แบตเตอรี่ลิเธียม

การขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าชิปเม้นต์ของคุณจะถูกจัดส่งได้อย่างที่ต้องการ

สิ่งที่คุณควรรู้

  • แบตเตอรี่ลิเธียมถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตราย
  • มีกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายแบตเตอรี่ลิเธียม
  • ไม่อนุญาตให้ส่งแบตเตอรี่ที่ชำรุด เสียหายและแบตเตอรี่ที่ถูกเรียกคืน
  • ผู้จัดส่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัย
  • ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสรับส่งแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภทเท่านั้น
  • คุณจะต้องขออนุมัติจากดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการส่งแบตเตอรี่ลิเธียม
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทมีการใช้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับว่าด้วยวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่ชาร์จใหม่ได้ (ลิเธียมไอออน) หรือชาร์จใหม่ไม่ได้ (โลหะลิเธียม)
ข้อบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมดังต่อไปนี้:
วัตถุอันตราย
แบตเตอรี่เดี่ยว ๆ
แบตเตอรี่ที่จัดส่งแยกมาเป็นชิ้นเดียว (loose/ bulk)
ตัวอย่าง: แบตเตอรี่สำรองแบบพกพา
 
แบตเตอรี่ที่บรรจุมาพร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่บรรจุมาในพัสดุเดียวกัน
ตัวอย่าง: กล้องถ่ายรูปพร้อมแบตเตอรี่เสริม
แบตเตอรี่ที่อยู่ในอุปกรณ์
แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์
ตัวอย่าง: แท็บเล็ตที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว
โปรดทราบว่า การขนส่งที่ปลอดภัยของสัมภาระดังกล่าวและการปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ICAO/IATA) ถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้จัดส่งสินค้า ด้วยการนี้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)ได้จัดทำแนวทางเพื่อช่วยให้ผู้จัดส่งสินค้ามีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง
อนุญาติให้ใช้ได้
  • พัสดุที่มีอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่น้อยกว่า 2 ก้อนหรือ 4 เซลล์ จะสามารถจัดส่งได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียมระบุ
ตัวอย่าง: พัสดุที่บรรจุคอมพิวเตอร์พกพา (notebook computer) หนึ่งเครื่องอาจมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1 ก้อน และแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะขนาดเล็ก 2 เซลล์อยู่
ใช้ไม่ได้
  • แบตเตอรี่ลิเธียมที่ทราบหรือสงสัยว่าชำรุด เสียหาย หรือเป็นแบตเตอรี่ที่ถูกเรียกคืน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบุคคลและทรัพย์สิน และจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  • เมื่อทราบหรือสงสัยว่าแบตเตอรี่ลิเธียมที่ชำรุด เสียหายหรือเป็นแบตตเอรี่ที่ถูกเรียกคืนถูกติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่พกพา (laptop) โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อน ดีเอชแอลจึงจะสามารถทำการส่งได้
จำเป็นต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการส่งแบตเตอรี่ลิเธียมผ่าน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของบัญชีได้รับการอบรมและมีความเข้าใจเพียงพอและสามารถที่จะจัดเตรียมการจัดส่งวัตถุอันตรายได้ตามกฎระเบียบที่บังคับใช้และเป็นไปตามนโยบบายและขั้นตอนของ ดีเอชแอล
ต้องการให้บัญชี DHL ของคุณได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย
กลับขึ้นไปข้างบน