การจัดส่งสินค้าอันตราย

วัตถุอันตราย คือสารหรือวัสดุใดๆที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่มีเหตุอันควรต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและทรัพย์สิน การระบุว่าวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการลดความเสี่ยงจากสินค้า ทำได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ การสื่อสาร การจัดการและการจัดเก็บที่เหมาะสม ดีเอชแอลคือผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ในการขนส่งวัตถุอันตราย

สิ่งที่คุณควรรู้

 • มีกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
 • ผู้จัดส่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติตาม
 • วัตถุอันตรายบางประเภทอาจไม่สามารถขนส่งด้วยเครื่องข่ายของ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสได้
 • คุณจะต้องขออนุมัติจากดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการส่งวัตถุอันตราย
 • ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จะรับส่งวัตถุอันตรายภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขบางประการเท่านั้น
 • ดีเอชแอล จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการส่ง
 • ค่าธรรมเนียมการขนส่งวัตถุอันตรายเป็นไปตามอัตราการขนส่งวัตถุอันตรายของท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
มีสินค้าหลายรายการที่ถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตราย แต่สามารถทำการส่งได้
ดีเอชแอลปฏิบัติตามข้อบังคับต่อไปนี้:
 • IATA สำหรับการขนส่งทางอากาศทั้งหมดของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส
 • ADR มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศที่นำอนุสัญญาADR มาใช้ในกฎหมายของตน
 • กฎหมายระดับชาติอื่น ๆ ที่บังคับใช้ ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง ทางผ่านและประเทศปลายทางของชิปเม้นต์
Open Box
การแพ็ค
Exclamation Point
ติดฉลาก
สำแดง
ข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงกฎระเบียบเฉพาะสำหรับการบรรจุวัตถุอันตราย การติดฉลากข้างกล่องและการสำแดงรายการสินค้าบนเอกสารการขนส่งอย่างเหมาะสม
สินค้าที่มีลักษณะเหล่านี้ถือเป็นวัตถุอันตราย (ไม่สมบูรณ์)
 • วัตถุที่มีกัมมันตรังสี
 • วัตถุไวไฟ
 • วัตถุระเบิด
 • วัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • วัตถุที่มีพิษ
 • วัตถุที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 • วัตถุที่ติดเชื่อ
 • วัสดุที่อยู่ในรายการควบคุมอื่น ๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้ำหอม และแม้แต่สารปรุงแต่งอาหารอาจถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตราย วัสดุหรือสารเคมีบางชนิดอาจมีลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายในบางสถานการณ์
เอกสารที่ระบุข้อมูลเบื้องต้นของสินค้าเกี่ยวข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS หรือ SDS) จากโรงงานผู้ผลิต จะให้ข้อมูลเพื่อใช้ระบุการจัดประเภทของวัตถุ
จำเป็นต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการส่งวัตถุอันตรายผ่าน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของบัญชีได้รับการอบรมและมีความเข้าใจเพียงพอและสามารถที่จะจัดเตรียมการจัดส่งวัตถุอันตรายได้ตามกฎระเบียบที่บังคับใช้และเป็นไปตามนโยบบายและขั้นตอนของ ดีเอชแอล
ต้องการให้บัญชี DHL ของคุณได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย
กลับขึ้นไปข้างบน