ข้อกำหนดด้านศุลกากรล่าสุด – ตะวันออกกลาง, แอฟริกา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านศุลกากรที่สำคัญๆ ใน ตะวันออกกลาง, แอฟริกา

สำหรับ: ผู้ส่ง, ผู้รับ
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: กรกฎาคม 1, 2022

หน่วยงานศุลกากรโมรอคโคได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบด้านการนำเข้าสำหรับชิปเมนต์แบบอีคอมเมิร์ซ (สินค้าที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกผ่านออนไลน์) ที่มีมูลค่า 125 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือน้อยกว่า

สิ่งที่คุณควรรู้

  • ต้องดำเนินพิธีด้านศุลกากรแบบ formal
  • จะมีการเรียกเก็บภาษี

สำหรับ: ผู้ส่ง, ผู้รับ
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: กุมภาพันธ์ 1, 2022

สิ่งที่คุณควรรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษีของแทนซาเนียได้เพิ่มเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรนภาษี (เกณฑ์มูลค่าที่จะไม่มีการเรียกเก็บอากรหรือภาษี) เป็น 50 ดอลลาร์สหรัฐ และยกเลิกข้อกำหนดการนำเข้าอย่างเป็นทางการสำหรับชิปเมนท์ประเภท De Minimis

กลับขึ้นไปข้างบน