covid19

Covid-19: Local Updates
Covid-19: Local Updates

ขออภัย ขณะนี้ "งดรับการส่งหน้ากากอนามัย" ไปต่างประเทศชั่วคราว สำหรับผู้ใช้งาน MyDHL+ มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 63 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน จึงกระทบต่อการให้บริการในเมืองต้าเหลียนและซิงเต่า และระงับการให้บริการในอู่ฮั่น
Latest Network Updates
View updates from Deutsche Post DHL Group Coronavirus task force.

การปรับอัตราธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน
การปรับอัตราธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งมอบบริการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูงให้แก่ท่านและลูกค้าของท่าน บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทีมงานของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการปรับตัว และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และกฎระเบียบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของความสามารถในการบรรทุกสินค้า และความต้องการขนส่งสินค้า

เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น การปรับอัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563

โดยจะปรับเปลี่ยนเฉพาะประเทศต้นทาง / ปลายทางตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความสามารถในการบรรทุกสินค้า และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19:

  • ต้นทางจากประเทศไทย,จีน ฮ่องกง และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียไปยังปลายทางในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์:
    จาก 57.00 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 70.00 บาทต่อกิโลกรัม

การปรับเปลี่ยนนี้มีผลกับการจัดส่งที่เรียกเก็บเงินในเอเชียเท่านั้น

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามประเทศต้นทาง และปลายทาง แสดงให้เห็นข้างล่างนี้

คำนวณอัตราบาทต่อกิโลกรัม


อัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2563

  ประเทศและทวีปปลายทาง
ประเทศต้นทาง ฮ่องกง*
และจีน
ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์***
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
จีน 31 THB 70 THB 31 THB 31 THB 31 THB 31 THB
ฮ่องกง* 31 THB 70 THB 31 THB 31 THB 31 THB 31 THB
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** 31 THB 70 THB 31 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ทวีปยุโรป 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ทวีปอเมริกา 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB

* ฮ่องกง และ มาเก๊า

** ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย (เอเชีย ไม่รวมประเทศจีนและฮ่องกง) ได้แก่ บังคลาเทศ บรูไน ภูฏาน หมู่เกาะคุ๊ก ฟิจิ อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น กัมพูชา คิริบาตี เกาหลีใต้ ลาว ศรีลังกา เมียนมาร์ มัลดีฟ มาเลเซีย มองโกเลีย นิวแคลิโดเนีย เนปาล นาอูรู นีอูเอ เกาหลีเหนือ ตาฮิติ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน หมู่เกาะโซโลมอน สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต ตองกา ตูวาลู ไต้หวัน เวียดนาม วานูอาตู ซามัว ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

***ชิปเมนต์ทั้งหมดจากประเทศ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/ปาปัวนิวกินี ไป ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/ปาปัวนิวกินี จะคิดอัตราธรรมเนียม 7 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินที่ประเทศใดก็ตาม

คำนวณอัตราบาทต่อกิโลกรัม


ตารางค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉินของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

  ประเทศและทวีปปลายทาง
ประเทศต้นทาง ฮ่องกง*
และจีน
ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์***
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
จีน 31 THB 63 THB 31 THB 31 THB 31 THB 31 THB
ฮ่องกง* 31 THB 63 THB 31 THB 31 THB 31 THB 31 THB
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย** 31 THB 63 THB 31 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ทวีปยุโรป 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ทวีปอเมริกา 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB 7 THB

* ฮ่องกง และ มาเก๊า

** ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย (เอเชีย ไม่รวมประเทศจีนและฮ่องกง) ได้แก่ บังคลาเทศ บรูไน ภูฏาน หมู่เกาะคุ๊ก ฟิจิ อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น กัมพูชา คิริบาตี เกาหลีใต้ ลาว ศรีลังกา เมียนมาร์ มัลดีฟ มาเลเซีย มองโกเลีย นิวแคลิโดเนีย เนปาล นาอูรู นีอูเอ เกาหลีเหนือ ตาฮิติ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน หมู่เกาะโซโลมอน สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต ตองกา ตูวาลู ไต้หวัน เวียดนาม วานูอาตู ซามัว ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

***ชิปเมนต์ทั้งหมดจากประเทศ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/ปาปัวนิวกินี ไป ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/ปาปัวนิวกินี จะคิดอัตราธรรมเนียม 7 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินที่ประเทศใดก็ตาม
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ใดบ้าง
ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเรียกเก็บกับบริการขนส่ง Time Definite International (TDI) ทั้งหมด

แต่ไม่เรียกเก็บกับชิปเมนท์ประเภท Day Definite International (DDI – road) หรือ Time Definite Domestic (TDD) ลูกค้ากลุ่ม Life Sciences และ Healthcare และชิปเมนท์ประเภท DHL Medical Express (WMX) ยังคงได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS)

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนและรอบการอนุมัติใบแจ้งหนี้ของท่านเพื่อให้สอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงความล่าช้าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวจะเป็นการเรียกเก็บเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้เราสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนเครือข่ายขนส่งทางอากาศที่จำเป็น เราจะทำการประเมิน และปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

หากท่านมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน