที่เหมาะสม
 • เครื่องสำอาง - อนุญาต 6 ชิ้น
 • ยา - อนุญาตในปริมาณที่เหมาะสมและต้องมีใบสั่งยาของแพทย์ (จากแพทย์ไทย) เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยได้รับการตรวจและมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - อนุญาตให้นำเข้าในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค 1 เดือนเท่านั้น
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ – เช่น เครื่องนวด อุปกรณ์ใดๆที่สามารถวัดความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจ อนุญาตให้นำเข้าเพื่อใช้ส่วนตัวได้ 1 ชิ้นและต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากแพทย์ชาวไทย) เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยต้องการอุปกรณ์นี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

หมายเหตุ: ชุดตรวจ COVID และวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในนามบุคคล

หากนำเข้ามาในปริมาณที่เกินข้อกำหนดข้างต้น จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า ชิปเมนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า หรือไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือชิปเมนต์ที่อยู่ในคลังสินค้าของดีเอชแอลมากกว่า 30 วัน นับเป็นของตกค้างและอาจถูกนำไปทำลาย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีมาตรการและนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบพัสดุทุกชิปเมนท์ที่ใช้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศกับเรา สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีสมาชิกส่งประจำกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดตรวจพัสดุของลูกค้า 100% นโยบายเพื่อความปลอดภัยนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้โดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด่วน เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ทุกชิปเม้นท์จะผ่านการตรวจสอบตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการเอ็กซเรย์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ง ผู้รับหรือผู้ชำระเงินทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: ชิปเม้นท์ที่ส่งเพื่อเป็นของขวัญ เช่น ของขวัญวันเกิด ของขวัญเทศกาลหรือเพื่อการฉลองโอกาสสำคัญ ฯลฯ จะต้องผ่านมาตรการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยข้างต้นด้วย จึงไม่แนะนำให้ผู้ส่งห่อ ปิดผนึกหรือซีลของขวัญอย่างแน่นหนา

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือและเข้าใจความสำคัญของมาตรการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยนี้

ขออภัย ขณะนี้ "งดรับการส่งหน้ากากอนามัย" ไปต่างประเทศชั่วคราว สำหรับผู้ใช้งาน MyDHL+ มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 63 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน จึงกระทบต่อการให้บริการในเมืองต้าเหลียนและซิงเต่า และระงับการให้บริการในอู่ฮั่น
กลับขึ้นไปข้างบน