ข้อกำหนดด้านศุลกากรล่าสุด – อเมริกา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านศุลกากรที่สำคัญๆ ใน อเมริกา

สำหรับ: ผู้นำเข้า
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: มกราคม 1, 2023 (ที่คาดการณ์)

สิ่งที่คุณควรรู้

  • Canada Border Services Agency (CBSA) Assessment and Revenue Management (CARM) เป็นโครงการระยะเวลาหลายปีที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ CBSA จัดการสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศแคนาดา รวมถึงการจัดเก็บภาษีและอากร
  • มีการเปิดตัว CARM Client Portal (CCP) สำหรับการใช้งานโดยผู้นำเข้า ตัวแทนออกของ และที่ปรึกษาด้านการค้า ซึ่งจะต้องลงทะเบียนและมีบัญชีกับกรมศุลกากร
  • ผู้ส่งออกสินค้าไปยังแคนาดาจะต้องลงทะเบียนแและมอบอำนาจให้กับตัวแทนออกของ เช่น DHL ผ่าน CCP ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถจัดการกิจกรรมการส่งออกต่างๆ ได้
  • DHL จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า CARM สำคัญอย่างไร

DHL Express - มาเข้าใจ CARM กัน  

สำหรับ: ผู้ส่ง, ผู้รับ
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: มิถุนายน 21, 2022

พระราชบัญญัติป้องกันการบังคับใช้แรงงานอุยกูร์ (UFLPA) มีกฎที่ตั้งขึ้นเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เข้ามายังสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่คุณควรรู้

  • หน่วยงานศุลกากรอาจยับยั้ง แยกออก และ/หรือยึดและเรียกปรับสินค้ารายการนั้นได้
  • ผู้นำเข้า (Importer of Record) อาจต้องให้หลักฐานที่ชัดเจนเพื่อยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้ผลิตขึ้นจากการบังคับใช้แรงงาน

สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ  

กลับขึ้นไปข้างบน