DHL Express รายการสินค้าต้องห้าม

ก่อนส่งของกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบว่าสินค้าของคุณเป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดหรือไม่
หากท่านไม่มั่นใจในประเภทสินค้าของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดีเอชแอลก่อนการส่งสินค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าต้องห้ามหรือต้องกำกัดภายในประเทศต่างๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
เราไม่อนุญาตให้ทำการส่งสินค้าต้องห้าม
สินค้าดังต่อไปนี้ ดีเอชแอลไม่รับขนส่งไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • สิ่งมีชีวิต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แมลง หรือนก)
 • ถ้วยรางวัลการล่า(สัตว์) ชิ้นส่วนของสัตว์ เช่น งาช้าง ครีบฉลาม ซากสัตว์ หรือผลพลอยได้จากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ที่ต้องห้ามโดยอนุสัญญาไซเตสหรือกฎหมายท้องถิ่น
 • ศพหรืออัฐิไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม
 • Bullion (of any precious metal)
 • เงินสด (ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย หรือธนบัตร ธนบัตรสกุลเงิน เหรียญในปัจจุบัน) เช็คเดินทาง และบัตรเครดิตที่เปิดใช้บริการแล้ว
 • หินมีค่า และ หินกึ่งมีค่า (เจียระไน หรือ ยังไม่เจียระไน, ขัด หรือ ยังไม่ขัด)
 • ปืนครบชุด กระสุน ระเบิด วัตถุระเบิด ระเบิดจำลองหรือชิ้นส่วนทดสอบ ปืนอัดลม ปืนปลอมหรือลอกเลียนแบบหรือกระสุนปลอม
 • ของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสารเสพติดที่ใช้กระตุ้น สารกดประสาท หรือสารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท กัญชาหรือสารสำคัญจากกัญชา
ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศใดๆ แม้มีไว้ในครอบครองหรือขนส่งชิปเมนท์โดยผิดกฎหมาย
ดีเอชแอลจะไม่รับขนส่งสินค้าดังต่อไปนี้ ยกเว้นมีการทำข้อตกลงระหว่างดีเอชแอล ในกรณีที่ต้องการทำข้อตกลงดังกล่าว ดีเอชแอลจำเป็นต้องดำเนินเป็นกรณีธุรกิจ และสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขนส่งจะถูกระบุเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้า
 • วัตถุโบราณ งานศิลปะและงานวิจิตรศิลป์ที่มีมูลค่ารายชิ้นสูงกว่า 500,000 ยูโร
 • ป้าย หรือสติกเกอร์ภาษีของชิปเมนต์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 500,000 ยูโร
 • บุหรี่ ซิการ์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เป็นชิปเมนต์มูลค่าสูงกว่า 500,000 ยูโร บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ต้องการการอนุมัติจากดีเอชแอล
 • สินค้าอันตรายหรือสินค้าที่เป็นความเสี่ยงอันตราย รวมถึงแต่ไม่จำกัดสินค้าประเภทน้ำหอม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังโกนหนวด ผลิตภัณฑ์ประเภทละอองของเหลว วัสดุไวไฟ น้ำแข็งแห้ง สารชีววัตถุ วัตถุอันตรายตามการจำแนกของ UN และสินค้าใดๆ ที่ได้รับการระบุว่าเป็นวัตถุอันตรายอ้างอิงจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ข้อตกลงด้านการขนส่งสินค้าอันตรายบนท้องถนน (ADR) และกฎหมายสากลว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ (IMDG)
 • เหรียญที่ระลึกหรือเหรียญรางวัล และของสะสมมูลค่าสูงที่มีมูลค่ารายชิ้น หรือมูลค่าของชิปเมนต์รวมมากกว่า 2,000 ยูโร
 • ถ้วยรางวัลการล่า(สัตว์) และหนังสัตว์ที่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการบริโภคของมนุษย์
 • สินค้าในเชิงการเงินหรือซื้อขายที่มีมูลค่าชิปเมนต์มากกว่า 500,000 ยูโร ตัวอย่างเช่น ซิมการ์ดที่เปิดใช้แล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือ บัตรของขวัญ บัตรเข้างาน ลอตเตอรี่ ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ บัตรโทรศัพท์ที่ชำระเงินล่วงหน้า บัตร (ใบหุ้นว่างเปล่า) บัตรกำนัลหรือเหรียญพลาสติกที่ใช้แทนเงิน แสตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้ ฯลฯ
 • อัญมณีและนาฬิกาที่มีมูลค่ารายชิ้นมากกว่า 5,000 ยูโร และมีมูลค่าที่อนุมัติต่อคนสูงสุด 10,000 ยูโร
 • ปืนของเล่น ชิ้นส่วนของปืน อุปกรณ์ยึดติดกับปืน ชิ้นส่วนกระสุน ปืนไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางทหารที่ได้รับการควบคุม
นโยบายความปลอดภัยของดีเอชแอลไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเทียมหรือสินค้าปลอมแปลงผ่านบริการของดีเอชแอล ดีเอชแอลไม่มีความประสงค์ที่จะข้องเกี่ยวกับสินค้าปลอมแปลง หากดีเอชแอลพบสิ่งของต้องสงสัย เราจะดำเนินการรายงานให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้ามาตรวจสอบ
หากคุณได้รับการเสนอราคาของสินค้าจากบริษัทมีชื่อเสียงผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆด้วยราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง คุณสามารถสันนิษฐานได้ว่าสินค้านั้นมีแนวโน้มเป็นสินค้าปลอมแปลก
ประเภทสินค้าจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการปลอมแปลงในลำดับต้นๆ ได้แก่
 • รองเท้า
 • เสื้อผ้า
 • กระเป๋า
 • นาฬิการาคาสูง
 • ซีดี และดีวีดี
 • น้ำหอม
 • เครื่องใช้อิเล็คทรอนิกส์
ในหลายประเทศไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าปลอมแปลง และหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบ นอกจากสินค้าดังกล่าวจะถูกยึดแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับบทลงโทษด้วยเช่นกัน
กลับขึ้นไปข้างบน