ฉันสามารถส่งอะไรได้บ้าง

เตรียมพร้อมก่อนการส่งสินค้า

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ขนส่งสินค้ามากมายหลายประเภทรายการทั่วโลกสำหรับลูกค้าของเรา การดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าชิปเม้นต์ทั้งหมดจะเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยตลอดการขนส่งผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเราถือว่ามีความสำคัญที่สุด ดังนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องตระหนักถึงคำแนะนำและข้อจำกัดต่าง ๆ สำหรับสินค้าที่คุณต้องการจัดส่ง
สินค้าใดบ้างที่สามารถขนส่งได้และมีข้อกำหนดในการจัดส่งใดบ้างที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น สินค้าบางรายการอาจต้องใช้เพียงฉลากกำกับในการขนส่ง ในขณะที่สินค้าอื่น ๆ อาจจำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ต้องมีข้อตกลงกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ต้องมีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก หรือเครื่องหมายเฉพาะ
ตัวอย่างคำถามบางส่วนที่คุณควรถามตัวเองให้แน่ใจก่อนส่งสินค้า
  • ชิปเม้นต์ของสินค้านี้อนุญาตให้ส่งในประเทศปลายทางหรือไม่
  • ฉันกำลังจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมหรือไม่
  • เป็นสิ่งที่ติดไฟได้หรือไม่
  • ฉันต้องขออนุญาตเพื่อทำการส่งสินค้านี้หรือไม่
  • เป็นของเหลวหรือเน่าเสียง่ายหรือไม่
  • สินค้าที่ฉันต้องการส่งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการขนส่งหรือไม่
กลับขึ้นไปข้างบน