ข้อกำหนดด้านศุลกากรล่าสุด – เอเชียแปซิฟิก

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านศุลกากรที่สำคัญๆ ใน เอเชียแปซิฟิก

สำหรับ: ผู้ส่ง, ผู้รับ
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: มกราคม 1, 2023

กรมจัดเก็บภาษีของประเทศสิงคโปร์มีข้อกำหนดใหม่สำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ (หมายรวมถึงผู้ขายต่างประเทศ) ที่ขาย

 • สินค้ามูลค่าต่ำ (ของที่มีมูลค่าถึง 400 ดอลลาร์สิงคโปร์) ที่นำเข้าไปในสิงคโปร์ โดยมียอดขายมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี
 • และยอดขายทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี

สิ่งที่คุณควรรู้

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าข่ายดังกล่าวต้อง

 • สมัครเพื่อให้ได้หมายเลขลงทะเบียนสำหรับชำระภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของผู้ขายต่างประเทศในสิงคโปร์
 • เรียกเก็บ GST จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงถึง 400 ดอลลาร์สิงคโปร์เมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อ
 • รวมข้อมูลเมื่อเตรียมชิปเมนต์กับ DHL และบน commercial invoice
  • หมายเลขลงทะเบียน GST ของสิงคโปร์
  • เครื่องหมายแสดงว่าการเรียกเก็บ GST เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการซื้อสินค้าแต่ละรายการ

กรมจัดเก็บภาษีของประเทศสิงคโปร์  

สำหรับ: ผู้ส่ง, ผู้รับ
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: กรกฎาคม 1, 2022

สิ่งที่คุณควรรู้

หน่วยงานด้านศุลกากรของไต้หวันกำหนดให้ต้องมีการรับรองการดำเนินพิธีการศุลกากรล่วงหน้าสำหรับชิปเมนต์ที่นำเข้าไต้หวัน (ทั้งชิปเม้นต์แบบ B2C และ C2C) ผ่านแอปพลิเคชั่นการรับรองชื่อจริงของไต้หวันที่เรียกว่า EZWay

 • ผู้รับจะต้องดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น EZWay และลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้รับจะต้องรับรองการดำเนินพิธีการศุลกากรล่วงหน้าสำหรับทุกชิปเมนต์

เมื่อสร้างชิปเมนต์กับ DHL

 • ผู้ส่งของจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของผู้รับในไต้หวัน
 • DHL จะแจ้งให้ผู้รับของที่ไต้หวันทราบเพื่อทำการรับรองชิปเมนต์

Taiwan Customs Administration Ministry of Finance  

สำหรับ: ผู้ส่ง, ผู้รับ
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: ส่่งออก มกราคม 1, 2022, นำเข้า ต้องระบุ

สิ่งที่คุณควรรู้
 • หน่วยงานด้านศุลกากรของจีนได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับชิปเมนต์ประเภท C (ไม่เป็นทางการ)
 • ชิปเมนต์เหล่านี้เป็นชิปเมนต์สินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 หยวน ซึ่งไม่จัดอยู่ในชิปเมนต์ประเภทอื่นๆ (A, B, D) ของศุลกากร ตามนิยามของจีน
 • ชิปเมนต์ประเภท C แบบ B2B และแบบ B2C สำหรับส่งออก จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้การค้าที่มีรายละเอียดสินค้านั้นๆ ระบุไม่ต่ำกว่า 12 บรรทัด ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า (ตามพิกัดศุลกากร) ที่ทำการขนส่ง เพื่อใช้ระหว่างสำแดงสินค้าเพื่อส่งออกจากจีน และนำเข้าไปจีน
 • รายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากร และอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  • ชื่อสินค้า
  • พิกัดศุลกากร (HS code)
  • ชื่อแบรนด์
  • รุ่น
  • วัสดุ
  • การใช้งาน
 • นอกจากนั้น ชิปเมนต์แบบ B2B และแบบ B2C สำหรับส่งออก ยังต้องมีรหัส USCI (Unified Social Credit Identifier) ของ:
  • ผู้ขนส่งชาวจีน (ผู้ขนส่งจากจีนที่ส่งสินค้าไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก) หรือ
  • ผู้รับชาวจีน (ผู้รับในจีนที่นำเข้าสินค้าจากส่วนอื่นๆ ของโลก)

ดูพิกัดศุลกากรของจีน  

สำหรับ: ผู้ส่ง, ผู้รับ
การส่งสินค้า: บรรจุภัณฑ์
บังคับใช้: สิงหาคม 1, 2021

หน่วยงานด้านศุลกากรของอินโดนีเซียได้กำหนดให้มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับชิปเมนต์ระหว่างประเทศทั้งหมด (ทั้งที่นำเข้าอินโดนีเซีย และส่งออกจากอินโดนีเซีย)

สิ่งที่คุณควรรู้

 • ธุรกิจจะต้องจัดเตรียมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของอินโดนีเซีย (NPWP - Nomor Pokok Wajib Pajak)
 • ผู้นำเข้า-ส่งออก ที่ไม่ใช่ธุรกิจ จะต้องจัดเตรียมเลขประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอินโดนีเซีย (NPWP) (ตัวเลือกที่แนะนำ)
  • เลขประจำตัวอินโดนีเซีย (NIK - Nomor Induk Kependudukan) สำหรับชาวอินโดนีเซีย
  • หมายเลขพาสปอร์ต สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น

ก่อนสร้างชิปเม้นต์กับ DHL

 • จะเป็นประโยชน์ถ้าหากมีเลขประจำตัวอินโดนีเซีย และมีรายละเอียดชิปเมนต์รวมอยู่ด้วย

ศุลกากรอินโดนีเซีย  

กลับขึ้นไปข้างบน