เคล็ดลับเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ศุลกากร

ใบแจ้งหนี้ศุลกากรมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากร

ภาพประกอบรูปเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำลังตรวจทานเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดส่ง


เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้รายละเอียดในใบแจ้งหนี้ศุลกากรมาเป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินพิธีศุลการ

เมื่อคุณทำชิปเมนต์ส่งของไปต่างประเทศกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ต้องมีรายละเอียดใบแจ้งหนี้ศุลกากร (Commercial/Proforma) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับของหรือสินค้าที่คุณกำลังจะส่ง โดยดีเอชแอลจะทำหน้าที่ส่งรายละเอียด (ข้อมูล) เกี่ยวกับชิปเมนต์ของคุณไปให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อ

 • ประเมินค่าภาษีอากรที่ต้องจ่าย
 • คัดแยกชิปเมนต์เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
 • หยุดหรือยึดชิปเมนต์เพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม หากจำเป็น
 • ตรวจสอบว่าของที่อยู่ในชิปเมนต์นั้นตรงกับข้อมูลที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้หรือไม่
 • บังคับใช้ให้เกิดระเบียบและข้อกำหนดด้านศุลกากรที่ถูกต้อง

หากศุลกากรยึดชิปเมนต์ จะทำให้ดีเอชแอลไม่สามารถขนส่งสินค้าต่อได้จนกว่าจะเคลียร์เรียบร้อย ซึ่งจะเป็นเหตุผลหลักทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง ดังนั้น การให้ข้อมูลของใบแจ้งหนี้ศุลกากร (Commercial/ Proforma) ที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ดีเอชแอล จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

ภาพประกอบรูปโทรศัพท์มือถือและรองเท้าหนึ่งคู่


การเดินพิธีด้านศุลกากรที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการให้รายละเอียดสินค้าที่ถูกต้องและสมบูรณ์

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ชิปเมนต์ของคุณผ่านขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรได้อย่างราบรื่น คือการให้รายละเอียดของสินค้าอย่างถูกต้องบนใบแจ้งหนี้ศุลกากร (Commercial/ Proforma) รวมถึงบนเอกสารเกี่ยวกับชิปเมนต์อื่นๆ ที่จำเป็น
เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการรายละเอียดสินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วน สิ่งของแต่ละชิ้นในพัสดุจะต้องแยกเป็นรายการๆ และมีคำอธิบายสินค้าบนใบแจ้งหนี้ด้วย
คำอธิบายสินค้าควรมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลักษณะเจาะจงของสิ่งของชิ้นนั้น และต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เมื่อคุณเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าบนใบแจ้งหนี้ จะต้องให้คำอธิบายดังนี้
 • สิ่งนั้นคืออะไร
 • สิ่งนั้นทำมาจากอะไร
 • วัตถุประสงค์ของการส่งของสิ่งนั้นคืออะไร
 • ใช้พิกัดศุลกากร (HS code) อะไร

ศุลกากรจะไม่ยอมรับคำอธิบายสินค้าที่คร่าวหรือกว้างเกินไป เช่น

 • ชิ้นส่วน ของขวัญ เสื้อผ้า ตัวอย่างสินค้า

สามารถให้รายละเอียดที่เจาะจงเพิ่มขึ้นได้ด้วย ยกตัวอย่าง

 • เสื้อยืดผู้หญิงทำจากผ้าฝ้าย

เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ศุลกากรใน MyDHL+ ฟีเจอร์ที่แสนฉลาดของเราจะช่วยคุณเพิ่มรายละเอียดของสิ่งของในชิปเมนต์ได้อย่างถูกต้อง

ภาพประกอบรูปการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแล็ปท็อปและเซอร์เวอร์


เมื่อคุณส่งของกับ MyDHL+ คุณสามารถส่งชิปเมนต์และรายละเอียดใบแจ้งหนี้ศุลกากรได้ทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเดินพิธีศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจทานข้อมูลสำหรับทุกชิปเมนต์ เช่น ฉลากการจัดส่งและใบแจ้งหนี้ศุลกากร (Commercial/ Proforma) หากคุณให้ข้อมูลผ่านรูปแบบการพิมพ์บนกระดาษหรือสแกนและส่งมาให้ดีเอชแอล รายละเอียดนั้นจะถูกพิมพ์ซ้ำด้วยมือกลับเข้าไปในระบบศุลกากร ซึ่งเพิ่มระยะเวลาในขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากร แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับข้อมูลชิปเมนต์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มขั้นตอนการเดินพิธีได้โดยทันที
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรได้ด้วยการให้รายละเอียดเกี่ยวกับชิปเมนต์ของคุณ รวมถึงรายละเอียดใบแจ้งหนี้ศุลกากรให้กับดีเอชแอลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้
 • เพิ่มคุณภาพการให้บริการระดับสูง และสามารถจัดการชิปเมนต์ได้ในเวลาที่เหมาะสม
 • ขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรมีความรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น
 • ขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรเริ่มขึ้นได้ก่อนที่ชิปเมนต์จะเดินทางมาถึง
 • ขั้นตอนศุลกากรมีความถูกต้องและสมบูรณ์ รวมถึงเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด
 • หลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการเพิ่มข้อมูลด้วยมือ
 • หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินพิธีศุลกากร เนื่องจากความผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน
 • สนับสนุนให้เกิดการประเมินความเสี่ยง เช่น การระบุสินค้าอันตราย
เราจะสร้างใบกำกับสินค้าของศุลกากรให้คุณ

MyDHL+ ช่วยคุณสร้างใบกำกับสินค้าของศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว และมีรายละเอียดสินค้ารวมถึงพิกัดรหัสสถิติที่ถูกต้อง

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสรุปคู่มือด้านศุลกากรและเอกสารเพื่อการอ้างอิง
กลับขึ้นไปข้างบน