ข้อตกลงด้านศุลกากรเกี่ยวกับการค้า

เรียนรู้ภาษาข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms® - เป็นตัวย่อความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ – ซึ่งดำเนินการโดยสภาหอการค้านานาชาติ โดยองค์กรดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรการค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานและมักจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการค้าเสมอๆ

สิ่งที่คุณควรรู้

  • ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศมีขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานในขั้นตอนของการขนส่งและรับสินค้า นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังได้กำหนดการจัดสรรทางราคาในธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศและกำหนดความรับผิดชอบตามที่ตกลงกันแก่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
  • วัตถุประสงค์ของข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศคือการนิยามรายการค่าใช้จ่ายและ การกำหนดความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญาที่กี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ
  • ความเชี่ยวชาญในข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศจะรับประกันให้คุณซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศตามข้อกำหนด เอกสารและขั้นตอนที่บังคับใช้
ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับปีค.ศ. 2020 นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของการขนส่ง
ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับปีค.ศ. 2020 นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของการขนส่ง
  • แผนผังความรับผิดชอบตามข้อมูลข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศได้กำหนดภาพรวมหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในแต่ละประเภท
  • การใช้ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศไม่ได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี การใช้ข้อตกลงดังกล่าวมักจะแนะนำให้ใช้เพื่อทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้น และลดความสับสนกับผู้คนที่คุณทำธุรกิจด้วย
  • คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศในระดับโลกโดยเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์สภาหอการค้านานาชาติ ซึ่งรวมทั้งคำถามที่ถามบ่อยและคำอธิบายของกฎเกณฑ์ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

EXW
Ex Works

หน้าที่ของผู้ขายคือทำให้สินค้ามีอยู่ ณ สถานที่ของผู้ขายหรือสถานที่อื่นๆ ที่กำหนด (สำนักงาน, โรงงาน, โกดัง, เป้นต้น) ส่วนผู้ซื้อต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเอาสินค้าจากสถานที่ของผู้ขายไปยังปลายทางที่ต้องการทั้งหมด ข้อตกลงนี้กำหนดให้ผู้ขายมีความรับผิดชอบน้อยที่สุด

FCA
Free Carrier
หน้าที่ผู้ขายคือส่งมอบสินค้ารวมถึงการผ่านพิธีการส่งออกไปยังผู้รับขนที่กำหนดโดยผู้ซื้อเพื่อไปยังสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ คู่สัญญาพึงกำหนดความตกลงให้เฉพาะเจาะจงเท่าที่เป็นไปได้เพื่อความชัดเจนในสถานที่ส่งมอบ โดยที่ความเสี่ยงตกแก่ผู้ซื้อ ณ จุดๆ นั้น
CPT
Carriage Paid To
ผู้ขายต้องมีหน้าที่ชำระค่าขนส่งสินค้าแก่ผู้รับขนหรือบุคคลอื่นที่กำหนดโดยผู้ขาย ณ สถานที่ปลายทาง เมื่อส่งมอบแล้ว ความเสี่ยงจากความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าจะโอนจากผู้ขายมายังผู้ซื้อ ข้อตกลงนี้กำหนดให้ผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออก
CIP
Carriage and Insurance Paid To
ผู้ขายมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT แต่ยังกำหนดหน้าที่ให้ผู้ขายจัดหาประกันภัยแก่สินค้าที่สูญหาย หรือเสียหายขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า โดยการประกันภัยนั้นต้องจัดหาความคุ้มครองให้ครอบคลุมเป็นอย่างน้อยที่สุดและผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกด้วย
DPU
Delivered at Place Unloaded
ภาระความเสี่ยงของผู้ขายจะถูกถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่สินค้าจัดส่ง ณ จุดส่งมอบปลายทางที่ระบุเป็นจุดที่ผู้ซื้อระบุให้ส่งมอบสินค้า หรือ สถานที่ที่ผู้ขายและผู้ซื้อทำการตกลงกันผู้ขายจะเป็นผู้รับภาระและความเสี่ยงทั้งหมดจนถึงจุดส่งมอบปลายทางที่ระบุภายใต้กฎการจัดส่งสินค้า และ การส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ จึงมีความหมายเดียวกัน.DPU เป็น Incoterm ที่ ให้ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ ฉะนั้น ผู้ขายควรต้องตรวจสอบและมั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่งมอบ ณ จุดส่งมอบปลายทางที่ระบุ หากผู้ขายไม่ต้องการที่จะรับภาระความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้า ผู้ขายควรหลีกเลี่ยงการใช้ Incoterm DPU และ ควรใช้ Incoterm DAP แทน
DAP
Delivered at Place
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าเมื่อถูกวางยังจุดระบายของผู้ซื้อ โดยวิธีการขนส่งที่พร้อมจะระบายสินค้า ณ สถานที่ปลายทางตามที่ตกลงกัน ผู้ขายมีหน้าที่ผ่านพิธีการเพื่อการส่งออก ส่วนผู้นำเข้ารับผิดชอบในการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้า และชำระค่าธรรมเนียมการนำเข้า
DDP
Delivered Duty Paid
ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้ายังสถานที่ในประเทศที่นำเข้า รวมทั้งรับภาระในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการสินค้าเข้ามายังสถานที่ปลายทาง รวมทั้งค่าธรรมเนียมส่งออกและนำเข้า ภาษีและการผ่านพิธีการศุลกากร
มี 4 ความคุ้มครองสำหรับการขนส่งประเภทนี้: :
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
ข้อมูลข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศดังกล่าวนี้ได้ลงรายการไว้เพื่อให้คุณได้ทราบเท่านั้นเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องขนส่งกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส
พัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทาง
การเดินทางของพัสดุ
มาดูการเดินทางของพัสดุเมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการขนส่งของดีเอชแอล รวมถึงความช่วยเหลือจากเราในแต่ละก้าวของเส้นทางการเดินทางนี้
กลับขึ้นไปข้างบน