ข้อกำหนดด้านศุลกากรล่าสุด

มาอัปเดตข้อกำหนดด้านศุลกากรที่สำคัญจากทั่วโลกได้ที่นี่

ข้อกำหนดของหน่วยงานด้านศุลกากรแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทั่วโลก กฎเกณฑ์และข้อกำหนดทางการค้าที่มีอยู่มากมายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก่อให้เกิดความสับสนและความท้าทายในการขนส่งข้ามพรมแดน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านศุลกากรจะช่วยให้คุณ:
  • ลดเวลาการขนส่งที่ไม่จำเป็นและความล่าช้าในการดำเนินพิธีการศุลกากร
  • สามารถประเมินอากรและภาษีได้อย่างถูกต้อง
  • ลดและกำจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้ต้องเสียค่าปรับ
  • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าโดยไม่จำเป็น
ก่อนจะส่งของไปต่างประเทศ
ก่อนจะส่งของไปต่างประเทศ

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ส่งของควรศึกษาเพื่อทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านการส่งออกที่สำคัญๆ ของประเทศต้นทาง ข้อกำหนดด้านการนำเข้าของประเทศปลายทาง และ/หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ จากที่ปรึกษาด้านภาษี/กฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งของปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้ถูกต้อง รวมทั้งช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินพิธีการศุลกากร และการต้องเสียค่าปรับให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแล
ในขณะที่ DHL Express ให้ข้อมูลรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านศุลกากรที่สำคัญๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่กำลังส่งของกับเรา นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลที่สมบูรณ์จากเว็บไซต์ที่เป็นทางการของหน่วยงานด้านศุลกากรในท้องถิ่นของคุณด้วย
ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน
การที่เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในที่นี้ได้มา ถูกผลิตขึ้น และประมวลผลจากแหล่งข้อมูลที่มั่นใจว่าเชื่อถือได้นั้น ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกัน กล่าวอ้าง หรือแม้แต่บอกกล่าวเป็นนัยๆ ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ สมบูรณ์​ ถูกกฎหมาย เชื่อถือได้ หรือเป็นประโยชน์
ข้อมูลทั้งหมดในที่นี้ถูกจัดเตรียม "ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน" DHL Express รวมถึงบริษัทพันธมิตรหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้ ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป (Deutsche Post DHL Group) หรือพาร์ทเนอร์ ตัวแทน หรือพนักงานของ DHL ไม่มีหน้าที่้ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ของคุณหรือใครก็ตามจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมา ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายในทำนองเดียวกัน แม้เราจะได้แนะนำแล้วว่าความเสียหายเช่นที่ว่านั้นอาจเกิดขึ้นได้ก็ตาม
ภาพตัวอย่างของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสขนส่งของไปทั่วโลกโดยเครื่องบิน
เมื่อส่งของกับ DHL
เราทำให้ธุรกิจของเราพร้อมสำหรับข้อกำหนดด้านศุลกากรที่เป็นปัจจุบันที่สุด เมื่อคุณสร้างชิปเมนต์ใน MyDHL+ เราจะช่วยจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งที่สนับสนุนให้การดำเนินพิธีการด้านศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสรุปคู่มือด้านศุลกากรและเอกสารเพื่อการอ้างอิง
กลับขึ้นไปข้างบน